< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Literárno-hudobné pásmo k 10. výročiu úmrtia Hany Zelinovej

Spisovateľka Hana Zelinová sa narodila 20. 7. 1914 na Vrútkach rodičom Jozefovi a Anne Zelinovcom. Po svojom odchode z rodného mesta za vzdelaním a prácou sa na Vrútky rada „vracala“ nielen v spomienkach a vo svojej tvorbe, ale aj osobne. Na konci svojho života si priala, aby Vrútky boli aj miestom jej posledného odpočinku. Smrť ukončila jej život 16. 3. 2004. Posledná rozlúčka s Hanou Zelinovou bola vo Veľkom evanjelickom chráme Božom v Bratislave 23. 3. 2004. V...

 

Milina Bubeníková, CZ ECAV Vrútky | 30.3.2014

viac

V Ivanke si uctili vznik štátnej hymny

V Ivanke pri Dunaji 20. marca 2014 odhalili pamätnú tabuľu venovanú 170. výročiu vzniku slovenskej štátnej hymny. Na slávnosti sa zúčastnili aj študenti Evanjelického lýcea a Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.3.2014

viac

Predpremiéra dokumentu o F. F. Ruppeldtovi

V RTVS – Slovenskej televízii v Mlynskej doline sa v stredu 19. februára 2014 konala predpremiéra filmu Fedor Fridrich Ruppeldt. Hlas nepotlačeného svedomia. Premiéru dokumentu si budete môcť pozrieť na Veľký piatok večer na Dvojke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.2.2014

viac

Uvedenie knihy „Muránska Dlhá Lúka“

V Muránskej Dlhej Lúke sme v sobotu 8. februára 2014 uviedli knihu o našej obci, ktorú zostavil Ing. Marian Manduch. Na slávnosti sa zúčastnil generálny biskup ECAV na Slovensku PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., ktorého časť detstva je úzko spätá s našou obcou, preto mu aj bolo slávnostne udelené čestné občianstvo obce Muránska Dlhá Lúka.

 

Monika Podolinská, Muránska Dlhá Lúka | 14.2.2014

viac

Spišská protestantská hudba v podaní VOX AURUMQUE

V sobotu 8. februára 2014 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave zazneli málo známe tóny spišskej protestantskej hudby 17. storočia v podaní vokálneho súboru VOX AURUMQUE, ktorý publikum ocenilo naozaj zaslúženým potleskom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.2.2014

viac

S. Očenášovej-Štrbovej udelená Zlatá medaila L. Tolstého

Európsku cenu pre spisovateľov a publicistov – Zlatú medailu Leva Tolstého prevzala Slavomíra Očenášová-Štrbová na prezentácii svojej knihy ŽIVOT, VIERA, UMENIE 30. januára 2014 v Ev. chráme Sv. Michala v Prahe.

 

Janka Haluková, SEAVCZ Praha | 7.2.2014

viac

Literárna súťaž V JEDNOM DUCHU

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš vyhlásilo celoslovenskú literárnu súťaž , do ktorej sa ešte môžete zapojiť zaslaním prác do 31. 1. 2014.

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ Tranoscia, a. s., lubomir.tranoscius.sk | 23.1.2014

viac

Výstava Cyril a Metod v Dúbravke

Putovnú výstavu pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie sme si mohli pozrieť v Evanjelickom a. v. kostole v Bratislave-Dúbravke do 20. januára 2013.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.1.2014

viac

K 90. výročiu organa vo Veľkom kostole

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto pripravilo v dňoch 25. – 26. januára 2014 slávnosti venované 90. výročiu posvätenia organa vo Veľkom kostole na Panenskej ul.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.1.2014

viac

Ján Lacko - HĽADAJTE V KNIHE HOSPODINOVEJ

Vo vydavateľstve Tranoscius koncom roka 2013 vydali knihu ThMgr. Jána Lacka HĽADAJTE V KNIHE HOSPODINOVEJ s podtitulom Biblické seriály. Publikácia vyšla k 85. narodeninám brata farára s finančnou podporou spolku Martin-Luther-Bund.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart