< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Stretnutie spevokolov Rimavského seniorátu

Pohľad, ktorý sa naskytol v nedeľu 7. 10. do čerenčianskeho chrámu, bol nezvyčajný, ale povzbudzujúci. Namiesto hŕstky verných, ktorá sa v ňom stretáva počas bežných služieb Božích, bol zaplnený takmer do posledného miesta. Stal sa totiž dejiskom stretnutia spevokolov Rimavského seniorátu.

 

O. Majling, nám. farár v CZ Hrachovo | 16.10.2012

viac

Zborový spev v Senici

Spevácky zbor mesta Senica Cantilena zorganizoval počas 6. – 7. októbra IX. medzinárodný festival zborového spevu. Festival sa uskutočňuje nepravidelne od r. 1994 ako Memoriál Jozefa Potočára, prvého dirigenta Cantileny.

 

Oľga Zlochová, Senica | 15.10.2012

viac

Vernisáž výstavy o Slovenskom evanjelickom a. v. patronátnom gymnáziu v Revúcej

V Múzeu školstva a pedagogiky na Hálovej ul. v Bratislave sa 25. septembra 2012 konala vernisáž výstavy Prvé slovenské gymnázium v Revúcej. 150 rokov. Výstava bude prístupná do konca roka 2013. Všetkých srdečne pozývame.

 

Martina Kočí, Múzeum školstva a pedagogiky, msap@uips.sk | 8.10.2012

viac

Dominus – kyjevský spevácky zbor

V utorok podvečer, 2. októbra 2012, vystúpil v Ev. chráme Sv. Trojice v Prešove duchovný spevácky zbor z ukrajinského Kyjeva – Dominus. Zbor je ekumenickým zoskupením, nakoľko sú speváci členmi rôznych kresťanských cirkví, predovšetkým evanjelickej a evanjelikálnej tradície.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.sk | 4.10.2012

viac

Služby Božie na záver Slávy šľachetným

Vedecká konferencia Sláva šľachetným II – 1888 bola venovaná štyrom farárom, priateľom, rovesníkom: Pavlovi Neckárovi (*24. januára v Skalici), Ľudovítovi Šenšelovi (*13. apríla v Očovej), Samuelovi Štefanovi Osuskému (*7. júna v Brezovej; od 1928 Brezová pod Bradlom) a Martinovi Rázusovi (*18. októbra vo Vrbici; od 1923 súčasť Lipt. Mikuláša).

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa | 3.10.2012

viac

Revúca - svätyňa osvety a vzdelanosti

Dušan Dubovský, známy historik Revúcej a jej staroslávneho Slovenského evanjelického a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej – známeho ako Prvé slovenské gymnázium v dejinách slovenského školstva –, prispel do knižnice znalostí o tejto výnimočnej evanjelicko-kresťanskej škole pri príležitosti 150. výročia jej založenia v roku 1862 ďalšou jedinečnou publikáciou.

 

Miloš Kovačka, Martin | 6.9.2012

viac

Meno Dobšinského je už aj medzi hviezdami

Po evanjelickom farárovi, rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskom pomenovali asteroid. Meno asteroidu navrhol riaditeľ rimavskosobotskej hvezdárne Pavol Rapavý ako poctu farárovi, folkloristovi, literárnemu historikovi, redaktorovi a prekladateľovi, ktorý pôsobil na fare v Drienčanoch.

 

-eš- | 15.8.2012

viac

Július Dérer – Pamiatka najsmutnejšia

Vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš vyšla kniha Pamiatka najsmutnejšia (208 strán, pevná väzba). Obsahuje dosiaľ nepublikované spomienky Júliusa Dérera (1895 – 1963), evanjelického farára, administrátora Dunajského seniorátu, zástancu živého konfesionalizmu.

 

Martin Šefranko, CZ ECAV Bratislava | 15.8.2012

viac

ADAM HLOVÍK. Život a dielo

Nedávno vyšla kniha o málo známom národnom buditeľovi Adamovi Hlovíkovi, evanjelickom farárovi a seniorovi Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, zberateľovi piesní, jazykovedcovi a národnom buditeľovi.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 24.7.2012

viac

L. Fričovský - Láska má pokračovanie

Ev. a. v. farár vo výslužbe, absolvent teológie i filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky Ladislav Fričovský (1930), člen Spolku slovenských spisovateľov, básnik a prozaik, nedávno vydal svoj najnovší román Láska má pokračovanie (AVE, Košice 2012).

 

-eš- | 23.7.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart