< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | >

Slovenská pošta uviedla známku s portrétom Jozefa Miloslava Hurbana

Slovenská pošta uviedla novú známku s portrétom Jozefa Miloslava Hurbana, významnej osobnosti slovenskej histórie z radov evanjelikov. V tomto roku si pripomíname 190. výročie jeho narodenia a 120. výročie jeho úmrtia. Rok 2007 bol vyhlásený za Rok J. M. Hurbana.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.9.2007

viac

Opera Kristov dotyk mala premiéru aj v Českej republike

Nová pôvodná slovenská opera Kristov dotyk skladateľa Víťazoslava Kubičku v podaní slovenských umelcov mala premiéru vo štvrtok 21. júna v priestoroch Arcidekanského chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Chrudimi, a to v rámci 49. ročníka Medzinárodného operného festivalu Smetanova Litomyšl.

 

TASR; Tlačové oddelenie GBÚ | 27.6.2007

viac

Premiéra novej duchovnej opery

Slovenský hudobný skladateľ Víťazoslav Kubička so svojím umeleckým tímom pripravil uvedenie novej duchovnej opery pod názvom Kristov dotyk. Jej premiéra sa uskutočnila 27. mája 2007 v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. Autorom hudby je Víťazoslav Kubička, libreto napísali Eva Bachletová a Víťazoslav Kubička. Odborným teologickým konzultantom bol Boris Mišina, bratislavský evanjelický farár. Kostýmy navrhla a realizovala Lýdia Vedejová.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 31.5.2007

viac

Fričovského antibergmanovský román

Antibergmanovský román spisovateľa, scenáristu a evanjelického kňaza Ladislava Fričovského Miesto pre lásku uviedli do života verejným otvorením výtlačku v evanjelickom kostole v Košiciach 20. mája 2007. Fričovský prináša po sérii básnických zbierok a knižiek pre deti dielo, určené predovšetkým mladej generácii a ich rodičom. Podľa jeho slov kniha je reakciou na dezilúziu, ničotu a nihilizmus v dielach svetoznámeho švédskeho režiséra Ingmara...

 

TASR | 21.5.2007

viac

Hurban, Ruppeldt a Gutenberg na jednom mieste

Slovenská národná knižnica (SNK) sprístupnila vo svojich priestoroch v rámci Týždňa slovenských knižníc tri výstavy týkajúce sa dvoch významných osobností a jednu dejín tlače. Pre študentov by možno mohla byť najbližšou prehliadka života a diela Jozefa Miloslava Hurbana v dokumentoch a rodinných fotografiách. Rovnakým spôsobom SNK predstavuje aj trochu menej známeho publicistu, kultúrneho historika, prekladateľa, hudobníka, politika,...

 

md, Nový Život Turca | 22.4.2007

viac

Vítame novú knihu o Ružomberku

Peter Vítek – Karol Dzuriak: ... A NAPODOBŇUJME ICH VIERU Z dejín Ev. cirkevného zboru a. v. v Ružomberku (Vydalo Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu, Ružomberok, 2007, 240 strán + čb a farebná obrazová príloha, tvrdá väzba)

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 14.4.2007

viac

V Michalovciach odhalili v Ev. a.v. kostole bustu K. Kuzmányho

Michalovce - Dňa 16. novembra uplynulo 200 rokov odvtedy ako sa v Brezne narodil Karol Kuzmány, kňaza, biskup, univerzitný profesor, básnik, novinár a podpredsedu Matice slovenskej. V tomto roku si pripomíname aj 140 výročie jeho odchodu do večnosti, zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach. Aj členovia Ev .a.v. cirkevného zboru v Michalovciach si túto významnú osobnosť z našej histórie pripomenuli na slávnostných Službách Božích v nedeľu, dňa...

 

Eva Bombová | 20.11.2006

viac

Lisztovu nahrávku vyprevadí aj biskup Milan Krivda

Bratislava – Z kostola svätej Márie Magdalény v Rusovciach, v ktorom sa dňa 17. januára 1775 sobášili Barbora Schlesack a Adam Juraj Liszt, starí rodičia známeho hudobného skladateľa Franza Liszta, bude v piatok, dňa 17. novembra 2006 o 16.00 hodine prezentácia nahrávky diela Franza Liszta VIA CRUCIS. Túto nahrávku symbolicky vyprevadia na cestu k milovníkom Lisztovej hudby dvaja biskupi. Budú nimi Mgr. Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na...

 

Eva Bombová | 15.11.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart