< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Spomienkové stretnutie v Lučenci pri 160. výročí skonu Ľudovíta Štúra

V Lučenci sme si 12. 1. 2016 pripomenuli 160. výročie úmrtia Ľ. Štúra na spomienkovom stretnutí pod názvom ... a ešte Ľudovít Štúr II, ktoré spolu s Mestom Lučenec – odborom školstva a kultúry zorganizovali CZ ECAV Lučenec a Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát.

 

Slavka Gubová, SEJ, odbor Novohradský seniorát  | 17.1.2016

viac

Stredoveká nástenná maľba a kazetový strop v Rimavskom Brezove

V Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR vo výške 10 000 eur pokračovalo aj v roku 2015 reštaurovanie gotických nástenných malieb.

 

Mgr. art. Miroslav Janšto a Mgr. art. Peter Gregvorek | 17.1.2016

viac

Novoročný koncert 2016 v Petržalke

Už 4. ročník Novoročného koncertu nádeje sa konal v Ev. a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. januára 2016. V programe vystúpili viaceré bratislavské spevokoly.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.1.2016

viac

Opravy organov v Štítniku

Koncom roka 2015 sa Cirkevnému zboru ECAV Štítnik v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) podarilo úspešne realizovať projekt "Oprava organov evanjelickej cirkvi a. v. Štítnik“.

 

Daniel Gdovin, zborový kaplán, CZ ECAV Štítnik | 7.1.2016

viac

Adventné stretnutie spevokolov GES

Stalo sa dobrým zvykom, že Gemerský seniorát každoročne usporadúva prehliadku spevokolov cirkevných zborov GES. Dvanásť hudobných telies, zanietených pre spev duchovných piesní, tak v 1. adventnú nedeľu 29. 11. 2015 prezentovalo svoje celoročné úsilie vystúpením v chráme Božom v Rožňave.

 

Mgr. Zuzana Poláková, Mgr. Viliam Solárik | 16.12.2015

viac

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody

Ako spomienku na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi 27. – 29. júna 2014, ktoré boli venované pripomienke 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody, vyšla publikácia Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody (ed. Miloš Klátik).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.11.2015

viac

CD „Svätojánske mušky“

Detský evanjelický spevokol "Svätojánske mušky" z Liptovského Jána nedávno vydal CD „Svätojánska muška“, ktoré by iste mohlo byť zaujímavým darčekom pod vianočný stromček.

 

Peter Taját, zborový farár, CZ ECAV Liptovský Ján | 26.11.2015

viac

CD Roman Dovala a deti – Vianoce podľa mapy Božej

V rámci hudobného misijného projektu nových detských kresťanských piesní vyšiel nový CD album „Roman Dovala a deti – Vianoce podľa mapy Božej“ s pätnástimi vianočnými pesničkami pre deti.

 

Roman Dovala, dovala.roman@gmail.com  | 25.11.2015

viac

Dve knihy z Tranoscia na Bibliotéke 2015

Na tohtoročnej Bibliotéke 5. – 8. 11. 2015 Vydavateľstvo Tranoscius predstavilo dva nové tituly – knihu Aleny Grešovej a Fedora Mikoviča Ostrov slobodného slova a knihu spomienkových próz Eleny Letňanovej s názvom Zamrežovaný denník.

 

Naďa Kubányová, nada.kubanyova(at)tranoscius.sk | 12.11.2015

viac

Z Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV 2015

V sobotu 7. novembra 2015 sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene po vlaňajšom nultom ročníku sa uskutočnil prvý ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu ECAV na Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo 13 speváckych zborov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.11.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart