< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku

Vydavateľstvo Tranoscius prezentovalo na Bibliotéke 2012 výnimočnú publikáciu - Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku od autora Miloša Dudáša. Odporúčame!

 

Naďa Kubányová, Tranoscius, a. s. | 12.11.2012

viac

Knižný debut zborového dozorcu

V podvečer 27. októbra 2012 sa zhromaždilo niekoľko desiatok návštevníkov v Evanjelickom kostole v Moravskom Lieskovom, kde v rámci vnútromisijného večera bol verejnosti predstavený knižný debut Dušana Miku pod názvom Nepíšem básne.

 

Peter Maca, zborový farár | 8.11.2012

viac

Memoriál Jozefa Hollého

V rámci spomienkových služieb Božích 4. 11. 2012 odovzdal biskup ZD ECAV Milan Krivda diplomy a vecné ceny výhercom fotografickej súťaže Memoriál Jozefa Hollého zo Spojenej ZŠ s MŠ v Moravskom Lieskovom.

 

Peter Maca, zborový farár | 8.11.2012

viac

Evanjelický kňaz a dramatik Jozef Hollý zomrel pred sto rokmi

Jozef Hollý je autorom známych hier ako Kubo či Geľo Sebechlebský. Od jeho úmrtia uplynulo v sobotu 3. novembra sto rokov. Hoci zomrel veľmi mladý, mal iba 33 rokov, prispel významnou mierou k rozvoju slovenského divadelníctva. Vnukom Jozefa Hollého je populárny český herec Josef Abrhám.

 

TASR 5. 11. 2012 | 5.11.2012

viac

Stretnutie spevokolov Rimavského seniorátu

Pohľad, ktorý sa naskytol v nedeľu 7. 10. do čerenčianskeho chrámu, bol nezvyčajný, ale povzbudzujúci. Namiesto hŕstky verných, ktorá sa v ňom stretáva počas bežných služieb Božích, bol zaplnený takmer do posledného miesta. Stal sa totiž dejiskom stretnutia spevokolov Rimavského seniorátu.

 

O. Majling, nám. farár v CZ Hrachovo | 16.10.2012

viac

Zborový spev v Senici

Spevácky zbor mesta Senica Cantilena zorganizoval počas 6. – 7. októbra IX. medzinárodný festival zborového spevu. Festival sa uskutočňuje nepravidelne od r. 1994 ako Memoriál Jozefa Potočára, prvého dirigenta Cantileny.

 

Oľga Zlochová, Senica | 15.10.2012

viac

Vernisáž výstavy o Slovenskom evanjelickom a. v. patronátnom gymnáziu v Revúcej

V Múzeu školstva a pedagogiky na Hálovej ul. v Bratislave sa 25. septembra 2012 konala vernisáž výstavy Prvé slovenské gymnázium v Revúcej. 150 rokov. Výstava bude prístupná do konca roka 2013. Všetkých srdečne pozývame.

 

Martina Kočí, Múzeum školstva a pedagogiky, msap@uips.sk | 8.10.2012

viac

Dominus – kyjevský spevácky zbor

V utorok podvečer, 2. októbra 2012, vystúpil v Ev. chráme Sv. Trojice v Prešove duchovný spevácky zbor z ukrajinského Kyjeva – Dominus. Zbor je ekumenickým zoskupením, nakoľko sú speváci členmi rôznych kresťanských cirkví, predovšetkým evanjelickej a evanjelikálnej tradície.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.sk | 4.10.2012

viac

Služby Božie na záver Slávy šľachetným

Vedecká konferencia Sláva šľachetným II – 1888 bola venovaná štyrom farárom, priateľom, rovesníkom: Pavlovi Neckárovi (*24. januára v Skalici), Ľudovítovi Šenšelovi (*13. apríla v Očovej), Samuelovi Štefanovi Osuskému (*7. júna v Brezovej; od 1928 Brezová pod Bradlom) a Martinovi Rázusovi (*18. októbra vo Vrbici; od 1923 súčasť Lipt. Mikuláša).

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa | 3.10.2012

viac

Revúca - svätyňa osvety a vzdelanosti

Dušan Dubovský, známy historik Revúcej a jej staroslávneho Slovenského evanjelického a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej – známeho ako Prvé slovenské gymnázium v dejinách slovenského školstva –, prispel do knižnice znalostí o tejto výnimočnej evanjelicko-kresťanskej škole pri príležitosti 150. výročia jej založenia v roku 1862 ďalšou jedinečnou publikáciou.

 

Miloš Kovačka, Martin | 6.9.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart