< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Úspešný koncert na Lazovnej

V Evanjelickom kostola na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, v rodnom meste hudobného skladateľa Jána Cikkera, sa 28. júla 2011 konal slávnostný koncert pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

 

Boris Balušík, muzikológ | 4.8.2011

viac

Pamätná tabuľa J. Jesseniovi vo Vroclave

Začiatkom júna 2011 bola v poľskom Vroclave odhalená pamätná tabuľa Dr. Jánovi Jesseniovi, známemu humanistickému vzdelancovi a lekárovi. Jeho otcom bol zeman Baltazár Jesenský z Turčianskeho Jasena.

 

Edita Škodová | 25.7.2011

viac

Spevácky zbor ICHTHYS vystúpil v Nemecku

Členovia speváckeho zboru ICHTHYS z EBF UK sa v rámci 43-člennej skupiny študentov a zamestnancov EBF UK a Evanjelického lýcea v Bratislave zúčastnili aj na 33. Kirchentagu v Drážďanoch 2011.

 

E. Valková-Krišťáková, spirituálka TD ECAV pri EBF UK | 4.7.2011

viac

Spevokoly BAS sa stretli v Modre

Nemecký evanjelický kostol v Modre sa tento rok stal miestom tradičného stretnutia spevokolov Bratislavského seniorátu, ktoré sa konalo na Nedeľu Svätej Trojice 19. júna 2011.

 

Edita Škodová | 27.6.2011

viac

Stretnutie spevokolov Pliešovské zvony

Na svätodušnú nedeľu 12. júna 2011 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Pliešovciach uskutočnila prehliadka spevokolov, ktorá sa pod názvom „Pliešovské zvony“ konala už desiaty raz.

 

Miroslava Korimová, členka VMV CZ Pliešovce | 19.6.2011

viac

Nové CZ spevokolu LAUDATE

Na 1. slávnosť svätodušnú 12. júna 2011 sa po slávnostných službách Božích v Chráme Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke konalo v zborovom dome pri chráme predstavenie nového CD zborového spevokolu Laudate.

 

Eva Mihalčinová, členka spevokolu | 18.6.2011

viac

Švédsky spevokol navštívil Bratislavu

Cirkevný spevokol z diecézy Härnösand z mesta Östersund navštívil našu cirkev v dňoch 2. – 6. júna 2011. Po Bratislave ich sprevádzal tajomník pre zahraničie Daniel Szadvári.

 

Daniel Szadvári | 15.6.2011

viac

Premiéra muzikálu Snežienka v Petržalke

Premiérou detského muzikálu Snežienka v nedeľu 15. mája 2011 pozdravila hudobno-dramatická skupina Plamienok, ktorá pôsobí v CZ ECAV Bratislava-Petržalka, stretnutie Spoločenstva evanjelických žien Bratislavského seniorátu.

 

Edita Škodová | 18.5.2011

viac

Najkrajšia známka v EÚ je známka k 400. výročiu Žilinskej synody

Poštová známka 400. výročie konania Žilinskej synody vyhrala 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie "Grands Prix de l’Art Philatlique". O víťazstve rozhodla odborná jury 30. apríla 2011 v Bruseli.

 

Dušan Vagaský | 4.5.2011

viac

CHORUS COMENIANUS oslávil 15. narodeniny

15. výročie založenia mládežníckeho spevokolu CHORUS COMENIANUS si 1. apríla 2011 pripomenuli koncertom v Ev. a. v. kostole v Košiciach, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia ECAV na Slovensku aj mesta Košice.

 

Eva Bombová | 4.4.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart