< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Festival chrámovej piesne ZD ECAV 2014

V sobotu 8. 11. 2014 sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnil nultý ročník Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV na Slovensku. Bol venovaný blížiacemu sa 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý bol evanjelikom, významným národným buditeľom a aj vyslancom na uhorskom sneme za mesto Zvolen.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vmv@zdecav.sk | 18.11.2014

viac

Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015

Bratia sestry, práve vyšla kniha zamyslení na každý deň nastávajúceho cirkevného roka 2014 – 2015 pod názvom Hrad prepevný. Má 360 strán; cena 3,50 €. Môžete si ju objednať na adrese: TRANOSCIUS, a. s., Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš; odbyt@tranoscius.sk; 044/552 63 43.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.11.2014

viac

Prvá kniha o petržalských evanjelikoch

Pri príležitosti 20. výročia posvätenia Ev. a. v. chrámu Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na nedeľných službách Božích 26. 10. 2014, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik, bola uvedená nová publikácia Evanjelici v Petržalke v minulosti aj súčasnosti.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 30.10.2014

viac

Stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu 2014

V 18. nedeľu po Svätej Trojici sa Evanjelický a. v. chrám Boží v Krupine zaplnil spevokolistami zo šiestich cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu, aby spoločne spievali na slávu Božiu a na chválu nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

 

Anna Murínová | 23.10.2014

viac

Prehliadka spevokolov Rimavského seniorátu 2014

V Rimavskom senioráte ECAV na Slovensku sa každoročne v nedeľu na Poďakovanie za úrody zeme uskutočňuje seniorátna prehliadka spevokolov. Tento rok sa tak stalo 5. októbra a miestom prehliadky spevokolov bol Evanjelický a. v. kostol v Padarovciach.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 15.10.2014

viac

Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov

V Evanjelickom a. v. kostole v Senici sa v septembri konalo spomienkové stretnutie venované štyrom generáciám Braxatorisovcov: otec Ondrej Braxatoris - učiteľ, syn Andrej Sládkovič (vl. menom Braxatoris)- kňaz, spisovateľ, básnik, vnuk Martin Braxatoris-Sládkovičov - kňaz, spisovateľ a pravnuk Pavol Braxatoris - právnik, textár a libretista.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 26.9.2014

viac

Pútavé dvojpodujatie v Martine

V Biblickej školy v Martine sa začiatkom júla 2014 uskutočnila prezentácia knihy rozhovorov Život, viera, umenie od Slavomíry Očenášovej-Štrbovej. Nasledovala prednáška prof. Janky Krivošovej o gobelínoch pripravovaných k 500. výročiu Lutherovej reformácie na tému histórie evanjelikov na Slovensku....

 

Hedwiga Tkáčová, Biblická škola v Martine | 16.8.2014

viac

Koncert proti vojne

Koncert 93-členného Berkshire Youth Orchestra z Veľkej Británie 24. 7. 2014 bol venovaný spomienke na 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny. Jeho súčasťou bola zbierka na vydanie protivojnovej básnickej zbierky To je vojna! od Martina Rázusa.

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa, www.razus.sk | 5.8.2014

viac

Expozícia M. R. Štefánika v Košariskách opäť sprístupnená verejnosti

V deň 134. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika po trojmesačnej rekonštrukcii sprístupnili 21. júla 2014 expozíciu M. R. Štefánika v jeho rodnom dome v Košariskách.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.7.2014

viac

Spevokoly BAS sa stretli v Šamoríne

V nedeľu 15. júna 2014 – už tradične na Trojicu - sa spevokoly Bratislavského seniorátu stretli na každoročnej prehliadke zborového spevu. Tento rok bol hostiteľom stretnutia cirkevný zbor v Šamoríne.

 

Tibor Jančík, zborový farár, CZ ECAV Senec | 20.6.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart