< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Stretnutie spevokolov BAS 2015

V nedeľu 24. mája 2015, na Svätodušnú nedeľu, sa v Cirkevnom zbore ECAV Horné Saliby konalo tradičné stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 27.5.2015

viac

Duchovná pieseň 2015 - výsledky súťaže

Dňa 6. mája 2015 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine zišli na 2. ročníku speváckej súťaže „Duchovná pieseň“ deti zo seniorátov ECAV na Slovensku a žiaci z evanjelických cirkevných škôl.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 11.5.2015

viac

Duchovná pieseň v Bratislavskom senioráte

2. ročník speváckej súťaže Duchovná pieseň v rámci Bratislavského seniorátu sa uskutočnil 17. apríla 2015 v kostole seneckého cirkevného zboru. Prihlásiť do súťaže sa odvážilo 18 súťažiacich z piatich zborov.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 23.4.2015

viac

Spevokol ZVON má 80 rokov

Na 1. slávnosť veľkonočnú si zborový spevokol ZVON v Trenčíne pripomenul 80. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti vydal už 5. profilové CD, tentoraz na motívy biblických žalmov; bonusom je chorál Kdož jste, Boží bojovníci na počesť Majstra Jána Husa pri 600. výročí jeho upálenia.

 

Ján Bunčák, zborový farár, CZ ECAV Trenčín | 9.4.2015

viac

Výstava insitného umenia v Senici

Na službách Božích v Senici privítali v 4. pôstnu nedeľu milú návštevu: insitnú maliarku Evu Husárikovú zo srbskej Kovačice. V Senici nebola náhodou, ale preto, lebo v Záhorskom osvetovom stredisku sa konala vernisáž výstavy jej obrazov.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 25.3.2015

viac

Opustené kostoly horného Spiša od Františka Šťastného

Rozviazaním bielych stužiek uviedli Rudolf Schuster, predtým prezident SR, a Ján Hruška, senior Košického seniorátu ECAV na Slovensku, v sobotu 21. 3. 2015 v Košiciach do života pozoruhodnú knihu Opustené kostoly horného Spiša - dielo Františka Šťastného z Prešova.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 25.3.2015

viac

Zasadnutie k Roku Ľudovíta Štúra 2015

Na Ministerstve kultúry SR sa 24. februára 2015 konalo druhé pracovné stretnutie Koordinačného výboru Roka Ľudovíta Štúra 2015. Za ECAV na Slovensku je jeho členkou tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.3.2015

viac

Rozprávka o dvoch obláčikoch

V marci 2015 bude vydaná kniha pre deti ROZPRÁVKA O DVOCH OBLÁČIKOCH z pera spisovateľa a evanjelického farára Ladislava Fričovského. Uprostred zrodu tejto knihy nás náhle opustil, no stihol zanechať kompletne spracovaný text veršovanej rozprávky, ktorú v týchto dňoch pripravujeme do tlače.

 

Ľubomír Lehotský, vydavateľ, ave(at)iol.sk | 1.3.2015

viac

ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ

Zborník z rovnomennej vedecko-historickej konferencie vydalo pre ECAV na Slovensku vydavateľstvo Tranoscius, a. s., v Liptovskom Mikuláši. Do každého cirkevného zboru ECAV na Slovensku práve distribuujeme ako dar do zborových knižníc po jednom výtlačku. Veríme, že informácie v zborníku poslúžia v Roku Ľudovíta Štúra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.2.2015

viac

Ľudovít Štúr (1815 - 1856) - reformátor slovenskej spoločnosti

Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastnil na otvorení výstavy SNM − Historického múzea, ktorá je venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Výstava na Bratislavskom hrade bude otvorená až do 17. 1. 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.2.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart