< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Ján Kollár – básnik slovanskej vzájomnosti

Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici pokračuje v úspešnej spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou – Literárnym a hudobným múzeom. V pondelok 21. júna 2018 spoločne pripravili podujatie venované Jánovi Kollárovi pri príležitosti 225. výročia jeho narodenia.

 

Zlata Troligová, kurátorka literárnych zbierok ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici | 2.7.2018

viac

Juraj Kello-Petruškin na Šariši

JURČIŠINOVÁ, Nadežda. Juraj Kello-Petruškin na Šariši. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. 194 s. Recenzenti: Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.

 

Silvia Fecsková, Bardejov  | 1.7.2018

viac

História seniorátov ECAV na Slovensku. 500. výročie reformácie

Nedávno vyšiel zborník História seniorátov ECAV na Slovensku. 500. výročie reformácie (editor: Miloš Klátik. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018. 264 strán. ISBN 978-80-7140-537-5). Zborník bol prostredníctvom seniorov distribuovaný do všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.6.2018

viac

Reformácia a umenie – zborník z TK 2017

V máji 2018 bol do cirkevných zborov distribuovaný zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2017, ktorá sa konala v Bardejovských Kúpeľoch na tému Reformácia a umenie (editor: Miloš Klátik. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018. 240 strán. ISBN 978-80-7140.547-4).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.6.2018

viac

Organovo-spevácky koncert v Dobšinej

V sobotu 19. mája 2018, v predvečer svätodušných sviatkov, ktoré sú zároveň súčasťou Dní mesta Dobšiná, sa v Ev. a. v. chráme Božom v Dobšinej po generálnej oprave organa uskutočnil organovo-spevácky koncert.

 

Radovan Gdovin, zborový farár, senior GES | 4.6.2018

viac

Prehliadka spevokolov BAS 2018

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci s Výborom cirkevnej hudby BAS pripravil aj tohto roku prehliadku spevokolov Bratislavského seniorátu, a to 20. mája v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke.

 

Anna Predmerská, Výbor cirkevnej hudby BAS | 29.5.2018

viac

Koncert spevokolov DNS 2018

Prehliadka spevokolov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu sa konala v nedeľu Cantate 29. apríla 2018 v priestoroch Evanjelického kostola v Pukanci.

 

Zorica Horáková, zborová farárka, CZ ECAV Bátovce | 16.5.2018

viac

Prezentácia knihy o slovenských evanjelikoch v Srbsku v Bratislave

V nedeľu večer 13. mája 2018 sa vo Veľkom ev. a. v. kostole v Bratislave uskutočnila slávnostná promócia knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch editorky Svetlany Vojnićovej Feldyovej, evanjelickej farárky v Soľanoch.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.5.2018

viac

Prezentácia kníh v Lučenci

V Evanjelickom kostole v Lučenci sa 6. mája 2018 konala beseda k dvom knihám, ktoré mapujú obdobie reformácie: Katarína von Bora od Martina Treua a Musel som byť kacírom od Daniely Hroncovej.

 

Mária Hroboňová a Milica Jozafová  | 15.5.2018

viac

Stretnutie spevokolov GES 2018

Z Božej milosti sa v 4. nedeľu po Veľkej noci 29. apríla 2018 v CZ Štítnik stretlo na seniorátnom stretnutí 17 spevokolov z Gemerského seniorátu a hostia z CZ Liptovský Ondrej, kde sestra kaplánka pôsobila ako seniorálna kaplánka LOS.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 11.5.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart