< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Benefičný koncert "Svet lásku má"

V sobotný večer 2. 12. 2017 sa v Cirkevnom zbore ECAV Turá Lúka konal 2. ročník benefičného koncertu Svet lásku má. Pred vyše tristočlenným zhromaždením sa predstavilo 25 účinkujúcich.

 

Marián Cambel, kantor, Turá Lúka | 12.12.2017

viac

Stretnutie spevokolov ŠZS

V chráme Božom v Soli sa 26. novembra 2017 stretli spevokoly Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, aby spoločne oslavou Hospodina ukončili cirkevný rok. Na podujatí sa zúčastnilo 12 zborových spevokolov.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 5.12.2017

viac

Zhudobnené Modlitbičky zazneli v Ružomberku

Na koncerte v Ev. kostole v Ružomberku 25. 11. 2017 bola prítomná i 50-členná skupina zo Závažnej Poruby, rodného hniezda majstra slova. Atmosféra kostola, komorný orchester a Bratislavský detský zbor pod taktovkou Róberta Tišťana vytvorili dokonalú harmóniu s Rúfusovým dielom.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 4.12.2017

viac

Viera v Krista − zdroj milosti

Pri príležitosti 500. výročia reformácie vydavateľstvo Polárka vydalo výber z kázní, prednášok a spisov Dr. Martina Luthera pod názvom Viera v Krista − zdroj milosti.

 

Michal Hudák, vydavateľstvo Polárka | 4.12.2017

viac

Fénix za zreštaurovanie oltára v Roštári

V Bratislave sa v 26. 11. 2017 uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016. Ministerstvo kultúry SR odmenilo cenou Fénix za obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok štyrom vlastníkom týchto objektov, medzi nimi aj CZ ECAV na Slovensku Roštár za reštaurovanie oltára v ich kostole, o ktoré sa zaslúžilo i Združenie Gotická cesta.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.11.2017

viac

Dve publikácie Bratislavského seniorátu

Pri príležitosti 500. výročia reformácie pripravil Bratislavský seniorát dve publikácie, ktoré boli uvedené počas seniorálneho dňa v rámci popoludňajšieho misijného programu v Modre-Kráľovej 15. 10. 2017: Postila – zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku a Reformácia a cirkevná hudba.

 

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 27.11.2017

viac

EÚU udelila prof. Krivošovej Zlatú Europeu

Zlatú Europeu 2017 – európsku cenu za umeleckú a kultúrnu činnosť – udelila Európska únia umenia prof. Ing. arch. Janke Krivošovej, PhD. Slávnostný akt odovzdania ceny sa konal 9. októbra 2017 v Zichyho paláci v Bratislave, kde bola zároveň inštalovaná i výstava umeleckých diel prof. Krivošovej.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.11.2017

viac

Z Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV

Dňa 4. novembra 2017 sa v kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnil 2. ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Tento rok sa konal pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Ondrej Šoltés, zborový farár, CZ ECAV Kalinovo | 9.11.2017

viac

Záujemcovia o dirigovanie sa vzdelávali

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku zorganizoval ďalší kurz dirigovania, ktorý sa uskutočnil 30. septembra 2017 v Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši.

 

Roman Sarvaš, Marek Mišiak, VCHaH | 5.10.2017

viac

Dvoj-CD Hrad prepevný − Ein feste Burg

Pozývame vás na slávnostné požehnanie dvoj-CD nosiča Hrad prepevný – „Ein feste Burg“ a uvádzací koncert v nedeľu 1. 10. 2017 o 16.00 hod. v Evanjelickom kostole Sv. Trojice v Dobšinej.

 

Martin Zaťko, CZ ECAV Švábovce | 25.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart