< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

Opravy organov v Štítniku

Koncom roka 2015 sa Cirkevnému zboru ECAV Štítnik v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) podarilo úspešne realizovať projekt "Oprava organov evanjelickej cirkvi a. v. Štítnik“.

 

Daniel Gdovin, zborový kaplán, CZ ECAV Štítnik | 7.1.2016

viac

Adventné stretnutie spevokolov GES

Stalo sa dobrým zvykom, že Gemerský seniorát každoročne usporadúva prehliadku spevokolov cirkevných zborov GES. Dvanásť hudobných telies, zanietených pre spev duchovných piesní, tak v 1. adventnú nedeľu 29. 11. 2015 prezentovalo svoje celoročné úsilie vystúpením v chráme Božom v Rožňave.

 

Mgr. Zuzana Poláková, Mgr. Viliam Solárik | 16.12.2015

viac

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody

Ako spomienku na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi 27. – 29. júna 2014, ktoré boli venované pripomienke 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody, vyšla publikácia Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody (ed. Miloš Klátik).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.11.2015

viac

CD „Svätojánske mušky“

Detský evanjelický spevokol "Svätojánske mušky" z Liptovského Jána nedávno vydal CD „Svätojánska muška“, ktoré by iste mohlo byť zaujímavým darčekom pod vianočný stromček.

 

Peter Taját, zborový farár, CZ ECAV Liptovský Ján | 26.11.2015

viac

CD Roman Dovala a deti – Vianoce podľa mapy Božej

V rámci hudobného misijného projektu nových detských kresťanských piesní vyšiel nový CD album „Roman Dovala a deti – Vianoce podľa mapy Božej“ s pätnástimi vianočnými pesničkami pre deti.

 

Roman Dovala, dovala.roman@gmail.com  | 25.11.2015

viac

Dve knihy z Tranoscia na Bibliotéke 2015

Na tohtoročnej Bibliotéke 5. – 8. 11. 2015 Vydavateľstvo Tranoscius predstavilo dva nové tituly – knihu Aleny Grešovej a Fedora Mikoviča Ostrov slobodného slova a knihu spomienkových próz Eleny Letňanovej s názvom Zamrežovaný denník.

 

Naďa Kubányová, nada.kubanyova(at)tranoscius.sk | 12.11.2015

viac

Z Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV 2015

V sobotu 7. novembra 2015 sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene po vlaňajšom nultom ročníku sa uskutočnil prvý ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu ECAV na Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo 13 speváckych zborov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.11.2015

viac

Odborná konferencia o Ľ. Štúrovi v Bytči

Vo štvrtok 22. októbra 2015 sa v Sobášnom paláci v Bytči konala odborná konferencia „Ľudovít Štúr a štúrovci“, ktorá bola poslednou z radu podujatí v Žilinskom kraji v rámci osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Prezentácia novej knihy o Ratkovej

V obci Ratková, okres Revúca, sa v sobotu 17. 10. 2015 za účasti generálneho biskupa Miloša Klátika, herca Borisa Farkaša a iných vážených hostí konala slávnostná prezentácia knihy Ratková v historických a archívnych retrospektívach.

 

Ľuba Fedáková, Ratková | 27.10.2015

viac

Vernisáž obrazov Tomáša Krčméryho

V zborových priestoroch Cirkevného zboru ECAV Bratislava Dúbravka na Ul. Schneidera-Trnavského 2 sa v utorok 20. 10. 2015 konala vernisáž výstavy obrazov „Biblické motívy v diele Tomáša Krčméryho“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart