< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

"Po stopách našich predkov" v slovinčine

V týchto dňoch vyšla monografia generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., Po stopjinah naših prednikov (Po stopách našich predkov) v slovinskom jazyku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.9.2017

viac

Zborník TTSK o J. M. Hurbanovi

Trnavský samosprávny kraj vydal zborník z vedeckej konferencie na tému „Aktuálnosť odkazu J. M. Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť“, ktorá sa konala 8. júna 2017 v Trnave pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.9.2017

viac

Predpremiéra nových televíznych dokumentov

V budove RTVS v Mlynskej doline sa v stredu 13. 9. 2017 konala slávnostná predpremiéru nových televíznych dokumentov Jozef Miloslav Hurban a Evanjelický kostol a kolégium v Prešove z cyklu Genius loci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne

Odborná konferencia pripravená MO MS v Brezne, Klubom Martina Rázusa-MAROŠKO, Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s ECAV v Brezne a Mestom Breznom pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa, spojená s premiérou videodokumentu, sa konala v Brezne 12. septembra 2017.

 

Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne | 17.9.2017

viac

Peter Huba − Z Božej vôle palatín

Pri príležitosti vlaňajšieho 400. výročie úmrtia a tohtoročného 450. výročia narodenia Juraja Turza vydavateľstva Tranoscius vydalo román Z Božej vôle palatín, v ktorom historik a spisovateľ Peter Huba pútavou formou približuje osobnosť Juraja Turza v pravdivom svetle, bez jeho vytrhnutia z diania doby.

 

JANKA GVOŽDIAKOVÁ, Literárny týždenník, 28/2017, 23/08/2017, s. 13 | 11.9.2017

viac

Koncert a CD SOĽNIČIEK ZEME

Dňa 1. septembra 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal koncert detského spevokolu „Soľničky zeme“, na ktorom predstavili svoje prvé CD pod názvom „Konaj svoje dielo“.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 7.9.2017

viac

Dávidova harfa 2017 v Kostolnom

Prvá nedeľa po Veľkej noci 23. apríla 2017 v evanjelickom cirkevnom zbore v Kostolnom bola výnimočná, pretože v evanjelickom kostole sa uskutočnil 4. ročník súťaže detí a mládeže Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Ľubica Kopincová, zborová farárka, CZ ECAV Kostolné | 24.8.2017

viac

Hrad prepevný na cirkevný rok 2017 – 2018

Vo vydavateľstve Tranoscius vyšiel už 5. ročník knihy zamyslení na každý deň nastávajúceho cirkevného roka 2017 – 2018 pod názvom Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2017 – 2018 (384 strán, cena 3,50 €). Môžete si ju objednať na adrese: TRANOSCIUS, a. s., Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš; odbyt@tranoscius.sk; 044/5526343.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 17.8.2017

viac

Martin Rázus a jeho lásky...

V nedeľu podvečer 6. 8. 2017 sa v Modre v rámci Letokruhu Martina Rázusa 2017 pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa konalo spomienkové popoludnie, venované M. Rázusovi, ktorý tu pôsobil ako kaplán.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 16.8.2017

viac

Kuzmányho kruh si pripomenul T. Vansovú

Témou júnového stretnutia Kuzmányho kruhu v Banskej Bystrici bola Terézia Vansová (1875 v 1940), ktorej 160. výročie narodenia sme si pripomenuli 18. apríla a 75. výročie úmrtia si pripomenieme 10. októbra 2017.

 

Zlata Troligová, ŠVK − Literárne a hudobné múzea v Banskej Bystrici | 7.7.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart