< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Výstava „Pestovanie zbožnosti v evanjelických domácnostiach“

V CZ ECAV Bratislava-Petržalka si 25. marca 2012 po službách Božích domáci veriaci, ako aj pozvaní hostia mohli v zborovom dome pozrieť zaujímavú výstavu na tému pestovania zbožnosti v domácnostiach evanjelikov.

 

Vladimír Kmošena, zborový farár | 30.3.2012

viac

Hybský ZVONČEK predstavil nové CD

V piatok 6. januára evanjelický chrám Boží v Hybiach navštívilo množstvo detí aj dospelých z Hýb i okolitých cirkevných zborov. Tešili sa na vystúpenie detského a dorastového spevokolu ZVONČEK z miestneho cirkevného zboru.

 

Daniel Baláž, Svätý Kríž | 27.1.2012

viac

Neuveriteľný vydavateľský úspech

Koncom októbra 2011. vyšiel vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. K 15. decembru 2011 bol celý náklad tohto diela úplne vypredaný.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 20.12.2011

viac

Prišiel k nám Boží Syn

Mužský spevácky zbor pri CZ ECAV Záriečie (TUS) sa rozhodol predstaviť svoje vianočné CD biblicky – trikrát. Výsledok svojej práce s radostnou zvesťou o príchode Božieho Syna prezentovali na viacerých miestach.

 

Martin Melišík, Záriečie | 12.12.2011

viac

Spomienka na Timravu v Polichne

Pozrite si na ITV ECAV videoreportáž z poďakovania prispievateľom do zbierky na opravu strechy rodného domu Boženy Slančíkovej Timravy v Polichne 26. 11. 2011 pri príležitosti 60. výročia úmrtia spisovateľky. Prečítajte si o nej článok zo Slovenky. Autorka videoreportáže: Katarína...

 

Katarína Kočalková | 6.12.2011

viac

Vansovej Lomnička v Sládkovičove

MOMS v Sládkovičove v spolupráci s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom usporiadali 11. 11. 2011 v zborovej sieni ev. a. v. cirkvi tradičné podujatie Vansovej Lomničky.

 

Zuzana Zelinková | 2.12.2011

viac

Vianočné CD MSZ pri CZ ECAV Záriečie

Mužský spevácky zbor pri CZ Záriečie (TUS) pripravil k sviatkom narodenia Pána svoje prvé CD, ktoré obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jednu bonusovú pieseň. Album pripravili pod vedením dirigentky Ivany Sabanošovej, M.S.M.

 

MArtin Melišík | 28.11.2011

viac

Život a dielo I. Madácha v D. Strehovej

Výstavu Život a dielo I. Madácha si môžete pozrieť na evanjelickej fare v Dolnej Strehovej, ktorá sa nachádza hneď vedľa Madáchovho kaštieľa.

 

TASR, -eš- | 18.11.2011

viac

Vyšiel Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

V týchto dňoch prichádza na knižný trh ojedinelá publikácia – Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorú pre ECAV na Slovensku vydal Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Atlas bude prezentovaný na službách Božích v Istebnom 31. 10. o 17.00 hod. a na Bibliotéke 3. 11. o 17.30 hod. v stánku Združenia vydavateľov a kníhkupcov.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 28.10.2011

viac

Ivan Mucha: Keď modlitba básňou je

V týchto dňoch vyšla zbierka Ivana Muchu, vydaná s podporou MLB v Erlangene. Zbierka obsahuje výber z modlitieb, ktoré sú členené podľa cirkevného roka a sú vhodné i ku kázňam slova Božieho. Ďalšie kapitolky obsahujú výber z príležitostných básní Ivana Muchu, ktoré sú inšpirované autorovými stretnutiami s ľuďmi, skúsenosťami a zážitkami.

 

Edita Škodová | 10.10.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart