< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

Dve konferencie venované J. M. Hurbanovi

Hymna Slovenskej republiky otvorila slávnostnú akadémiu pod názvom „Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), prvý predseda Slovenskej národnej rady“, ktorá sa 15. mája 2017 uskutočnila v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.5.2017

viac

Celoslovenské kolo súťaže Duchovná pieseň 2017

V Aule Biblickej školy v Martine sa 5. mája 2017 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov na 4. ročníku súťaže Duchovná pieseň.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 10.5.2017

viac

Spevácky zbor slovenských učiteľov vystúpil v Chyžnom

Spev je stále najlepšou formou modlitby. Je to dorozumievacia reč medzi človekom a Bohom. A kto spieva, dvakrát sa modlí. Spev nám pomáha, aby sme sa oslobodili do hluku, ktorý si možno ešte z domu prinášame, pomáha nám sústrediť sa.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 26.4.2017

viac

Duchovná pieseň 2017 v ŠZS

Už po druhýkrát sa Šarišsko-zemplínsky seniorát zapojil do súťaže v speve detí s názvom „Duchovná pieseň“, ktorú organizuje Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku.

 

Zuzana Kubačková, seniorátna koordinátorka súťaže | 25.4.2017

viac

Výstava k jubileám Terézie Vansovej

Tento rok si aj v ŠVK – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici pripomínajú významné životné jubileá Terézie Vansovej, spisovateľky, dcéry evanjelického farára Samuela Medveckého a manželky evanjelického farára Jána Vansu.

 

Zlata Troligová, ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici | 12.4.2017

viac

Výstava kovačickej insity v Senici

V sobotu 1. apríla 2017 sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici konala vernisáž výstavy obrazov Evy Husárikovej a Jána Glózika - maliarov kovačickej školy insitného umenia. Výstava je venovaná 500. výročiu reformácie a 200. výročiu narodenia J.M. Hurbana.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 4.4.2017

viac

Poštová známka k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

Slávnostné uvedenie novej známky sa uskutoční v nedeľu 19. marca o 15.30 hod. v Kultúrnom dome v Beckove v rámci Celonárodnej spomienky na J. M. Hurbana, slovenského národovca, evanjelického farára, politika, novinára, literárneho kritika a spisovateľa.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Vyšiel zborník JOZEF MILOSLAV HURBAN A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ

V predvečer 200. výročia narodenia J. M. Hurbana vyšiel zborník z vedecko-historickej konferencie ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 5. novembra 2016 v Bratislave. Pre ECAV na Slovensku ho vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Dr. h. c. pre prof. Khana a prof. Helusa

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa 2. marca 2017 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre pri príležitosti udelenia čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom osobnostiam. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

Uvedenie knihy „Všetci moji Hurbanovci“

V piatok 3. marca 2017 sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana konala prezentácia knihy Barbory Lauckej „Všetci moji Hurbanovci“. Novú knihu uviedol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart