< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>

Spomienka na Daniela Kováča v B. Bystrici

Spomienkový podvečer venovaný životu a dielu Daniela Kováča (1903 – 1974), banskobystrického evanjelického farára a popredného povstaleckého dejateľa, pripravil 29. 4. 2013 Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou – Literárnym a hudobným múzeom.

 

Zlata Troligová, Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 13.5.2013

viac

46. ročník Vansovej Lomničky

Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička sa konal v dňoch 19. - 20. apríla 2013 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Usporiadali ho Únia žien Slovenska v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Štátnou vedeckou knižnicou - Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici a KO ÚŽS v Banskej Bystrici.

 

Zlata Troligová, Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 13.5.2013

viac

Pašiový príbeh oslovuje ľudí

Pašie - históriu utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista netradičnou formou priblížili bratia a sestry z Východného dištriktu v piatok 22. marca 2013 v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke. V sobotu vystúpili v Kalnej n/Hr a Nitre, v nedeľu v Dudinciach.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.3.2013

viac

Prezentácia knihy Riadky bytia

Knihu Riadky bytia od Evy Bachletovej slávnostne uviedli 14. 2. 2013 v Klube spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave. Kniha obsahuje eseje, reflexie a úvahy, kde sa autorka delí s čitateľmi o svoj pohľad na duchovný, filozofický, spoločenský kontext doby. Sú svedectvom jej života s Bohom, cesty viery a cesty za poznaním.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 20.2.2013

viac

V Rimavskej Sobote vystavujú knihu Confessio Augustana

V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote vo februári t. r. vystavujú vzácnu knihu − Confessio Augustana, deklarujúcu zásady protestantského náboženského učenia luteránov, ktorá bola prvýkrát vydaná v nemčine v Norinbergu v roku 1567.

 

Iveta Krnáčová, knihovníčka GMM | 7.2.2013

viac

Vyšiel zborník z konferencie o Lichardovi

Pod názvom Daniel Gabriel Lichard (17. 1. 1812 – 17. 11. 1882) vyšiel zborník z konferencie pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia D. G. Licharda, ktorá sa konala 30. 4. 2012 v Skalici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 8.1.2013

viac

Novoročný koncert Abov – Šariš

Nový pohľad do budúcnosti sa nazýval koncert, ktorý v nedeľu 6. januára 2013 v úplne zaplnenom Evanjelickom a. v. chráme Božom na Mlynskej ul. v Košiciach prvý raz spojil hlasy evanjelikov z Abova a zo Šariša.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice  | 7.1.2013

viac

Novoročný koncert v Gemerskej Polome

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Gemerská Poloma, Vesna, o. z., Gemerská Poloma a Kellnerus, n. o., Gemerská Poloma pripravili 5. 1. 2013 v malebnom evanjelickom kostole koncert, ktorý by sa mohol stať novoročnou tradíciou.

 

Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave | 7.1.2013

viac

Kvarteto Nádej uviedlo CD Vzácna milosť

V nedeľu 6. januára 2013 na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom sa v petržalskom evanjelickom kostole uskutočnil slávnostný novoročný koncert k uvedeniu nového CD petržalského kvarteta Nádej. Blahoželať im prišlo niekoľko bratislavských zborových spevokolov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.1.2013

viac

J. S. Bach, Peter Zagar a Solamente naturali

Súbor starej hudby Solamente naturali Bratislava v predvečer 3. adventnej nedele uskutočnil v Malom kostole v Bratislave svoj tohtoročný predposledný koncert, na ktorom zazneli duchovné diela skladateľov J. S. Bacha a Petra Zagara.

 

Michal Huska, Bratislava | 29.12.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart