< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Prednáška o Jurajovi Chorvátovi v Senici

Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ ECAV Senica pri 155. výročí narodenia Juraja Chorváta, učiteľa, kantora, skladateľa a publicistu, tvorcu Veľkej partitúry, pripravilo podujatie, na ktorom odznela prednáška Milice Šimšálkovej.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 29.5.2017

viac

Dve konferencie venované J. M. Hurbanovi

Hymna Slovenskej republiky otvorila slávnostnú akadémiu pod názvom „Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), prvý predseda Slovenskej národnej rady“, ktorá sa 15. mája 2017 uskutočnila v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.5.2017

viac

Celoslovenské kolo súťaže Duchovná pieseň 2017

V Aule Biblickej školy v Martine sa 5. mája 2017 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov na 4. ročníku súťaže Duchovná pieseň.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 10.5.2017

viac

Spevácky zbor slovenských učiteľov vystúpil v Chyžnom

Spev je stále najlepšou formou modlitby. Je to dorozumievacia reč medzi človekom a Bohom. A kto spieva, dvakrát sa modlí. Spev nám pomáha, aby sme sa oslobodili do hluku, ktorý si možno ešte z domu prinášame, pomáha nám sústrediť sa.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 26.4.2017

viac

Duchovná pieseň 2017 v ŠZS

Už po druhýkrát sa Šarišsko-zemplínsky seniorát zapojil do súťaže v speve detí s názvom „Duchovná pieseň“, ktorú organizuje Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku.

 

Zuzana Kubačková, seniorátna koordinátorka súťaže | 25.4.2017

viac

Výstava k jubileám Terézie Vansovej

Tento rok si aj v ŠVK – Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici pripomínajú významné životné jubileá Terézie Vansovej, spisovateľky, dcéry evanjelického farára Samuela Medveckého a manželky evanjelického farára Jána Vansu.

 

Zlata Troligová, ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici | 12.4.2017

viac

Výstava kovačickej insity v Senici

V sobotu 1. apríla 2017 sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici konala vernisáž výstavy obrazov Evy Husárikovej a Jána Glózika - maliarov kovačickej školy insitného umenia. Výstava je venovaná 500. výročiu reformácie a 200. výročiu narodenia J.M. Hurbana.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 4.4.2017

viac

Poštová známka k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

Slávnostné uvedenie novej známky sa uskutoční v nedeľu 19. marca o 15.30 hod. v Kultúrnom dome v Beckove v rámci Celonárodnej spomienky na J. M. Hurbana, slovenského národovca, evanjelického farára, politika, novinára, literárneho kritika a spisovateľa.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Vyšiel zborník JOZEF MILOSLAV HURBAN A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ

V predvečer 200. výročia narodenia J. M. Hurbana vyšiel zborník z vedecko-historickej konferencie ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 5. novembra 2016 v Bratislave. Pre ECAV na Slovensku ho vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2017

viac

Dr. h. c. pre prof. Khana a prof. Helusa

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa 2. marca 2017 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre pri príležitosti udelenia čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom osobnostiam. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.3.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart