< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Novoročný koncert v Gemerskej Polome

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Gemerská Poloma, Vesna, o. z., Gemerská Poloma a Kellnerus, n. o., Gemerská Poloma pripravili 5. 1. 2013 v malebnom evanjelickom kostole koncert, ktorý by sa mohol stať novoročnou tradíciou.

 

Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave | 7.1.2013

viac

Kvarteto Nádej uviedlo CD Vzácna milosť

V nedeľu 6. januára 2013 na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom sa v petržalskom evanjelickom kostole uskutočnil slávnostný novoročný koncert k uvedeniu nového CD petržalského kvarteta Nádej. Blahoželať im prišlo niekoľko bratislavských zborových spevokolov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.1.2013

viac

J. S. Bach, Peter Zagar a Solamente naturali

Súbor starej hudby Solamente naturali Bratislava v predvečer 3. adventnej nedele uskutočnil v Malom kostole v Bratislave svoj tohtoročný predposledný koncert, na ktorom zazneli duchovné diela skladateľov J. S. Bacha a Petra Zagara.

 

Michal Huska, Bratislava | 29.12.2012

viac

Putovanie spevokolov na „Dolnú zem“

Spojený spevokol z Podlužian a Kukovej sa v dňoch 19. − 21. októbra 2012 vydal na malé turné na „Dolnú zem“. 45-členný zájazd sa cestou do Kovačice zastavil v Budapešti a ďalších mestách.

 

Radka Janičová, CZ Podlužany  | 13.12.2012

viac

Predpremiéra filmu Sola scriptura I

V RTVS – STV sa 11. decembra 2012 konala slávnostná predpremiéra polohraného historického dokumentu Sola scriptura – Jedine Písmom I. Televíznu premiéru si môžete pozrieť na 1. sviatok vianočný 25. decembra 2012 o 11.30 hod. na Dvojke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 12.12.2012

viac

Spomienka na Darinu Bancíkovú

Nedožité 90. narodeniny ThB. Dariny Bancíkovej a 61. výročie ordinácie prvej evanjelickej a. v. farárky v Európe si Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici pripomenul pásmom slova a hudby v Štátnej vedeckej knižnici 26. novembra 2012.

 

Zlata Troligová, Literárne múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 9.12.2012

viac

Nová monografia o S. Š. Osuskom

V týchto dňoch vyšla vo vydavateľstve Žilinskej univerzity monografia slovenského evanjelického teológa a vysokoškolského pedagóga Petra Gažíka pod názvom Samuel Štefan Osuský - moderný filozof náboženstva. Žilina: EDIS, 2012, 118 s.

 

Štefan Panuška | 2.12.2012

viac

Nová kniha o štúrovcoch

Kniha Štúrovci, ako ste ich nepoznali je pohľadom pod pokrievku Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Snaží sa čitateľa oboznámiť so zápasmi v jej vnútri, ktoré vyvolalo vydanie Protestantského patentu Františkom Jozefom I.

 

Martin Kováč, CZ Bratislava | 15.11.2012

viac

Daniel Gabriel Lichard. Život a dielo

Publikácia z pera generálneho biskupa Miloša Klátika pod názvom Daniel Gabriel Lichard. Život a dielo vyšla vo vydavateľstve Tranoscius pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia ev. a. v. farára, spisovateľa, osvetového pracovníka a prvého slovenského profesionálneho novinára.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 15.11.2012

viac

P. Jaroš: Rosa, kam len oko dovidí

Vydavateľstvo Tranoscius na Bibliotéke 2012 prezentovalo výber poviedok od Petra Jaroša Rosa, kam len oko dovidí. Knihu predstavil editor Dr. Vladimír Petrík.

 

Naďa Kubányová, Tranoscius, a. s. | 12.11.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart