< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

ODPORÚČAME DO VAŠEJ POZORNOSTI

Zuzana Antalová: Z prednej strany mreží V edícii Slovenské dejiny dvadsiateho storočia vydalo vydavateľstvo Matice slovenskej v spolupráci s Ústavom pamäti národa unikátne zápisy Zuzany Antalovej, manželky prenasledovaného evanjelického biskupa Jána Antala, pod názvom Z prednej strany mreží.

 

-eš- | 12.3.2009

viac

Keď chýbajú slová

Kniha modlitieb, ktorú zostavil Martin Šefranko, obsahuje 313 modlitieb na sviatok i „piatok“, ktoré sú rozdelené do dvanástich kapitol. Autormi modlitieb sú zväčša súčasní ordinovaní i neordinovaní členovia ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 9.3.2009

viac

Biblia – prameň viery

Na sklonku minulého roku uzrela svetlo sveta ani nie 100-stranová knižočka vreckového formátu s názvom Biblia – prameň viery, autorom ktorej je evanjelický farár v. v. Ján Klátik.

 

Martin Vyskočil | 3.3.2009

viac

PREČÍTAJTE SI publikáciu

Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. (1850 - 1918) Autorkou knihy je PhDr. Darina Vasiľová, PhD. Takmer na 500 stranách textu predstavuje teologickú a právnickú akadémiu kolégia, ktoré boli jeho pýchou, veď predstavovali najvyššiu evanjelickú vzdelávaciu ustanovizeň v hornom Uhorsku v 19. storočí a na začiatku 20. storočia.

 

Branislav A. Švorc | 3.3.2009

viac

Ďatelinky potešili spevom i slovom

Od piatka 30. januára do nedele 1. februára 2009 sa konalo turné mládežnícko-detského speváckeho zboru ĎATELINKY z Dudiniec. Deti a mládežníci pod vedením zborového farára Mgr. Ľudovíta Hroboňa navštívili v Myjavskom a Považskom senioráte cirkevné zbory Krajné, Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a jej filiálku Stará Myjava.

 

Daniel Baláž | 4.2.2009

viac

Vernisáž putovnej výstavy o Cithare sanctorum

V stredu 28. januára sa v dvorane Starého lýcea na Konventnej 15 v Bratislave uskutočnila vernisáž výstavy Cithara sanctorum v duchovných dejinách Slovenska 1636 - 2006. Pri tejto príležitosti boli vystavené aj staré kancionály, ktoré sa nachádzajú v Lyceálnej knižnici. Na otvorení výstavy sa zúčastnili početní zástupcovia našej cirkvi aj predstavitelia slovenského literárneho života.

 

Edita Škodová | 30.1.2009

viac

Pripomíname si našich velikánov - evanjelikov

Na prelome rokov sme si pripomenuli významné výročia narodenie známych osobností slovenského spoločenského života. Spomeňme aspoň niektorých: 10. decembra 2008 - Milan Rúfus - 80. narodeniny 16. decembra - Ján Smrek - 110. výročie narodenia 1. januára - Gašpar Fejérpataky-Belopotocký – 215. výročie narodenia 11. januára - Miloš Alexander Bazovský – 110. výročie narodenia 27. januára 1829 - Ján Botto – 180. výročie narodenia 29. januára 1879 - Jozef Hollý -130. výročie narodenia 2. februára - Pavol Országh Hviezdoslav - 160. výročie narodenia

 

Edita Škodová | 29.1.2009

viac

Rozlúčka s majstrom Rúfusom

Slovensko sa s Milanom Rúfusom rozlúčilo v Bratislave, jeho rodní minulú nedeľu, 18. januára, v Závažnej Porube. Pochovali ho tak, aby ho chránil milovaný vrch Poludnica. Každý rok, vždy 10. decembra, Milan Rúfus poslal na svoje narodeniny pozdrav do rodného hniezda. Rodní ho s vďakou prijímali, aj keď osobne majster pre zlý zdravotný stav do Závažnej Poruby neprišiel...

 

Dagmara | 26.1.2009

viac

ČÍTANIE (NIELEN) NA VIANOCE

Tak by sa dala charakterizovať útla kniha Najkrajší príbeh na svete – vianočné príbehy pre vnímavú dušu. Z 11 poviedok odrovnakého počtu autorov ju zostavil Wolfgang Bernsdorf. Z nemeckého originálu, nazvaného Die schönste Geschichte der Welt, ju preložil Tomáš Gáll a vydalo vydavateľstvo ViViT Kežmarok pre Evanjelizačnú sekciu Vnútornomisijného výboru ECAV na Slovensku.

 

Martin Šefranko | 15.12.2008

viac

Z prednej strany mreží

Vydavateľstvo Matice slovenskej práve vydalo unikátne zápisky manželky prenasledovaného evanjelického biskupa Jána Antala pod názvom Z prednej strany mreží.

 

Zdroj: Turčianske noviny | 15.12.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart