< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Šťastného Rozhovory s evanjelikmi

Nová kniha s titulom „Rozhovory s evanjelikmi rôznych profesií“ je príspevkom Prešovčana Františka Šťastného k 500. výročiu reformácie. Počas sviatku Svätej Trojice bola starobylá dvorana prešovského Ev. kolégia miestom slávnostného uvedenia tejto knihy.

 

Eva Bombová, Prešov | 20.6.2017

viac

Konferencia o J. M. Hurbanovi v Trnave

V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave sa 8. júna 2017 konala vedecká konferencia na tému „Aktuálnosť odkazu Jozefa Miloslava Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť“ pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.6.2017

viac

Vyšiel zborník z Teologickej konferencie 2016

Zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2016 v Lúčkach na tému REFORMÁCIA (224 strán vrátane farebnej prílohy; editor: Miloš Klátik; ISBN 978-80-7410-521-4) vyšiel koncom mája 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.6.2017

viac

Zbierka Evy Bachletovej v Toronte

Divadlo poézie a malých javiskových foriem pri Torontskom slovenskom divadle v Kanade uviedlo 4. júna 2017 pásmo z tvorby slovenskej poetky pod názvom Popoludnie s Evou Bachletovou.

 

Rasťo Sulla, Kanada | 8.6.2017

viac

Seniorálna prehliadka spevokolov Bratislavského seniorátu v Petržalke

Stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku sa konalo v Evanjelickom chráme Božom Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke v nedeľu Cantate – Spievajte 14. mája 2017 v rámci projektu k 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 29.5.2017

viac

Prednáška o Jurajovi Chorvátovi v Senici

Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ ECAV Senica pri 155. výročí narodenia Juraja Chorváta, učiteľa, kantora, skladateľa a publicistu, tvorcu Veľkej partitúry, pripravilo podujatie, na ktorom odznela prednáška Milice Šimšálkovej.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 29.5.2017

viac

Dve konferencie venované J. M. Hurbanovi

Hymna Slovenskej republiky otvorila slávnostnú akadémiu pod názvom „Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), prvý predseda Slovenskej národnej rady“, ktorá sa 15. mája 2017 uskutočnila v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.5.2017

viac

Celoslovenské kolo súťaže Duchovná pieseň 2017

V Aule Biblickej školy v Martine sa 5. mája 2017 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov na 4. ročníku súťaže Duchovná pieseň.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 10.5.2017

viac

Spevácky zbor slovenských učiteľov vystúpil v Chyžnom

Spev je stále najlepšou formou modlitby. Je to dorozumievacia reč medzi človekom a Bohom. A kto spieva, dvakrát sa modlí. Spev nám pomáha, aby sme sa oslobodili do hluku, ktorý si možno ešte z domu prinášame, pomáha nám sústrediť sa.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 26.4.2017

viac

Duchovná pieseň 2017 v ŠZS

Už po druhýkrát sa Šarišsko-zemplínsky seniorát zapojil do súťaže v speve detí s názvom „Duchovná pieseň“, ktorú organizuje Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku.

 

Zuzana Kubačková, seniorátna koordinátorka súťaže | 25.4.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart