< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>

Spevácky zbor slovenských učiteľov vystúpil v Chyžnom

Spev je stále najlepšou formou modlitby. Je to dorozumievacia reč medzi človekom a Bohom. A kto spieva, dvakrát sa modlí. Spev nám pomáha, aby sme sa oslobodili do hluku, ktorý si možno ešte z domu prinášame, pomáha nám sústrediť sa.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 26.4.2017

viac

Duchovná pieseň 2017 v ŠZS

Už po druhýkrát sa Šarišsko-zemplínsky seniorát zapojil do súťaže v speve detí s názvom „Duchovná pieseň“, ktorú organizuje Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku.

 

Zuzana Kubačková, seniorátna koordinátorka súťaže | 25.4.2017

viac

Výstava k jubileám Terézie Vansovej

Tento rok si aj v ŠVK – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici pripomínajú významné životné jubileá Terézie Vansovej, spisovateľky, dcéry evanjelického farára Samuela Medveckého a manželky evanjelického farára Jána Vansu.

 

Zlata Troligová, ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici | 12.4.2017

viac

Výstava kovačickej insity v Senici

V sobotu 1. apríla 2017 sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici konala vernisáž výstavy obrazov Evy Husárikovej a Jána Glózika - maliarov kovačickej školy insitného umenia. Výstava je venovaná 500. výročiu reformácie a 200. výročiu narodenia J.M. Hurbana.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 4.4.2017

viac

Poštová známka k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

Slávnostné uvedenie novej známky sa uskutoční v nedeľu 19. marca o 15.30 hod. v Kultúrnom dome v Beckove v rámci Celonárodnej spomienky na J. M. Hurbana, slovenského národovca, evanjelického farára, politika, novinára, literárneho kritika a spisovateľa.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Vyšiel zborník JOZEF MILOSLAV HURBAN A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ

V predvečer 200. výročia narodenia J. M. Hurbana vyšiel zborník z vedecko-historickej konferencie ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 5. novembra 2016 v Bratislave. Pre ECAV na Slovensku ho vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Dr. h. c. pre prof. Khana a prof. Helusa

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa 2. marca 2017 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre pri príležitosti udelenia čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom osobnostiam. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Uvedenie knihy „Všetci moji Hurbanovci“

V piatok 3. marca 2017 sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana konala prezentácia knihy Barbory Lauckej „Všetci moji Hurbanovci“. Novú knihu uviedol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Vzácna medaila k 400. výročiu prekladu Biblie v roku 1934

Brat Ing. Michal Francisci z CZ ECAV Bratislava-Prievoz pri príležitosti 500. výročia reformácie daroval do Ústredného archívu ECAV na Slovensku pamätnú medailu vydanú pri príležitosti 400. výročia prekladu Biblie do maďarčiny v roku 1934.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.2.2017

viac

Benefičný koncert v Závažnej Porube

CZ ECAV Závažná Poruba spoločne s vedením obce v nedeľu 29. januára 2017 usporiadali v evanjelickom kostole benefičný koncert s cieľom pomôcť pri rekonštrukcii poškodeného kostola v Hybiach.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 31.1.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart