< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>

Vyšiel nový teologický zborník

V týchto dňoch vyšiel vo vydavateľstve Tranoscius zborník teologických článkov s názvom V SLUŽBE EVANJELIA. Bol vydaný pri príležitosti 50. narodenín generálneho biskupa ECAV na Slovensku PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD. Zostavovateľmi zborníka, ktorý má 272 strán, sú Milan Krivda, Juraj Bándy a Rudolf Keller.

 

Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš  | 10.9.2013

viac

Svätojánske mušky majú nové CD

Hurá, už je na svete! To si iste mnohí pomysleli, možno niektorí i nahlas zvolali, keď sa dozvedeli, že konečne vyšlo dlho očakávané CD-čko. Má názov Svätojánska muška. Je na ňom pätnásť piesní detského spevokolu Svätojánske mušky aj dve piesne mužského spevokolu Svätojánsky prameň.

 

Peter Taját, zborový farár, Liptovský Ján | 13.6.2013

viac

Predstavenie nových kníh na Legionárskej

V Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave sa niekoľkokrát za rok koná podujatie Večer v kostole, ktorý tvoria zaujímavé prednášky, predstavenia kníh s duchovnou tematikou, hudobné vystúpenia pod. 19. mája 2013 sa v našom kostole uskutočnil Svätodušný literárny večer.

 

Martin Šefranko, zborový farár, CZ ECAV BA Legionárska | 30.5.2013

viac

K jubileu Slávky Očenášovej-Štrbovej

Významné životné jubileum PaedDr. Slavomíry Očenášovej-Štrbovej, PhD., literárnej historičky a spisovateľky, si 20. mája 2013 pripomenuli v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v rámci cyklu Osobnosti.

 

Zlata Troligová, Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 23.5.2013

viac

Spomienka na Daniela Kováča v B. Bystrici

Spomienkový podvečer venovaný životu a dielu Daniela Kováča (1903 – 1974), banskobystrického evanjelického farára a popredného povstaleckého dejateľa, pripravil 29. 4. 2013 Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou – Literárnym a hudobným múzeom.

 

Zlata Troligová, Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 13.5.2013

viac

46. ročník Vansovej Lomničky

Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička sa konal v dňoch 19. - 20. apríla 2013 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Usporiadali ho Únia žien Slovenska v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Štátnou vedeckou knižnicou - Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici a KO ÚŽS v Banskej Bystrici.

 

Zlata Troligová, Literárne a hudobné múzeum ŠVK, Banská Bystrica | 13.5.2013

viac

Pašiový príbeh oslovuje ľudí

Pašie - históriu utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista netradičnou formou priblížili bratia a sestry z Východného dištriktu v piatok 22. marca 2013 v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke. V sobotu vystúpili v Kalnej n/Hr a Nitre, v nedeľu v Dudinciach.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.3.2013

viac

Prezentácia knihy Riadky bytia

Knihu Riadky bytia od Evy Bachletovej slávnostne uviedli 14. 2. 2013 v Klube spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave. Kniha obsahuje eseje, reflexie a úvahy, kde sa autorka delí s čitateľmi o svoj pohľad na duchovný, filozofický, spoločenský kontext doby. Sú svedectvom jej života s Bohom, cesty viery a cesty za poznaním.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 20.2.2013

viac

V Rimavskej Sobote vystavujú knihu Confessio Augustana

V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote vo februári t. r. vystavujú vzácnu knihu − Confessio Augustana, deklarujúcu zásady protestantského náboženského učenia luteránov, ktorá bola prvýkrát vydaná v nemčine v Norinbergu v roku 1567.

 

Iveta Krnáčová, knihovníčka GMM | 7.2.2013

viac

Vyšiel zborník z konferencie o Lichardovi

Pod názvom Daniel Gabriel Lichard (17. 1. 1812 – 17. 11. 1882) vyšiel zborník z konferencie pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia D. G. Licharda, ktorá sa konala 30. 4. 2012 v Skalici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 8.1.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart