< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Novoročný koncert Abov – Šariš

Nový pohľad do budúcnosti sa nazýval koncert, ktorý v nedeľu 6. januára 2013 v úplne zaplnenom Evanjelickom a. v. chráme Božom na Mlynskej ul. v Košiciach prvý raz spojil hlasy evanjelikov z Abova a zo Šariša.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice  | 7.1.2013

viac

Novoročný koncert v Gemerskej Polome

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Gemerská Poloma, Vesna, o. z., Gemerská Poloma a Kellnerus, n. o., Gemerská Poloma pripravili 5. 1. 2013 v malebnom evanjelickom kostole koncert, ktorý by sa mohol stať novoročnou tradíciou.

 

Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave | 7.1.2013

viac

Kvarteto Nádej uviedlo CD Vzácna milosť

V nedeľu 6. januára 2013 na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom sa v petržalskom evanjelickom kostole uskutočnil slávnostný novoročný koncert k uvedeniu nového CD petržalského kvarteta Nádej. Blahoželať im prišlo niekoľko bratislavských zborových spevokolov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.1.2013

viac

J. S. Bach, Peter Zagar a Solamente naturali

Súbor starej hudby Solamente naturali Bratislava v predvečer 3. adventnej nedele uskutočnil v Malom kostole v Bratislave svoj tohtoročný predposledný koncert, na ktorom zazneli duchovné diela skladateľov J. S. Bacha a Petra Zagara.

 

Michal Huska, Bratislava | 29.12.2012

viac

Putovanie spevokolov na „Dolnú zem“

Spojený spevokol z Podlužian a Kukovej sa v dňoch 19. − 21. októbra 2012 vydal na malé turné na „Dolnú zem“. 45-členný zájazd sa cestou do Kovačice zastavil v Budapešti a ďalších mestách.

 

Radka Janičová, CZ Podlužany  | 13.12.2012

viac

Predpremiéra filmu Sola scriptura I

V RTVS – STV sa 11. decembra 2012 konala slávnostná predpremiéra polohraného historického dokumentu Sola scriptura – Jedine Písmom I. Televíznu premiéru si môžete pozrieť na 1. sviatok vianočný 25. decembra 2012 o 11.30 hod. na Dvojke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 12.12.2012

viac

Spomienka na Darinu Bancíkovú

Nedožité 90. narodeniny ThB. Dariny Bancíkovej a 61. výročie ordinácie prvej evanjelickej a. v. farárky v Európe si Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici pripomenul pásmom slova a hudby v Štátnej vedeckej knižnici 26. novembra 2012.

 

Zlata Troligová, Literárne múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 9.12.2012

viac

Nová monografia o S. Š. Osuskom

V týchto dňoch vyšla vo vydavateľstve Žilinskej univerzity monografia slovenského evanjelického teológa a vysokoškolského pedagóga Petra Gažíka pod názvom Samuel Štefan Osuský - moderný filozof náboženstva. Žilina: EDIS, 2012, 118 s.

 

Štefan Panuška | 2.12.2012

viac

Nová kniha o štúrovcoch

Kniha Štúrovci, ako ste ich nepoznali je pohľadom pod pokrievku Evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Snaží sa čitateľa oboznámiť so zápasmi v jej vnútri, ktoré vyvolalo vydanie Protestantského patentu Františkom Jozefom I.

 

Martin Kováč, CZ Bratislava | 15.11.2012

viac

Daniel Gabriel Lichard. Život a dielo

Publikácia z pera generálneho biskupa Miloša Klátika pod názvom Daniel Gabriel Lichard. Život a dielo vyšla vo vydavateľstve Tranoscius pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia ev. a. v. farára, spisovateľa, osvetového pracovníka a prvého slovenského profesionálneho novinára.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 15.11.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart