< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

Vzácna medaila k 400. výročiu prekladu Biblie v roku 1934

Brat Ing. Michal Francisci z CZ ECAV Bratislava-Prievoz pri príležitosti 500. výročia reformácie daroval do Ústredného archívu ECAV na Slovensku pamätnú medailu vydanú pri príležitosti 400. výročia prekladu Biblie do maďarčiny v roku 1934.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Benefičný koncert v Závažnej Porube

CZ ECAV Závažná Poruba spoločne s vedením obce v nedeľu 29. januára 2017 usporiadali v evanjelickom kostole benefičný koncert s cieľom pomôcť pri rekonštrukcii poškodeného kostola v Hybiach.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 31.1.2017

viac

Koncert v Králi v znamení jubilea

V roku 2016 si ženský spevokol dcérocirkvi Kráľ – Abovce (CZ Tornaľa) pripomínal 25. rokov od svojho založenia. Tomuto jubileu bol venovaný aj vianočný koncert „Dobrá novina“, ktorý sa uskutočnil 18. 12. 2016 v chráme Božom v Králi.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ – Abovce, CZ ECAV Tornaľa | 22.12.2016

viac

Stretnutie spevokolov NOS 2016

V sobotu 10. 12. 2016 sa stretlo v Stredných Plachtinciach 8 spevokolov z Novohradského seniorátu. Stretnutie sme začínali úvodným slovom brata seniora Ivana Muchu. Celým podujatím nás sprevádzal brat farár Matej Alcnauer, ktorý má na starosti stretnutia spevokolov Novohradského seniorátu.

 

Jaroslav Ďuriš, zborový farár, CZ ECAV Stredné Plachtince, konsenior NOS | 22.12.2016

viac

Adventný koncert v Závažnej Porube

Orchester ZUŠ J. L. Bellu ART COLLEGIUM Nicolaus a Okresný učiteľský spevokol TATRAN (dirigent Ľubomír Raši) 18. 12. 2016 ponúkli v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube darček vo forme predvianočného koncertu.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 20.12.2016

viac

Beseda o knihe o ženách v Biblii

V sobotu 10. decembra 2016 a v 3. adventnú nedeľu sa v CZ ECAV Švábovce konala prezentácia knihy o biblických ženách s názvom Ženy z divokej záhrady. Jej autorkou je sestra Zuzana Vaľovská (v rokoch 2002 − 2012 farárka CZ Švábovce).

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce | 14.12.2016

viac

Stretnutia spevokolov v ŠZS

V novembri sa v Šarišsko-zemplínskom senioráte stretávajú spevokoly, aby spoločne ukončili cirkevný rok a spevom vyjadrili vďaku za všetko Božie riadenie a požehnanie, ktoré od Neho vo viere prijímame.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 14.12.2016

viac

Spomienkové stretnutie na Dobšinského fare

Prvý adventný týždeň sa v Cirkevnom zbore ECAV Rožňavské Bystré niesol v duchu spomienky na evanjelického farára a spisovateľa Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý v rokoch 1855 − 1858 pôsobil v tomto cirkevnom zbore.

 

Zuzana Poláková, zborová kaplánka, CZ ECAV Rožňavské Bystré  | 8.12.2016

viac

Predstavenie publikácie o Mor. Lieskovom

V nedeľu 27. 11. 2016 evanjelici v Moravskom Lieskovom 1. adventnou nedeľou otvorili nový cirkevný rok, a zároveň s vďačnosťou k Pánu Bohu predstavili publikáciu Púť, hľa, dlhá... o cirkevných dejinách obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie z pera ThDr. Petra Macu.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 8.12.2016

viac

Poďakovanie za dirigentský kurz 2016

Naše poďakovanie patrí v prvom rade generálnemu biskupskému úradu za Pánom Bohom požehnanú myšlienku usporiadať dirigentský kurz. Chceme sa poďakovať za spoluprácu s Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku.

 

Za absolventov kurzu dirigovania Milica Bojnová  | 29.11.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart