< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>

Vianočný benefičný koncert vo Švábovciach

V nedeľu po Vianociach 27. decembra 2015 sa v Ev. kostole a. v. vo Švábovciach uskutočnil vianočný benefičný koncert pod názvom Zhora dané. Pripomenuli sme si na ňom aj pamiatku evanjelického farára Mateja Taslera.

 

Júlia Slavkovská, Matúš Korenko, vedúci dorastu CZ Švábovce  | 22.1.2016

viac

Novoročná konferencia v Dolnom Kubíne

V 1. nedeľu po Novom roku 3. 1. 2016 popoludní sa v zborovej miestnosti CZ ECAV Dolný Kubín uskutočnila tradičná farská novoročná konferencia. Otvoril ju domáci zborový farár Rastislav Stanček.

 

Samuel Javornický, Dolný Kubín | 22.1.2016

viac

Reštaurovanie drevenej kazateľnice v Hostišovciach

CZ ECAV Budikovany v r. 2015 znova podával projekt cez Ministerstvo kultúry SR, tentoraz už na samotné reštaurovanie drevenej kazateľnice v Ev. a. v. kostole vo filiálke Hostišovce. V r. 2014 tomu predchádzal reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

 

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2016

viac

Obnova vzácneho historického nástroja v Henckovciach

Združený cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo má vo svojom vlastníctve vzácny historický hudobný nástroj - organový pozitív v Evanjelickom chráme Božom v Henckovciach, ktorý sa rozhodli reštaurovať.

 

Miroslav Maťo, námestný farár, CZ ECAV Nižná Slaná – Kobeliarovo | 18.1.2016

viac

Obnova cenných pamiatok v Kraskove

Gotický evanjelický a. v. kostol v Kraskove patrí medzi najcennejšie kultúrne pamiatky vo vlastníctve našej cirkvi. Malý cirkevný zbor sa ho snaží v rámci svojich možnosti udržiavať v dôstojnom stave.

 

CZ ECAV Kraskovo | 18.1.2016

viac

Spomienkové stretnutie v Lučenci pri 160. výročí skonu Ľudovíta Štúra

V Lučenci sme si 12. 1. 2016 pripomenuli 160. výročie úmrtia Ľ. Štúra na spomienkovom stretnutí pod názvom ... a ešte Ľudovít Štúr II, ktoré spolu s Mestom Lučenec – odborom školstva a kultúry zorganizovali CZ ECAV Lučenec a Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát.

 

Slavka Gubová, SEJ, odbor Novohradský seniorát  | 17.1.2016

viac

Stredoveká nástenná maľba a kazetový strop v Rimavskom Brezove

V Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR vo výške 10 000 eur pokračovalo aj v roku 2015 reštaurovanie gotických nástenných malieb.

 

Mgr. art. Miroslav Janšto a Mgr. art. Peter Gregvorek | 17.1.2016

viac

Novoročný koncert 2016 v Petržalke

Už 4. ročník Novoročného koncertu nádeje sa konal v Ev. a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. januára 2016. V programe vystúpili viaceré bratislavské spevokoly.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.1.2016

viac

Opravy organov v Štítniku

Koncom roka 2015 sa Cirkevnému zboru ECAV Štítnik v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) podarilo úspešne realizovať projekt "Oprava organov evanjelickej cirkvi a. v. Štítnik“.

 

Daniel Gdovin, zborový kaplán, CZ ECAV Štítnik | 7.1.2016

viac

Adventné stretnutie spevokolov GES

Stalo sa dobrým zvykom, že Gemerský seniorát každoročne usporadúva prehliadku spevokolov cirkevných zborov GES. Dvanásť hudobných telies, zanietených pre spev duchovných piesní, tak v 1. adventnú nedeľu 29. 11. 2015 prezentovalo svoje celoročné úsilie vystúpením v chráme Božom v Rožňave.

 

Mgr. Zuzana Poláková, Mgr. Viliam Solárik | 16.12.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart