< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Prehliadka spevokolov Považského seniorátu

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Trenčíne sa 1. júna 2014 konala seniorálna prehliadka spevokolov Považského seniorátu. Vystupovalo na nej 14 spevokolov z cirkevných zborov POS a Spojený srbský spevokol z Pivnice a Podlužian.

 

Božidara Bašková, námestná farárka, CZ Kšinná | 9.6.2014

viac

Nedeľa Cantate v Turanoch

Už tradične sa vo 4. nedeľu po Veľkej noci − v nedeľu Cantate − uskutočnila prehliadka duchovnej piesne v podaní 14 spevokolov z Turčianskeho seniorátu. V jubilejnom 80-ročnom chráme Božom v Turanoch zneli duchovné piesne na Božiu oslavu.

 

Martin Vargovčák, zborový farár, CZ Turany | 23.5.2014

viac

Prezentácia CD duchovných piesní

11. mája 2014 sa v Novom ev. kostole v Bratislave uskutočnil večer nazvaný V jeho rámci bolo prezentované rovnomenné CD spevokolu CZ ECAV Bratislava Legionárska, prvé v jeho histórii.

 

Martin Šefranko, predsedajúci zborový farár, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 20.5.2014

viac

Štvrté CD spevokolu Zvonček

Keď listujeme kronikami detského spevokolu Zvonček z ECAV Hybe, zisťujeme, že koncom leta 2014 uplynie už osem rokov od jeho založenia. Za tie roky už veru odznelo nemálo piesní - či už na pravidelných nácvikoch, koncertoch, alebo turné - a mnohé z nich budú zachované aj na CD-čkách.

 

Zuzana Žišková, CZ ECAV Hybe | 19.5.2014

viac

Muzikál Môj pastier

Občianskeho združenia SLUHA v prvú nedeľu po Veľkej noci 27. apríla 2014 v Dome kultúry Javorina v Starej Turej uviedli muzikál Môj pastier, ktorý v duchu misijného poslanie cirkvi niesol veľkonočné posolstvo pre širokú verejnosť.

 

Iveta Topolčanyová | 12.5.2014

viac

PEDAROPEJA vystúpila vo Svätom Jure

Vo Svätom Jure sa 25. apríla 2014 konal koncert kapely PEDAROPEJA. Na úvod Roman Dovala s deťmi zaspievali piesne zo svojho nového CD „Podľa Božej mapy“.

 

Michal Koreň, ev. farár, CZ ECAV Sv. Jur | 6.5.2014

viac

Bardejovský katechizmus predstavili aj v Bratislave

Najstaršiu slovenskú knihu – Bardejovský katechizmus vydaný v roku 1581 – Slovenská národná knižnica 16. apríla 2014 predstavila po Bardejove aj v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.4.2014

viac

Konferencia o Samuelovi Zochovi

Vo štvrtok 24. apríla 2014 sa v Kongresovom centre VEDA SAV na Štefánikovej 3 v Bratislave konala vedecká konferencia na tému Samuel Zoch vo verejnom, politickom a cirkevnom priestore Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.4.2014

viac

O knihe Pavla Hronca

Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici a Kuzmányho kruh predstavili 24. marca 2014 v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice knihu evanjelického farára Pavla Hronca pod názvom Kronika nášho obrodného hnutia.

 

Zlata Troligová, Literárno-hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 10.4.2014

viac

Prezentácia knihy Snehom voňajú oblaky

Spriaznenej spisovateľskej obci aj širšej verejnosti predstavil Tranoscius už 3. zväzok z edície Profily – výber z poviedok jubilujúceho autora Jána Beňa Snehom voňajú oblaky v piatok 28. marca na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

 

Naďa Kubányová, Tranoscius | 4.4.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart