< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

ODPORÚČAME DO POZORNOSTI

Pod titulom „12 do tucta“ vyšiel výber dvanástich kázní, ktorých autorom je Libor Bednár, zborový farár CZ ECAV Poprad.

 

Zuzana Valeková | 1.10.2008

viac

Trenčiansky ZVON nás reprezentoval v Srbsku

V dňoch 19. 6. - 22. 6. 2008 podnikol evanjelický zborový spevokol ZVON z Trenčína zájazd do Srbska, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 90. výročia kragujevskej vzbury, keď bolo na sklonku 1. svetovej vojny popravených 44 vojakov 71. trenčianskeho pešieho pluku.

 

Ján Bunčák | 24.7.2008

viac

Naše drevené kostoly v Zozname svetového dedičstva UNESCO

Výbor svetového dedičstva UNESCO na svojom zasadnutí v kanadskom Quebecu 7. 7. 2008 schválil návrh Slovenskej republiky na zápis "Drevených kostolov slovenskej časti Karpatského oblúka" do Zoznamu svetového dedičstva.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV | 10.7.2008

viac

Koncerty a stretnutia v pôstnom čase

V druhej polovici februára sa v cirkevných zboroch v Bratislave konalo niekoľko podujatí, ktoré sa pre uponáhľaných súčasníkov stali vhodnou a vítanou príležitosťou na pôstne stíšenie a zamyslenie nad posolstvom veľkonočných sviatkov a obeťou nášho Pána Ježiša Krista na golgotskom kríži.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 3.3.2008

viac

Česká mše vánoční na Slovensku

13. decembra 2007 sa v Ev. a. v. chráme Božom Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke konal zaujímavý vianočný koncert. Odznela na ňom Česká mše vánoční od Jakuba Jana Rybu v podaní troch spevokolov a Smíchovskej komornej filharmónie. V úvode vystúpil Spevácky zbor detí z materských škôl v Petržalke pod vedením dirigenta Gabriela Rovňáka.

 

Edita Sabolíková | 27.12.2007

viac

7. koncert cyklu BACH – Kantáty so Solamente naturali

V Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave sa 17. decembra 2007 uskutočnil 7. koncert cyklu Bach – Vivaldi – Kantáty so Solamente naturali.

 

Edita Sabolíková | 21.12.2007

viac

Divadelné predstavenie v Spišskej Belej

V nedeľu 25. novembra 2007 si viac ako 300 divákov prišlo do kinosály v Spišskej Belej pozrieť divadelné predstavenie Sluha od Kristíny Royovej, a to v podaní divadelného súboru dospelých, ktorý pôsobí pri Cirkevnom zbore ECAV v Dovalove (L. Hrádok).

 

-emi- | 5.12.2007

viac

Opera Kristov dotyk v Kežmarku

Pôvodná slovenská duchovná opera Kristov dotyk bola opäť uvedená, a to v Kežmarku v nedeľu 4. novembra v priestoroch dreveného artikulárneho kostola. Predstavenie zorganizoval Cirkevný evanjelický a. v. zbor v Kežmarku, ktorý patrí k najstarším evanjelickým zborom na Slovensku.

 

Eva Bachletová | 8.11.2007

viac

Koncert v Novom ev. kostole k 490. výročiu Reformácie

Slávnostný koncert pri príležitosti 490. výročia Reformácie, ktoré si pripomenieme 31. októbra, sa uskutočnil 15. októbra 2007 v Novom evanjelickom kostole v Bratislave pod záštitou Západného dištriktu ECAV. Účastníkov koncertu pozdravil biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda.

 

Tlačové oddelenie | 20.10.2007

viac

Večer v kostole a pocta Jozefovi Farkašovi

V Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave sa 14. októbra 2007 po dlhšej prestávke opäť konalo stretnutie pod názvom Večer v kostole. Vystúpil Komorný zbor SALUS a Ing. Jozef Farkaš, CSc., ktorému blahoželali k požehnanému šesťdesiatemu výročiu jeho pôsobenia v kantorskej službe v bratislavskom mestskom zbore.

 

Edita Sabolíková | 18.10.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart