< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Vernisáž obrazov Tomáša Krčméryho

V zborových priestoroch Cirkevného zboru ECAV Bratislava Dúbravka na Ul. Schneidera-Trnavského 2 sa v utorok 20. 10. 2015 konala vernisáž výstavy obrazov „Biblické motívy v diele Tomáša Krčméryho“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.10.2015

viac

Na prehliadke spevokolov RIS

Evanjelický kostol v Králi zaplnili 4. októbra 2015 bratia a sestry z niektorých cirkevných zborov Rimavského seniorátu v rámci prehliadky spevokolov Rimavského seniorátu.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ – Abovce | 21.10.2015

viac

Výstava o Jánovi Bežovi v Senici

V Záhorskom osvetovom stredisku v Senici sa 6. októbra 2015 konala vernisáž výstavy o evanjelickom učiteľovi, kníhtlačiarovi a vydavateľovi Jánovi Bežovi (1842 – 1905). Výstava potrvá do 30. októbra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.10.2015

viac

20 rokov zborového časopisu v Rankovciach

V cirkevnom zbore Rankovce oslávili už 20. ročník vydávania svojho zborového časopisu – mesačníka Slovo.

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár, CZ ECAV Rankovce | 7.10.2015

viac

Konferencia Odkaz európskeho velikána Ľ. Štúra pre dnešok v Trnave

V Trnave sa 1. októbra 2015 konala konferencia „Odkaz európskeho velikána pre dnešok“, ktorú pri príležitosti 200. výročia narodenia a Roku Ľudovíta Štúra pripravil Trnavský samosprávny kraj. Za spoluorganizátorov na konferencii vystúpil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.10.2015

viac

Operné gala 2015 v Kežmarku pre Červenicu

V Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku sa 18. 8.2015 konal 2. ročník benefičného galakoncertu Operné gala 2015. Výťažok z koncertu 3000,00 eur bol venovaný Stredisku Evanjelickej diakonie Svetlo v Červenici na vytvorenie Rehabilitačného centra pre deti s viacnásobným postihnutím.

 

Ľudmila Gregová, ESŠI v Červenici | 21.8.2015

viac

Výstava Paramenty – liturgické textílie

Na Bratislavskom hrade bola 23. júna 2015 otvorená výstava Paramenty – liturgické textílie, ktorá predstavuje najstaršie zachované odevy a iné textílie na Slovensku, používané pri cirkevných obradoch. Výstava potrvá do 17. januára 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.6.2015

viac

Prehliadka spevokolov Myjavského seniorátu

V nedeľu 14. 6. 2015 sa v chráme Božom v Prietrži po roku opäť konala prehliadka spevokolov z nášho seniorátu. Zúčastnilo sa na nej 14 spevokolov - mužský a ženský spevokol z Brezovej pod Bradlom, Bukovec, Častkov, Holíč, Košariská, Kostolné, Krajné, Myjava, Prietrž, Skalica, Turá Lúka a Vrbovce.

 

Marián Cambel, kantor, CZ ECAV Myjava | 17.6.2015

viac

Publikácia o hudobnej kultúre na Spiši

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Prešovským hudobným spolkom Súzvuk vydal v roku 2014 publikáciu PhDr. Janky Petőczovej, CSc. Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek.

 

Janka Petőczová, Ústav hudobnej vedy SAV | 1.6.2015

viac

Stretnutie spevokolov BAS 2015

V nedeľu 24. mája 2015, na Svätodušnú nedeľu, sa v Cirkevnom zbore ECAV Horné Saliby konalo tradičné stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 27.5.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart