< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>

Výstava insitného umenia v Senici

Na službách Božích v Senici privítali v 4. pôstnu nedeľu milú návštevu: insitnú maliarku Evu Husárikovú zo srbskej Kovačice. V Senici nebola náhodou, ale preto, lebo v Záhorskom osvetovom stredisku sa konala vernisáž výstavy jej obrazov.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 25.3.2015

viac

Opustené kostoly horného Spiša od Františka Šťastného

Rozviazaním bielych stužiek uviedli Rudolf Schuster, predtým prezident SR, a Ján Hruška, senior Košického seniorátu ECAV na Slovensku, v sobotu 21. 3. 2015 v Košiciach do života pozoruhodnú knihu Opustené kostoly horného Spiša - dielo Františka Šťastného z Prešova.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 25.3.2015

viac

Zasadnutie k Roku Ľudovíta Štúra 2015

Na Ministerstve kultúry SR sa 24. februára 2015 konalo druhé pracovné stretnutie Koordinačného výboru Roka Ľudovíta Štúra 2015. Za ECAV na Slovensku je jeho členkou tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.3.2015

viac

Rozprávka o dvoch obláčikoch

V marci 2015 bude vydaná kniha pre deti ROZPRÁVKA O DVOCH OBLÁČIKOCH z pera spisovateľa a evanjelického farára Ladislava Fričovského. Uprostred zrodu tejto knihy nás náhle opustil, no stihol zanechať kompletne spracovaný text veršovanej rozprávky, ktorú v týchto dňoch pripravujeme do tlače.

 

Ľubomír Lehotský, vydavateľ, ave(at)iol.sk | 1.3.2015

viac

ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ

Zborník z rovnomennej vedecko-historickej konferencie vydalo pre ECAV na Slovensku vydavateľstvo Tranoscius, a. s., v Liptovskom Mikuláši. Do každého cirkevného zboru ECAV na Slovensku práve distribuujeme ako dar do zborových knižníc po jednom výtlačku. Veríme, že informácie v zborníku poslúžia v Roku Ľudovíta Štúra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.2.2015

viac

Ľudovít Štúr (1815 - 1856) - reformátor slovenskej spoločnosti

Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastnil na otvorení výstavy SNM − Historického múzea, ktorá je venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Výstava na Bratislavskom hrade bude otvorená až do 17. 1. 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.2.2015

viac

Nový dokument STV o Matejovi Belovi

Štvrtkový podvečer 29. januára 2015 bol v RTVS – STV v Mlynskej doline venovaný novému dokumentu, ktorý dokončili koncom roka 2014, a jeho projekcii na veľkom plátne, na ktorej sa zúčastnil aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.2.2015

viac

Slávnostné otvorenie Roka Ľ. Štúra 2015

Generálny biskup Miloš Klátik sa 28. januára 2015 zúčastnil na slávnostnom otvorení Roka Ľudovíta Štúra 2015, ktoré sa konalo v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2015

viac

Novoročný koncert 2015 v Petržalke

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom sa 6. januára 2015 popoludní v Ev. a. v. chráme Svätej Trojice na Strečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke uskutočnil už 3. ročník novoročného koncertu s témou V Ježišovom mene. S vďačnosťou za vianočný dar na Božiu slávu spievali bratislavské zborové spevokoly a na klavíri hral Mgr. art. Tomáš Rojček. Koncert moderoval Ivica Grujić-Litavský, evanjelický teológ z Vojvodiny (Srbsko).

 

Edita Škodová, zborová presbyterka, Petržalka  | 16.1.2015

viac

Benefičný koncert v Senici

Občianske združenie Element v spolupráci s mestom Senica, Apoštolskou cirkvou a ECAV CZ Senica pred Vianocami zorganizovali v Evanjelickom kostole v Senici už druhý ročník benefičného koncertu „Senica sa spája pre lepšie Vianoce II“.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 5.1.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart