< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Adventný koncert v Závažnej Porube

Orchester ZUŠ J. L. Bellu ART COLLEGIUM Nicolaus a Okresný učiteľský spevokol TATRAN (dirigent Ľubomír Raši) 18. 12. 2016 ponúkli v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube darček vo forme predvianočného koncertu.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 20.12.2016

viac

Beseda o knihe o ženách v Biblii

V sobotu 10. decembra 2016 a v 3. adventnú nedeľu sa v CZ ECAV Švábovce konala prezentácia knihy o biblických ženách s názvom Ženy z divokej záhrady. Jej autorkou je sestra Zuzana Vaľovská (v rokoch 2002 − 2012 farárka CZ Švábovce).

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce | 14.12.2016

viac

Stretnutia spevokolov v ŠZS

V novembri sa v Šarišsko-zemplínskom senioráte stretávajú spevokoly, aby spoločne ukončili cirkevný rok a spevom vyjadrili vďaku za všetko Božie riadenie a požehnanie, ktoré od Neho vo viere prijímame.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 14.12.2016

viac

Spomienkové stretnutie na Dobšinského fare

Prvý adventný týždeň sa v Cirkevnom zbore ECAV Rožňavské Bystré niesol v duchu spomienky na evanjelického farára a spisovateľa Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý v rokoch 1855 − 1858 pôsobil v tomto cirkevnom zbore.

 

Zuzana Poláková, zborová kaplánka, CZ ECAV Rožňavské Bystré  | 8.12.2016

viac

Predstavenie publikácie o Mor. Lieskovom

V nedeľu 27. 11. 2016 evanjelici v Moravskom Lieskovom 1. adventnou nedeľou otvorili nový cirkevný rok, a zároveň s vďačnosťou k Pánu Bohu predstavili publikáciu Púť, hľa, dlhá... o cirkevných dejinách obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie z pera ThDr. Petra Macu.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 8.12.2016

viac

Poďakovanie za dirigentský kurz 2016

Naše poďakovanie patrí v prvom rade generálnemu biskupskému úradu za Pánom Bohom požehnanú myšlienku usporiadať dirigentský kurz. Chceme sa poďakovať za spoluprácu s Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku.

 

Za absolventov kurzu dirigovania Milica Bojnová  | 29.11.2016

viac

V Turanoch privítali spevokoly TUS

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turanoch otvorili nový cirkevný rok veľmi pekným a príjemným stretnutím spevokolov Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Turany | 28.11.2016

viac

Nový dokument o Jurajovi Tranovskom

V stredu 9. 11. 2016 sa v RTVS – STV v Mlynskej doline uskutočnila veľkoplošná projekcia duchovného dokumentu Juraj Tranovský, ktorú si v televíznej premiére budeme pozrieť na Dvojke na 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2016

viac

O Cithare sanctorum v Myjave

V nedeľu 6. novembra o 17.00 hod. sa v myjavskom chráme Božom konal večer slova a hudby venovaný 380. výročiu vydania prvého evanjelického spevníka Cithara sanctorum.

 

S. J. Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 15.11.2016

viac

Pozvánka na Bibliotéku 12. 11.

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš vás pozýva na prezentáciu knihy Reformátor Luther v sobotu 12. 11. 2016 o 14.30 hod. na výstave Bibliotéka v hale D na Inchebe v Bratislave.

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ vydavateľstva Tranoscius | 9.11.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart