< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>

Uvedenie knihy „Muránska Dlhá Lúka“

V Muránskej Dlhej Lúke sme v sobotu 8. februára 2014 uviedli knihu o našej obci, ktorú zostavil Ing. Marian Manduch. Na slávnosti sa zúčastnil generálny biskup ECAV na Slovensku PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., ktorého časť detstva je úzko spätá s našou obcou, preto mu aj bolo slávnostne udelené čestné občianstvo obce Muránska Dlhá Lúka.

 

Monika Podolinská, Muránska Dlhá Lúka | 14.2.2014

viac

Spišská protestantská hudba v podaní VOX AURUMQUE

V sobotu 8. februára 2014 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave zazneli málo známe tóny spišskej protestantskej hudby 17. storočia v podaní vokálneho súboru VOX AURUMQUE, ktorý publikum ocenilo naozaj zaslúženým potleskom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.2.2014

viac

S. Očenášovej-Štrbovej udelená Zlatá medaila L. Tolstého

Európsku cenu pre spisovateľov a publicistov – Zlatú medailu Leva Tolstého prevzala Slavomíra Očenášová-Štrbová na prezentácii svojej knihy ŽIVOT, VIERA, UMENIE 30. januára 2014 v Ev. chráme Sv. Michala v Prahe.

 

Janka Haluková, SEAVCZ Praha | 7.2.2014

viac

Literárna súťaž V JEDNOM DUCHU

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš vyhlásilo celoslovenskú literárnu súťaž , do ktorej sa ešte môžete zapojiť zaslaním prác do 31. 1. 2014.

 

Ľubomír Turčan, riaditeľ Tranoscia, a. s., lubomir.tranoscius.sk | 23.1.2014

viac

Výstava Cyril a Metod v Dúbravke

Putovnú výstavu pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie sme si mohli pozrieť v Evanjelickom a. v. kostole v Bratislave-Dúbravke do 20. januára 2013.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.1.2014

viac

K 90. výročiu organa vo Veľkom kostole

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto pripravilo v dňoch 25. – 26. januára 2014 slávnosti venované 90. výročiu posvätenia organa vo Veľkom kostole na Panenskej ul.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.1.2014

viac

Ján Lacko - HĽADAJTE V KNIHE HOSPODINOVEJ

Vo vydavateľstve Tranoscius koncom roka 2013 vydali knihu ThMgr. Jána Lacka HĽADAJTE V KNIHE HOSPODINOVEJ s podtitulom Biblické seriály. Publikácia vyšla k 85. narodeninám brata farára s finančnou podporou spolku Martin-Luther-Bund.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2014

viac

Novoročný koncert vďaky v Petržalke

V Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ulici v Bratislave-Petržalke sa 6. januára 2014 popoludní už po druhý raz uskutočnil novoročný koncert, na ktorom vystúpili bratislavské zborové spevokoly a MgA. Janko Siroma.

 

Edita Škodová, zborová presbyterka | 12.1.2014

viac

Vianočné koncerty v Petržalke

V sobotu 14. 12. 2013 sa v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Petržalke konal pod záštitou generálneho biskupa Miloša Klátika vianočný koncert Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý s podporou starostu Petržalky Vladimíra Bajana pripravila dirigentka Magdaléna Rovňáková.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.1.2014

viac

Kniha o ženách reformácie

Pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie Spoločenstvo evanjelických žien v rámci medzinárodného projektu Reformácia a ženy na sklonku roka 2013 vydalo knihu Miloša Kovačku Vzácne ženy rodu Révai (72 s.).

 

Miloš Kovačka, Martin | 3.1.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart