< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Reštaurovanie drevenej kazateľnice v Hostišovciach

CZ ECAV Budikovany v r. 2015 znova podával projekt cez Ministerstvo kultúry SR, tentoraz už na samotné reštaurovanie drevenej kazateľnice v Ev. a. v. kostole vo filiálke Hostišovce. V r. 2014 tomu predchádzal reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie.

 

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2016

viac

Obnova vzácneho historického nástroja v Henckovciach

Združený cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo má vo svojom vlastníctve vzácny historický hudobný nástroj - organový pozitív v Evanjelickom chráme Božom v Henckovciach, ktorý sa rozhodli reštaurovať.

 

Miroslav Maťo, námestný farár, CZ ECAV Nižná Slaná – Kobeliarovo | 18.1.2016

viac

Obnova cenných pamiatok v Kraskove

Gotický evanjelický a. v. kostol v Kraskove patrí medzi najcennejšie kultúrne pamiatky vo vlastníctve našej cirkvi. Malý cirkevný zbor sa ho snaží v rámci svojich možnosti udržiavať v dôstojnom stave.

 

CZ ECAV Kraskovo | 18.1.2016

viac

Spomienkové stretnutie v Lučenci pri 160. výročí skonu Ľudovíta Štúra

V Lučenci sme si 12. 1. 2016 pripomenuli 160. výročie úmrtia Ľ. Štúra na spomienkovom stretnutí pod názvom ... a ešte Ľudovít Štúr II, ktoré spolu s Mestom Lučenec – odborom školstva a kultúry zorganizovali CZ ECAV Lučenec a Slovenská evanjelická jednota – odbor Novohradský seniorát.

 

Slavka Gubová, SEJ, odbor Novohradský seniorát  | 17.1.2016

viac

Stredoveká nástenná maľba a kazetový strop v Rimavskom Brezove

V Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR vo výške 10 000 eur pokračovalo aj v roku 2015 reštaurovanie gotických nástenných malieb.

 

Mgr. art. Miroslav Janšto a Mgr. art. Peter Gregvorek | 17.1.2016

viac

Novoročný koncert 2016 v Petržalke

Už 4. ročník Novoročného koncertu nádeje sa konal v Ev. a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. januára 2016. V programe vystúpili viaceré bratislavské spevokoly.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.1.2016

viac

Opravy organov v Štítniku

Koncom roka 2015 sa Cirkevnému zboru ECAV Štítnik v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou (CEF) podarilo úspešne realizovať projekt "Oprava organov evanjelickej cirkvi a. v. Štítnik“.

 

Daniel Gdovin, zborový kaplán, CZ ECAV Štítnik | 7.1.2016

viac

Adventné stretnutie spevokolov GES

Stalo sa dobrým zvykom, že Gemerský seniorát každoročne usporadúva prehliadku spevokolov cirkevných zborov GES. Dvanásť hudobných telies, zanietených pre spev duchovných piesní, tak v 1. adventnú nedeľu 29. 11. 2015 prezentovalo svoje celoročné úsilie vystúpením v chráme Božom v Rožňave.

 

Mgr. Zuzana Poláková, Mgr. Viliam Solárik | 16.12.2015

viac

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody

Ako spomienku na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi 27. – 29. júna 2014, ktoré boli venované pripomienke 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody, vyšla publikácia Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody (ed. Miloš Klátik).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.11.2015

viac

CD „Svätojánske mušky“

Detský evanjelický spevokol "Svätojánske mušky" z Liptovského Jána nedávno vydal CD „Svätojánska muška“, ktoré by iste mohlo byť zaujímavým darčekom pod vianočný stromček.

 

Peter Taját, zborový farár, CZ ECAV Liptovský Ján | 26.11.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart