< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | >

Hurban, Ruppeldt a Gutenberg na jednom mieste

Slovenská národná knižnica (SNK) sprístupnila vo svojich priestoroch v rámci Týždňa slovenských knižníc tri výstavy týkajúce sa dvoch významných osobností a jednu dejín tlače. Pre študentov by možno mohla byť najbližšou prehliadka života a diela Jozefa Miloslava Hurbana v dokumentoch a rodinných fotografiách. Rovnakým spôsobom SNK predstavuje aj trochu menej známeho publicistu, kultúrneho historika, prekladateľa, hudobníka, politika,...

 

md, Nový Život Turca | 22.4.2007

viac

Vítame novú knihu o Ružomberku

Peter Vítek – Karol Dzuriak: ... A NAPODOBŇUJME ICH VIERU Z dejín Ev. cirkevného zboru a. v. v Ružomberku (Vydalo Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu, Ružomberok, 2007, 240 strán + čb a farebná obrazová príloha, tvrdá väzba)

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 14.4.2007

viac

V Michalovciach odhalili v Ev. a.v. kostole bustu K. Kuzmányho

Michalovce - Dňa 16. novembra uplynulo 200 rokov odvtedy ako sa v Brezne narodil Karol Kuzmány, kňaza, biskup, univerzitný profesor, básnik, novinár a podpredsedu Matice slovenskej. V tomto roku si pripomíname aj 140 výročie jeho odchodu do večnosti, zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach. Aj členovia Ev .a.v. cirkevného zboru v Michalovciach si túto významnú osobnosť z našej histórie pripomenuli na slávnostných Službách Božích v nedeľu, dňa...

 

Eva Bombová | 20.11.2006

viac

Lisztovu nahrávku vyprevadí aj biskup Milan Krivda

Bratislava – Z kostola svätej Márie Magdalény v Rusovciach, v ktorom sa dňa 17. januára 1775 sobášili Barbora Schlesack a Adam Juraj Liszt, starí rodičia známeho hudobného skladateľa Franza Liszta, bude v piatok, dňa 17. novembra 2006 o 16.00 hodine prezentácia nahrávky diela Franza Liszta VIA CRUCIS. Túto nahrávku symbolicky vyprevadia na cestu k milovníkom Lisztovej hudby dvaja biskupi. Budú nimi Mgr. Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na...

 

Eva Bombová | 15.11.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart