< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Pašiový príbeh oslovuje ľudí

Pašie - históriu utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista netradičnou formou priblížili bratia a sestry z Východného dištriktu v piatok 22. marca 2013 v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke. V sobotu vystúpili v Kalnej n/Hr a Nitre, v nedeľu v Dudinciach.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.3.2013

viac

Prezentácia knihy Riadky bytia

Knihu Riadky bytia od Evy Bachletovej slávnostne uviedli 14. 2. 2013 v Klube spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave. Kniha obsahuje eseje, reflexie a úvahy, kde sa autorka delí s čitateľmi o svoj pohľad na duchovný, filozofický, spoločenský kontext doby. Sú svedectvom jej života s Bohom, cesty viery a cesty za poznaním.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 20.2.2013

viac

V Rimavskej Sobote vystavujú knihu Confessio Augustana

V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote vo februári t. r. vystavujú vzácnu knihu − Confessio Augustana, deklarujúcu zásady protestantského náboženského učenia luteránov, ktorá bola prvýkrát vydaná v nemčine v Norinbergu v roku 1567.

 

Iveta Krnáčová, knihovníčka GMM | 7.2.2013

viac

Vyšiel zborník z konferencie o Lichardovi

Pod názvom Daniel Gabriel Lichard (17. 1. 1812 – 17. 11. 1882) vyšiel zborník z konferencie pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia D. G. Licharda, ktorá sa konala 30. 4. 2012 v Skalici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 8.1.2013

viac

Novoročný koncert Abov – Šariš

Nový pohľad do budúcnosti sa nazýval koncert, ktorý v nedeľu 6. januára 2013 v úplne zaplnenom Evanjelickom a. v. chráme Božom na Mlynskej ul. v Košiciach prvý raz spojil hlasy evanjelikov z Abova a zo Šariša.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice  | 7.1.2013

viac

Novoročný koncert v Gemerskej Polome

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Gemerská Poloma, Vesna, o. z., Gemerská Poloma a Kellnerus, n. o., Gemerská Poloma pripravili 5. 1. 2013 v malebnom evanjelickom kostole koncert, ktorý by sa mohol stať novoročnou tradíciou.

 

Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave | 7.1.2013

viac

Kvarteto Nádej uviedlo CD Vzácna milosť

V nedeľu 6. januára 2013 na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom sa v petržalskom evanjelickom kostole uskutočnil slávnostný novoročný koncert k uvedeniu nového CD petržalského kvarteta Nádej. Blahoželať im prišlo niekoľko bratislavských zborových spevokolov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.1.2013

viac

J. S. Bach, Peter Zagar a Solamente naturali

Súbor starej hudby Solamente naturali Bratislava v predvečer 3. adventnej nedele uskutočnil v Malom kostole v Bratislave svoj tohtoročný predposledný koncert, na ktorom zazneli duchovné diela skladateľov J. S. Bacha a Petra Zagara.

 

Michal Huska, Bratislava | 29.12.2012

viac

Putovanie spevokolov na „Dolnú zem“

Spojený spevokol z Podlužian a Kukovej sa v dňoch 19. − 21. októbra 2012 vydal na malé turné na „Dolnú zem“. 45-členný zájazd sa cestou do Kovačice zastavil v Budapešti a ďalších mestách.

 

Radka Janičová, CZ Podlužany  | 13.12.2012

viac

Predpremiéra filmu Sola scriptura I

V RTVS – STV sa 11. decembra 2012 konala slávnostná predpremiéra polohraného historického dokumentu Sola scriptura – Jedine Písmom I. Televíznu premiéru si môžete pozrieť na 1. sviatok vianočný 25. decembra 2012 o 11.30 hod. na Dvojke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 12.12.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart