< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>

Prezentácia knihy o prenasledovaní duchovných za komunizmu

Knihu Zuzany Antalovej, manželky prenasledovaného a väzneného evanjelického farára a bývalého dištriktuálneho biskupa Jána Antala predstavili dnes na pôde Generálneho biskupského úradu (GBÚ) ECAV v Bratislave za prítomnosti autorky, podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, predstaviteľov Ústavu pamäti národa (ÚPN), Matice slovenskej (MS) a ďalších hostí.

 

-ek- | 16.4.2009

viac

Hudobné skupiny z CZ ZD ECAV

Zoznam hudobných skupín, ktoré pracujú pri cirkevných zboroch Západného dištriktu ECAV na Slovensku

 

-ek- | 3.4.2009

viac

Ceny Sebastian 2009 udelené

V evanjelickom kostole v Nitre v sobotu 21. marca 2009 slávnostne premiérovo udelili Cenu Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha pre súčasníkov od občianskeho združenia Ars Ante Portas.

 

Ján Juráš | 25.3.2009

viac

165 rokov od vydania prvej knihy v štúrovskej slovenčine

17. marca uplynie 165 rokov od vydania druhého ročníka almanachu Nitra v roku 1844. Druhý ročník almanachu, ktorý vyšiel ako prvá kniha písaná v štúrovskej slovenčine, vydal Jozef Miloslav Hurban 17. marca 1844 počas svojho pôsobenia na evanjelickej fare v Hlbokom.

 

-eš- | 17.3.2009

viac

ODPORÚČAME DO VAŠEJ POZORNOSTI

Zuzana Antalová: Z prednej strany mreží V edícii Slovenské dejiny dvadsiateho storočia vydalo vydavateľstvo Matice slovenskej v spolupráci s Ústavom pamäti národa unikátne zápisy Zuzany Antalovej, manželky prenasledovaného evanjelického biskupa Jána Antala, pod názvom Z prednej strany mreží.

 

-eš- | 12.3.2009

viac

Keď chýbajú slová

Kniha modlitieb, ktorú zostavil Martin Šefranko, obsahuje 313 modlitieb na sviatok i „piatok“, ktoré sú rozdelené do dvanástich kapitol. Autormi modlitieb sú zväčša súčasní ordinovaní i neordinovaní členovia ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 9.3.2009

viac

Biblia – prameň viery

Na sklonku minulého roku uzrela svetlo sveta ani nie 100-stranová knižočka vreckového formátu s názvom Biblia – prameň viery, autorom ktorej je evanjelický farár v. v. Ján Klátik.

 

Martin Vyskočil | 3.3.2009

viac

PREČÍTAJTE SI publikáciu

Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. (1850 - 1918) Autorkou knihy je PhDr. Darina Vasiľová, PhD. Takmer na 500 stranách textu predstavuje teologickú a právnickú akadémiu kolégia, ktoré boli jeho pýchou, veď predstavovali najvyššiu evanjelickú vzdelávaciu ustanovizeň v hornom Uhorsku v 19. storočí a na začiatku 20. storočia.

 

Branislav A. Švorc | 3.3.2009

viac

Ďatelinky potešili spevom i slovom

Od piatka 30. januára do nedele 1. februára 2009 sa konalo turné mládežnícko-detského speváckeho zboru ĎATELINKY z Dudiniec. Deti a mládežníci pod vedením zborového farára Mgr. Ľudovíta Hroboňa navštívili v Myjavskom a Považskom senioráte cirkevné zbory Krajné, Stará Turá, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a jej filiálku Stará Myjava.

 

Daniel Baláž | 4.2.2009

viac

Vernisáž putovnej výstavy o Cithare sanctorum

V stredu 28. januára sa v dvorane Starého lýcea na Konventnej 15 v Bratislave uskutočnila vernisáž výstavy Cithara sanctorum v duchovných dejinách Slovenska 1636 - 2006. Pri tejto príležitosti boli vystavené aj staré kancionály, ktoré sa nachádzajú v Lyceálnej knižnici. Na otvorení výstavy sa zúčastnili početní zástupcovia našej cirkvi aj predstavitelia slovenského literárneho života.

 

Edita Škodová | 30.1.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart