< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Milanovi Rúfusovi

Zajtra sa významný slovenský básnik Milan Rúfus dožíva významných 80. narodenín. Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa Božieho požehnania, zdravia a síl do ďalšej tvorivej činnosti. GBÚ ECAV na Slovensku

 

Edita Škodová | 9.12.2008

viac

Zo spomienok evanjelického farára

K 80. narodeninám brata farára Jána Lacka vyšla kniha spomienkových próz, ktorá vznikla zozbieraním príbehov z jeho pera z Tranovského kalendára, Evanjelického posla spod Tatier a Petržalského evanjelika.

 

Edita Škodová | 3.12.2008

viac

Predvianočný tip

Upozorňujeme na knihu poviedok v preklade nášho ev. a. v. farára a básnika Tomáša Gálla pod názvom Najkrajší príbeh na svete (Vianočné príbehy pre vnímavú dušu).

 

Ján Lacko | 27.11.2008

viac

Radvanské veršobranie po desiaty raz

V areáli evanjelického kostola v Radvani sa 18. a 19. októbra uskutočnil 10. ročník celoslovenského stretnutia básnikov-evanjelikov pod názvom Radvanské veršobranie. Na prezentácii bibliofílie Dar sa zúčastnili aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda.

 

Edita Škodová | 11.11.2008

viac

Spevácky zbor z Washingtonu v Novom kostole

V nedeľu 5. októbra vystúpil v Novom kostole v Bratislave spevácky zbor z Washingtonu. Domácich viery aj hostí privítala sestra farárka Anna Polcková. Pri tejto príležitosti sa veriacim i hosťom sa prihovoril generálny biskup Miloš Klátik, ktorý poslúžil aj zvesťou Božieho slova.

 

Edita Škodová | 10.11.2008

viac

Pomník Martinovi Rázusovi

V polovici októbra sa rozhodlo o víťazovi súťaže na stvárnenie Pomníka Martina Rázusa v Bratislave. Stala sa ním dvojica Martin Dzurek a Ing. arch. Daniel Bartoš.

 

Ján Juráš, čestný predseda Spolku M. Rázusa | 3.11.2008

viac

ODPORÚČAME DO POZORNOSTI

Pod titulom „12 do tucta“ vyšiel výber dvanástich kázní, ktorých autorom je Libor Bednár, zborový farár CZ ECAV Poprad.

 

Zuzana Valeková | 1.10.2008

viac

Trenčiansky ZVON nás reprezentoval v Srbsku

V dňoch 19. 6. - 22. 6. 2008 podnikol evanjelický zborový spevokol ZVON z Trenčína zájazd do Srbska, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 90. výročia kragujevskej vzbury, keď bolo na sklonku 1. svetovej vojny popravených 44 vojakov 71. trenčianskeho pešieho pluku.

 

Ján Bunčák | 24.7.2008

viac

Naše drevené kostoly v Zozname svetového dedičstva UNESCO

Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom zasadnutí v kanadskom Quebecu 7. 7. 2008 schválil návrh Slovenskej republiky na zápis "Drevených kostolov slovenskej časti Karpatského oblúka" do Zoznamu svetového dedičstva.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV | 10.7.2008

viac

Koncerty a stretnutia v pôstnom čase

V druhej polovici februára sa v cirkevných zboroch v Bratislave konalo niekoľko podujatí, ktoré sa pre uponáhľaných súčasníkov stali vhodnou a vítanou príležitosťou na pôstne stíšenie a zamyslenie nad posolstvom veľkonočných sviatkov a obeťou nášho Pána Ježiša Krista na golgotskom kríži.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 3.3.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart