< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Koncert spevokolov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

V znamení jedenástky sa niesol koncert spevokolov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, ktorého 11. ročník sa konal pod klenbami katedrály v Bátovciach, v nedeľu Cantate 6. mája 2012. Zúčastnilo sa na ňom 11 spevokolov.

 

Zorica Horáková, zbor. farárka, Bátovce | 9.5.2012

viac

Storočnica na vlnách hudby...

V pondelok 30. apríla 2012 sa v priestoroch bátovskej neogotickej katedrály za účasti vyše 300 návštevníkov rozozvučal druhý z trojlístka koncertov venovaných storočnici narodenia Jozefa Juráša. Po ňom zasadili Strom reformácie č. 21.

 

Zorica Horáková, zbor. farárka, Bátovce | 9.5.2012

viac

Vansovej Lomnička 2012

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa 20. − 21. apríla 2012 konal 45. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička, na ktorom si pripomenuli aj 155. výročie narodenia Terézie VAnsovej.

 

Zlata Troligová, ŠVK, Banská Bystrica | 3.5.2012

viac

Cestou viery

V týchto dňoch sa dostáva do našich kníhkupectiev kniha z pera generálneho biskupa Miloša Klátika Cestou viery o iniciatívach evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 11.4.2012

viac

Július Madarás: kazateľ, humanista, človek

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., v týchto dňoch vydalo zborník Július Madarás: kazateľ, humanista, človek (ed. Dalimír Hajko), ktorý predstavuje mozaiku osobnosti Júliusa Madarása – v minulom režime neprávom väzneného evanjelického a. v. farára.

 

Naďa Kubányová, Tranoscius | 11.4.2012

viac

K premiére filmu SOLA FIDE

RTVS - Slovenská televízia uviedla na Veľký piatok 6. apríla 2012 televíznu premiéru dokumentu SOLA FIDE - Jedine vierou. O predpremiére filmu pozri správu v rubrike Kultúra 30. marca 2012.

 

Ján Ľachký, autor scenára | 7.4.2012

viac

Výstava Modranský evanjelický sirotinec 1905 − 1951

Na jeseň 2011 bola v bývalom nemeckom evanjelickom kostole v Modre otvorená trvalá expozícia zobrazujúca vznik a pôsobenie tunajšieho sirotinca. Na prehliadku sa ohláste na na Ev. a. v. farskom úrade v Modre (hneď vedľa kostola); tel. 033/647 27 33.

 

Jaroslav Lajda, Modra | 3.4.2012

viac

Nová publikácia o Fedorovi Ruppeldtovi

Cirkevný zbor ECAV Žilina vydal zborník "Fedor Ruppeldt. Život a dielo", ktorá na 344 stranách sprístupňuje takmer 30 príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 14. a 15. 10. 2008 v Žiline, a rozsiahlu obrazovú prílohu.

 

Marián Kaňuch, zborový farár | 3.4.2012

viac

Ceny Sebastian za roky 2010 a 2011

V stredu 21. marca 2012, v deň 327. výročia narodenia J. S. Bacha, v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave občianske združenie Ars nate portas udelilo Cenu Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha pre súčasníkov.

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 1.4.2012

viac

Nový dokument o evanjelikoch SOLA FIDE

Vo štvrtok 29. 3. 2012 sa za prítomnosti generálneho biskupa M. Klátika, šéfa Centra publicistiky RTVS I. Kočnera a ďalších pozvaných hostí, zástupcov médií, ako i tvorcov hraného dokumentu Sola fide − Jedine vierou uskutočnila v budove RTVS slávnostná predpremiéra diela, ktoré mapuje život a dejiny evanjelikov v rokoch 1610 − 1781.

 

Ján Ľachký | 30.3.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart