< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Novoročný koncert vďaky v Petržalke

V Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ulici v Bratislave-Petržalke sa 6. januára 2014 popoludní už po druhý raz uskutočnil novoročný koncert, na ktorom vystúpili bratislavské zborové spevokoly a MgA. Janko Siroma.

 

Edita Škodová, zborová presbyterka | 12.1.2014

viac

Vianočné koncerty v Petržalke

V sobotu 14. 12. 2013 sa v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Petržalke konal pod záštitou generálneho biskupa Miloša Klátika vianočný koncert Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý s podporou starostu Petržalky Vladimíra Bajana pripravila dirigentka Magdaléna Rovňáková.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.1.2014

viac

Kniha o ženách reformácie

Pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie Spoločenstvo evanjelických žien v rámci medzinárodného projektu Reformácia a ženy na sklonku roka 2013 vydalo knihu Miloša Kovačku Vzácne ženy rodu Révai (72 s.).

 

Miloš Kovačka, Martin | 3.1.2014

viac

Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine v závere roka 2013 vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha (255 s.).

 

Miloš Kovačka, Martin | 26.12.2013

viac

Benefičný koncert vo Veľkom kostole

Vo Veľkom ev. kostole v Bratislave na Panenskej ulici sa v 3. adventnú nedeľu 15. decembra 2013 o 17.00 hod. konal benefičný koncert na podporu nemocnice Alberta Schweitzera v Lambarene.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.12.2013

viac

Ján Grešo − SILA LÁSKY PREMIEŇA

V Cirkevnom zbore ECAV Poprad v týchto dňoch vyjde výber kázní brata farára doc. Jána Greša pod názvom Sila lásky premieňa.

 

Martin Šefranko, zborový farár CZ ECAV Bratislava Legionárska | 9.12.2013

viac

Večer v kostole na Legionárskej ul.

V 1. adventnú nedeľu 1. 12. 2013 sa v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave uskutočnil ďalší Večer v kostole, v rámci ktorého sa konalo uvedenie do života knihy Kristovci, ako aj spomienka na brata farára doc. Jána Greša.

 

Martin Šefranko, zborový farár CZ ECAV Bratislava Legionárska | 9.12.2013

viac

Vyšlo CD Podľa Božej mapy

Evanjelický farár v Badíne Roman Dovala, pesničkár, a hudobná skupina Crossroads z Banskej Bystrice nahrali hudobný album s názvom „Podľa Božej mapy“ s podtitulom „Detské pesničky nielen pre dospelých“.

 

Roman Dovala, CZ ECAV Badín | 29.11.2013

viac

Milanovi Rúfusovi zahral Peter Michalica

V Závažnej Porube znela v pondelok 18. novembra 2013 hudba v podaní husľového virtuóza profesora Petra Michalicu. Vyvrcholením koncertu bola poéma Iľju Zeljenku venovaná Milanovi Rúfusovi, ktorý by sa bol tohto roku dožil 85. narodenín.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 21.11.2013

viac

Prezentácia knihy ŽIVOT, VIERA, UMENIE

V Zichyho paláci v Bratislave 19. novembra 2013 vydavateľstvo Tranoscius slávnostne uviedlo do predaja knihu rozhovorov Slavomíry Očenášovej-Štrbovej so slovenskými umelcami - evanjelikmi pod názvom ŽIVOT, VIERA, UMENIE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 21.11.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart