< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

Tlačová konferencia k záveru Roka kresťanskej kultúry na Slovensku 2010

Na záver Roka kresťanskej kultúry sa 16. februára 2011 v Národnom osvetovom centre v Bratislave konala tlačová konferencia. Zúčastnili sa na nej predstavitelia cirkví, Ministerstva kultúry SR, Národného osvetového centra, Matice slovenskej a ďalších inštitúcií.

 

Edita Škodová | 18.2.2011

viac

Milan Bodnár: „Kolobeh života“

Vernisáž výstavy obrazov Milana Bodnára pod názvom „Kolobeh života“ sa uskutočnila 1. februára 2011 v centre QUO VADIS na Hurbanovom námestí 1. Výstavu otvoril brat generálny biskup Miloš Klátik. Výstava potrvá do 1. marca 2011.

 

Edita Škodová | 10.2.2011

viac

"Osobnosť človeka a vplyv viery"

Klub spoločnosti evanjelickej inteligencie TVORBA 26. 1. 2011 v budove starého ev. lýcea na Konventnej 15 usporiadal podujatie s prednáškou PhDr. Viery Macháčkovej "Osobnosť človeka a vplyv viery".

 

Ivan Lukáč, študent EBF UK | 2.2.2011

viac

J. Tranovský a Cithara sanctorum v D. Kubíne

Pokračovaním projektu cezhraničnej spolupráce „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“ bola výstava v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, venovaná dielu J. Tranovského Cithara sanctorum a medzinárodný seminár 10. januára 2011.

 

Ivana Dubovská  | 26.1.2011

viac

Organový koncert v Sládkovičove

V misijnú nedeľu 9. januára 2011 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Sládkovičove konal novoročný organový koncert. Na organe hrali Vladimír Kopáčik a Juraj Slovík.

 

Andrea Lukačovská, zborová farárka-konseniorka  | 17.1.2011

viac

Ján Klátik: Ako služobník

V čase adventu a blížiacich sa Vianoc obohatí a rozšíri knižný trh duchovnej literatúry nová publikácia s názvom „Ako služobník“. Jej autorom je dlhoročný kazateľ slova Božieho, brat farár – senior Ján Klátik.

 

-red- | 21.12.2010

viac

Betlehem - symbol rodiny

V Prezidentskom paláci v Bratislave je počas decembra otvorená výstava Betlehem - symbol rodiny, ktorú pripravili kurátori Mária Šmihulová a Vladimír Morávek.

 

-eš- | 15.12.2010

viac

Výstava Michala Hudáka aj v Petržalke

Výstava obrazov Michala Hudáka "Krajiny pre J. S. Bacha" bola otvorená v zborovom dome pri Ev. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke, Strečnianska 15, na 3. adventnú nedeľu 12. decembra 2010.

 

Edita Škodová | 15.12.2010

viac

Vianočný spev pre život 2

Koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny sa uskutoční vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul. na 4. adventnú nedeľu 19. 12. 2010 aj o 19.30 hod., nakoľko lístky na 16.30 hod. sú už vypredané.

 

-jj- | 14.12.2010

viac

„A lipa o ňom tíško šumí...“

V jeden adventný večer sme sa po službách Božích streli v cukrárni U priateľov v Trnave na literárno-hudobnom večeri, aby sme si zaspomínali na človeka osobitého a vzácneho – na A. Sládkoviča.

 

Jozef Šustek, Trnava | 14.12.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart