< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

Novoročný koncert 2015 v Petržalke

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom sa 6. januára 2015 popoludní v Ev. a. v. chráme Svätej Trojice na Strečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke uskutočnil už 3. ročník novoročného koncertu s témou V Ježišovom mene. S vďačnosťou za vianočný dar na Božiu slávu spievali bratislavské zborové spevokoly a na klavíri hral Mgr. art. Tomáš Rojček. Koncert moderoval Ivica Grujić-Litavský, evanjelický teológ z Vojvodiny (Srbsko).

 

Edita Škodová, zborová presbyterka, Petržalka  | 16.1.2015

viac

Benefičný koncert v Senici

Občianske združenie Element v spolupráci s mestom Senica, Apoštolskou cirkvou a ECAV CZ Senica pred Vianocami zorganizovali v Evanjelickom kostole v Senici už druhý ročník benefičného koncertu „Senica sa spája pre lepšie Vianoce II“.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 5.1.2015

viac

Vyšli zamyslenia pre deti "Strom života"

Možno si ešte pamätáte na zbierku detských zamyslení Svetlo života, ktorá vyšla vo vydavateľstve Tranoscius v marci roku 2011. Dnes Vám ponúkame jej pokračovanie - zbierku zamyslení s názvom Strom života.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk  | 14.12.2014

viac

Stretnutie umelcov evanjelikov v Tranosciu

Vo vydavateľstve Tranoscius v Liptovskom Mikuláši sa 25. októbra 2014 konalo stretnutie pod názvom V jednom duchu. Nadväzovalo na minuloročné podujatie. Hlavnou témou bol projekt navrátenia krásnej literatúry do Tranoscia.

 

Milan Stano, Literárny týždenník; 12/11/2014, s. 21 | 20.11.2014

viac

Festival chrámovej piesne ZD ECAV 2014

V sobotu 8. 11. 2014 sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnil nultý ročník Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV na Slovensku. Bol venovaný blížiacemu sa 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý bol evanjelikom, významným národným buditeľom a aj vyslancom na uhorskom sneme za mesto Zvolen.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vmv@zdecav.sk | 18.11.2014

viac

Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2014 – 2015

Bratia sestry, práve vyšla kniha zamyslení na každý deň nastávajúceho cirkevného roka 2014 – 2015 pod názvom Hrad prepevný. Má 360 strán; cena 3,50 €. Môžete si ju objednať na adrese: TRANOSCIUS, a. s., Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš; odbyt@tranoscius.sk; 044/552 63 43.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.11.2014

viac

Prvá kniha o petržalských evanjelikoch

Pri príležitosti 20. výročia posvätenia Ev. a. v. chrámu Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na nedeľných službách Božích 26. 10. 2014, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik, bola uvedená nová publikácia Evanjelici v Petržalke v minulosti aj súčasnosti.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 30.10.2014

viac

Stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu 2014

V 18. nedeľu po Svätej Trojici sa Evanjelický a. v. chrám Boží v Krupine zaplnil spevokolistami zo šiestich cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu, aby spoločne spievali na slávu Božiu a na chválu nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

 

Anna Murínová | 23.10.2014

viac

Prehliadka spevokolov Rimavského seniorátu 2014

V Rimavskom senioráte ECAV na Slovensku sa každoročne v nedeľu na Poďakovanie za úrody zeme uskutočňuje seniorátna prehliadka spevokolov. Tento rok sa tak stalo 5. októbra a miestom prehliadky spevokolov bol Evanjelický a. v. kostol v Padarovciach.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 15.10.2014

viac

Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov

V Evanjelickom a. v. kostole v Senici sa v septembri konalo spomienkové stretnutie venované štyrom generáciám Braxatorisovcov: otec Ondrej Braxatoris - učiteľ, syn Andrej Sládkovič (vl. menom Braxatoris)- kňaz, spisovateľ, básnik, vnuk Martin Braxatoris-Sládkovičov - kňaz, spisovateľ a pravnuk Pavol Braxatoris - právnik, textár a libretista.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 26.9.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart