< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Zborník z Teologickej konferencie ECAV 2015

Zborník z Teologickej konferencie ECAV 2015 pod názvom „Reformácia a politika“ a s podtitulom „Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny“ (272 strán vrátane farebnej prílohy; editor: Miloš Klátik) vyšiel v marci 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.4.2016

viac

K piatemu, upravenému vydaniu Evanjelického spevníka

V uplynulých dňoch sa začala distribúcia už 5. vydania Evanjelického spevníka. Ide o historicky prelomové vydanie, pretože po prvýkrát sa notová a celková sadzba vykonala na Slovensku, a tak vydavateľ vlastní editovateľné súbory, umožňujúce zapracovanie opráv či schválených zmien.

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, a. s. | 24.3.2016

viac

Výstava Kovačičanov v Senici

V nedeľu 21. 2. 2016 sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici konala vernisáž výstavy obrazov pod názvom „Pozdrav z Kovačice“. Svoje prekrásne diela vystavovali dvaja významní maliari kovačickej školy insitného umenia Pavol Cicka a Pavol Hajko.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 12.3.2016

viac

Miloš Klátik - Cestou nádeje

Publikácia Cestou nádeje od generálneho biskupa Miloša Klátika, ECAV na Slovensku si v podtitule stanovila za cieľ priblížiť príspevok evanjelikov k slovenskej národnej identite. Kniha práve v dotlači vyšla vo vydavateľstve Tranoscius a podľa jedného z recenzentov, doc. Petra Gažíka, dáva nazrieť do histórie ECAV na Slovensku a jej významných dejateľov.

 

-r-, EPST č. 9/2016 | 11.3.2016

viac

Pozoruhodné publikácie o histórii ECAV

Združenie evanjelikov a. v. Považského seniorátu (ZEAVPS) vydáva odborné práce cirkevných historikov, ktorých prostredníctvom mapuje dejiny našej cirkvi.

 

Pavel Černaj, námestný farár, CZ ECAV Dolné Srnie | 25.2.2016

viac

Vyšli Správy P-ECAV zo Synod 2007 – 2013

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v Bratislave vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., v Liptovskom Mikuláši s podporou Martin-Luther-Bund vydal publikáciu Svedčiť a svietiť. Správy P-ECAV zo Synod 2007 – 2013 (ISBN 978-80-7140-492-7).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 19.2.2016

viac

Zhodnotenie Roka Ľudovíta Štúra 2015

Na Ministerstve kultúry SR sa 29. januára 2016 konalo slávnostné záverečné zasadnutie Koordinačného výboru Roka Ľudovíta Štúra 2015. S členmi koordinačného výboru sa stretol minister kultúry Marek Maďarič.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.2.2016

viac

Významní evanjelici z Oravy

Dňa 27. januára 2016 bola širšej verejnosti predstavená nová kniha Rodom a srdcom z Oravy 2. Publikáciu vydalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a predstavuje v nej aj evanjelické osobnosti L. Brucka, B. Demiana, A. Halašu, J. Janošku, J. Tranovského a C. Zocha,

 

Ivana Dubovská, Dolný Kubín | 4.2.2016

viac

Vianočný benefičný koncert vo Švábovciach

V nedeľu po Vianociach 27. decembra 2015 sa v Ev. kostole a. v. vo Švábovciach uskutočnil vianočný benefičný koncert pod názvom Zhora dané. Pripomenuli sme si na ňom aj pamiatku evanjelického farára Mateja Taslera.

 

Júlia Slavkovská, Matúš Korenko, vedúci dorastu CZ Švábovce  | 22.1.2016

viac

Novoročná konferencia v Dolnom Kubíne

V 1. nedeľu po Novom roku 3. 1. 2016 popoludní sa v zborovej miestnosti CZ ECAV Dolný Kubín uskutočnila tradičná farská novoročná konferencia. Otvoril ju domáci zborový farár Rastislav Stanček.

 

Samuel Javornický, Dolný Kubín | 22.1.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart