< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

CZ Rimavské Brezovo dostal cenu FÉNIX

Minister kultúry Marek Maďarič 14. novembra 2013 odovzdal ceny FÉNIX v rámci VIII. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka za obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky v roku 2012.

 

Radim Pačmár, doktorand EBF UK | 18.11.2013

viac

Július Vanovič laureátom literárnej ceny 2012

Hlavnú cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) za knihy vydané v roku 2012 si 16. novembra 2013 na 21. medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave prevzal spisovateľ Július Vanovič.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.11.2013

viac

Zo stretnutia umelcov v Liptovskom Mikuláši

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., v Liptovskom Mikuláši a ECAV na Slovensku pripravili na sobotu 19. októbra 2013 stretnutie umelcov − evanjelikov pod názvom V JEDNOM DUCHU – Návrat krásnej literatúry do vydavateľstva Tranoscius.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.11.2013

viac

Miloš Klátik: V Tvojej ruke sú naše časy

Výber z kázní s podtitulom Z príležitostných kázní a príhovorov v rokoch 2007 – 2011 obsahuje pestrú paletu kázní, benediktórnych príhovorov, prejavov, pozdravov, ktoré odzneli pri príležitosti rôznych zborových výročí a jubileí veľkých osobností cirkvi aj národa doma i v zahraničí.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 13.9.2013

viac

Vyšiel nový teologický zborník

V týchto dňoch vyšiel vo vydavateľstve Tranoscius zborník teologických článkov s názvom V SLUŽBE EVANJELIA. Bol vydaný pri príležitosti 50. narodenín generálneho biskupa ECAV na Slovensku PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD. Zostavovateľmi zborníka, ktorý má 272 strán, sú Milan Krivda, Juraj Bándy a Rudolf Keller.

 

Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš  | 10.9.2013

viac

Svätojánske mušky majú nové CD

Hurá, už je na svete! To si iste mnohí pomysleli, možno niektorí i nahlas zvolali, keď sa dozvedeli, že konečne vyšlo dlho očakávané CD-čko. Má názov Svätojánska muška. Je na ňom pätnásť piesní detského spevokolu Svätojánske mušky aj dve piesne mužského spevokolu Svätojánsky prameň.

 

Peter Taját, zborový farár, Liptovský Ján | 13.6.2013

viac

Predstavenie nových kníh na Legionárskej

V Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave sa niekoľkokrát za rok koná podujatie Večer v kostole, ktorý tvoria zaujímavé prednášky, predstavenia kníh s duchovnou tematikou, hudobné vystúpenia pod. 19. mája 2013 sa v našom kostole uskutočnil Svätodušný literárny večer.

 

Martin Šefranko, zborový farár, CZ ECAV BA Legionárska | 30.5.2013

viac

K jubileu Slávky Očenášovej-Štrbovej

Významné životné jubileum PaedDr. Slavomíry Očenášovej-Štrbovej, PhD., literárnej historičky a spisovateľky, si 20. mája 2013 pripomenuli v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v rámci cyklu Osobnosti.

 

Zlata Troligová, Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 23.5.2013

viac

Spomienka na Daniela Kováča v B. Bystrici

Spomienkový podvečer venovaný životu a dielu Daniela Kováča (1903 – 1974), banskobystrického evanjelického farára a popredného povstaleckého dejateľa, pripravil 29. 4. 2013 Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou – Literárnym a hudobným múzeom.

 

Zlata Troligová, Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 13.5.2013

viac

46. ročník Vansovej Lomničky

Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička sa konal v dňoch 19. - 20. apríla 2013 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Usporiadali ho Únia žien Slovenska v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Štátnou vedeckou knižnicou - Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici a KO ÚŽS v Banskej Bystrici.

 

Zlata Troligová, Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 13.5.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart