< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

Pútavé dvojpodujatie v Martine

V Biblickej školy v Martine sa začiatkom júla 2014 uskutočnila prezentácia knihy rozhovorov Život, viera, umenie od Slavomíry Očenášovej-Štrbovej. Nasledovala prednáška prof. Janky Krivošovej o gobelínoch pripravovaných k 500. výročiu Lutherovej reformácie na tému histórie evanjelikov na Slovensku....

 

Hedwiga Tkáčová, Biblická škola v Martine | 16.8.2014

viac

Koncert proti vojne

Koncert 93-členného Berkshire Youth Orchestra z Veľkej Británie 24. 7. 2014 bol venovaný spomienke na 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny. Jeho súčasťou bola zbierka na vydanie protivojnovej básnickej zbierky To je vojna! od Martina Rázusa.

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa, www.razus.sk | 5.8.2014

viac

Expozícia M. R. Štefánika v Košariskách opäť sprístupnená verejnosti

V deň 134. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika po trojmesačnej rekonštrukcii sprístupnili 21. júla 2014 expozíciu M. R. Štefánika v jeho rodnom dome v Košariskách.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.7.2014

viac

Spevokoly BAS sa stretli v Šamoríne

V nedeľu 15. júna 2014 – už tradične na Trojicu - sa spevokoly Bratislavského seniorátu stretli na každoročnej prehliadke zborového spevu. Tento rok bol hostiteľom stretnutia cirkevný zbor v Šamoríne.

 

Tibor Jančík, zborový farár, CZ ECAV Senec | 20.6.2014

viac

Prehliadka spevokolov Považského seniorátu

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Trenčíne sa 1. júna 2014 konala seniorálna prehliadka spevokolov Považského seniorátu. Vystupovalo na nej 14 spevokolov z cirkevných zborov POS a Spojený srbský spevokol z Pivnice a Podlužian.

 

Božidara Bašková, námestná farárka, CZ Kšinná | 9.6.2014

viac

Nedeľa Cantate v Turanoch

Už tradične sa vo 4. nedeľu po Veľkej noci − v nedeľu Cantate − uskutočnila prehliadka duchovnej piesne v podaní 14 spevokolov z Turčianskeho seniorátu. V jubilejnom 80-ročnom chráme Božom v Turanoch zneli duchovné piesne na Božiu oslavu.

 

Martin Vargovčák, zborový farár, CZ Turany | 23.5.2014

viac

Prezentácia CD duchovných piesní

11. mája 2014 sa v Novom ev. kostole v Bratislave uskutočnil večer nazvaný V jeho rámci bolo prezentované rovnomenné CD spevokolu CZ ECAV Bratislava Legionárska, prvé v jeho histórii.

 

Martin Šefranko, predsedajúci zborový farár, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 20.5.2014

viac

Štvrté CD spevokolu Zvonček

Keď listujeme kronikami detského spevokolu Zvonček z ECAV Hybe, zisťujeme, že koncom leta 2014 uplynie už osem rokov od jeho založenia. Za tie roky už veru odznelo nemálo piesní - či už na pravidelných nácvikoch, koncertoch, alebo turné - a mnohé z nich budú zachované aj na CD-čkách.

 

Zuzana Žišková, CZ ECAV Hybe | 19.5.2014

viac

Muzikál Môj pastier

Občianskeho združenia SLUHA v prvú nedeľu po Veľkej noci 27. apríla 2014 v Dome kultúry Javorina v Starej Turej uviedli muzikál Môj pastier, ktorý v duchu misijného poslanie cirkvi niesol veľkonočné posolstvo pre širokú verejnosť.

 

Iveta Topolčanyová | 12.5.2014

viac

PEDAROPEJA vystúpila vo Svätom Jure

Vo Svätom Jure sa 25. apríla 2014 konal koncert kapely PEDAROPEJA. Na úvod Roman Dovala s deťmi zaspievali piesne zo svojho nového CD „Podľa Božej mapy“.

 

Michal Koreň, ev. farár, CZ ECAV Sv. Jur | 6.5.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart