< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Dominus – kyjevský spevácky zbor

V utorok podvečer, 2. októbra 2012, vystúpil v Ev. chráme Sv. Trojice v Prešove duchovný spevácky zbor z ukrajinského Kyjeva – Dominus. Zbor je ekumenickým zoskupením, nakoľko sú speváci členmi rôznych kresťanských cirkví, predovšetkým evanjelickej a evanjelikálnej tradície.

 

E. Mihočová Kmecová, tajomníčka pre VM VD, misia@vychodnydistrikt.sk | 4.10.2012

viac

Služby Božie na záver Slávy šľachetným

Vedecká konferencia Sláva šľachetným II – 1888 bola venovaná štyrom farárom, priateľom, rovesníkom: Pavlovi Neckárovi (*24. januára v Skalici), Ľudovítovi Šenšelovi (*13. apríla v Očovej), Samuelovi Štefanovi Osuskému (*7. júna v Brezovej; od 1928 Brezová pod Bradlom) a Martinovi Rázusovi (*18. októbra vo Vrbici; od 1923 súčasť Lipt. Mikuláša).

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa | 3.10.2012

viac

Revúca - svätyňa osvety a vzdelanosti

Dušan Dubovský, známy historik Revúcej a jej staroslávneho Slovenského evanjelického a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej – známeho ako Prvé slovenské gymnázium v dejinách slovenského školstva –, prispel do knižnice znalostí o tejto výnimočnej evanjelicko-kresťanskej škole pri príležitosti 150. výročia jej založenia v roku 1862 ďalšou jedinečnou publikáciou.

 

Miloš Kovačka, Martin | 6.9.2012

viac

Meno Dobšinského je už aj medzi hviezdami

Po evanjelickom farárovi, rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskom pomenovali asteroid. Meno asteroidu navrhol riaditeľ rimavskosobotskej hvezdárne Pavol Rapavý ako poctu farárovi, folkloristovi, literárnemu historikovi, redaktorovi a prekladateľovi, ktorý pôsobil na fare v Drienčanoch.

 

-eš- | 15.8.2012

viac

Július Dérer – Pamiatka najsmutnejšia

Vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš vyšla kniha Pamiatka najsmutnejšia (208 strán, pevná väzba). Obsahuje dosiaľ nepublikované spomienky Júliusa Dérera (1895 – 1963), evanjelického farára, administrátora Dunajského seniorátu, zástancu živého konfesionalizmu.

 

Martin Šefranko, CZ ECAV Bratislava | 15.8.2012

viac

ADAM HLOVÍK. Život a dielo

Nedávno vyšla kniha o málo známom národnom buditeľovi Adamovi Hlovíkovi, evanjelickom farárovi a seniorovi Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, zberateľovi piesní, jazykovedcovi a národnom buditeľovi.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 24.7.2012

viac

L. Fričovský - Láska má pokračovanie

Ev. a. v. farár vo výslužbe, absolvent teológie i filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky Ladislav Fričovský (1930), člen Spolku slovenských spisovateľov, básnik a prozaik, nedávno vydal svoj najnovší román Láska má pokračovanie (AVE, Košice 2012).

 

-eš- | 23.7.2012

viac

Najkrajšiu detskú knihu vydal Tranoscius

21. júna 2012 prevzalo naše vydavateľstvo Tranoscius ocenenie Najkrajšia detská kniha za obdobie Zima 2011. Odborná výtvarná a literárna porota toto ocenenie udelila knihe autora Ľubomíra Feldeka a ilustrátora Mareka Ormandíka Perinbaba.

 

Dušan Vagaský predseda predstavenstva, a. s., Tranoscius, riaditel@ecav.sk | 22.6.2012

viac

Stretnutie spevokolov v Nitrianskej Strede

Nedeľné popoludnie vo Sviatok Svätej Trojice bolo slávnostným popoludním pre všetky spevokoly Považského seniorátu, ktoré sa stretli v Nitrianskej Strede v artikulárnom chráme Božom k spoločnej oslave Pána Ježiša na seniorátnej prehliadke spevokolov POS.

 

Martin Bobák, zborový farár | 11.6.2012

viac

Koncert kapely ministerstva vnútra vo Svätom Kríži

V nedeľu 20. mája 2012 v artikulárnom kostole vo Svätom Kríži vystúpila kapela Ministerstva vnútra SR pod vedením dirigenta Viktora Šuchtera. V programe nechýbali ani piesne z Evanjelického spevníka. Domáci veriaci aj hostia si ich mohli zaspievať spolu so sólistkou Milicou Lacovou.

 

Daniel Baláž, zborový farár  | 6.6.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart