< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Premiéra muzikálu Snežienka v Petržalke

Premiérou detského muzikálu Snežienka v nedeľu 15. mája 2011 pozdravila hudobno-dramatická skupina Plamienok, ktorá pôsobí v CZ ECAV Bratislava-Petržalka, stretnutie Spoločenstva evanjelických žien Bratislavského seniorátu.

 

Edita Škodová | 18.5.2011

viac

Najkrajšia známka v EÚ je známka k 400. výročiu Žilinskej synody

Poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody vyhrala 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie "Grands Prix de l’Art Philatlique". O víťazstve rozhodla odborná jury 30. apríla 2011 v Bruseli.

 

Dušan Vagaský | 4.5.2011

viac

CHORUS COMENIANUS oslávil 15. narodeniny

15. výročie založenia mládežníckeho spevokolu CHORUS COMENIANUS si 1. apríla 2011 pripomenuli koncertom v Ev. a. v. kostole v Košiciach, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia ECAV na Slovensku aj mesta Košice.

 

Eva Bombová | 4.4.2011

viac

Dvořák, Karel Ilja (1956 - 2011)

Po dlhej, ťažkej chorobe zomrel 11. marca 2011 Karel Ilja Dvořák, šéfredaktor Tranoscia v r. 1996 - 2006. Občiansko-vojenská rozlúčka s ním sa konala 16. marca v Dome smútku v L. Mikuláši. Uverejňujeme nekrológ Z. Krútkej (Fórum 3/11).

 

Zuzana Krútka, Fórum  | 30.3.2011

viac

So Sládkovičom v Banskej Bystrici

Popoludnie 14. marca 2011 patrilo v klube Simeon v Banskej Bystrici, kde sa pravidelne stretávajú starší členovia zboru, životu a dielu Andreja Braxatorisa Sládkoviča. Nevšedný, osobný pohľad naňho predstavila autorka knihy ... a lipa o ňom tíško šumí Daniela Hroncová-Faklová.

 

-nk- | 28.3.2011

viac

Výstava Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry

Výstavu Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry si teraz môžete pozrieť v objekte Liptovského múzea - NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. do 15. apríla 2011.

 

Katarína Ileninová | 4.3.2011

viac

Tlačová konferencia k záveru Roka kresťanskej kultúry na Slovensku 2010

Na záver Roka kresťanskej kultúry sa 16. februára 2011 v Národnom osvetovom centre v Bratislave konala tlačová konferencia. Zúčastnili sa na nej predstavitelia cirkví, Ministerstva kultúry SR, Národného osvetového centra, Matice slovenskej a ďalších inštitúcií.

 

Edita Škodová | 18.2.2011

viac

Milan Bodnár: „Kolobeh života“

Vernisáž výstavy obrazov Milana Bodnára pod názvom „Kolobeh života“ sa uskutočnila 1. februára 2011 v centre QUO VADIS na Hurbanovom námestí 1. Výstavu otvoril brat generálny biskup Miloš Klátik. Výstava potrvá do 1. marca 2011.

 

Edita Škodová | 10.2.2011

viac

"Osobnosť človeka a vplyv viery"

Klub spoločnosti evanjelickej inteligencie TVORBA 26. 1. 2011 v budove starého ev. lýcea na Konventnej 15 usporiadal podujatie s prednáškou PhDr. Viery Macháčkovej "Osobnosť človeka a vplyv viery".

 

Ivan Lukáč, študent EBF UK | 2.2.2011

viac

J. Tranovský a Cithara sanctorum v D. Kubíne

Pokračovaním projektu cezhraničnej spolupráce „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ bola výstava v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, venovaná dielu J. Tranovského Cithara sanctorum a medzinárodný seminár 10. januára 2011.

 

Ivana Dubovská  | 26.1.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart