< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Viera v Krista − zdroj milosti

Pri príležitosti 500. výročia reformácie vydavateľstvo Polárka vydalo výber z kázní, prednášok a spisov Dr. Martina Luthera pod názvom Viera v Krista − zdroj milosti.

 

Michal Hudák, vydavateľstvo Polárka | 4.12.2017

viac

Fénix za zreštaurovanie oltára v Roštári

V Bratislave sa v 26. 11. 2017 uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016. Ministerstvo kultúry SR odmenilo cenou Fénix za obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok štyrom vlastníkom týchto objektov, medzi nimi aj CZ ECAV na Slovensku Roštár za reštaurovanie oltára v ich kostole, o ktoré sa zaslúžilo i Združenie Gotická cesta.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.11.2017

viac

Dve publikácie Bratislavského seniorátu

Pri príležitosti 500. výročia reformácie pripravil Bratislavský seniorát dve publikácie, ktoré boli uvedené počas seniorálneho dňa v rámci popoludňajšieho misijného programu v Modre-Kráľovej 15. 10. 2017: Postila – zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku a Reformácia a cirkevná hudba.

 

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 27.11.2017

viac

EÚU udelila prof. Krivošovej Zlatú Europeu

Zlatú Europeu 2017 – európsku cenu za umeleckú a kultúrnu činnosť – udelila Európska únia umenia prof. Ing. arch. Janke Krivošovej, PhD. Slávnostný akt odovzdania ceny sa konal 9. októbra 2017 v Zichyho paláci v Bratislave, kde bola zároveň inštalovaná i výstava umeleckých diel prof. Krivošovej.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.11.2017

viac

Z Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV

Dňa 4. novembra 2017 sa v kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnil 2. ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Tento rok sa konal pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Ondrej Šoltés, zborový farár, CZ ECAV Kalinovo | 9.11.2017

viac

Záujemcovia o dirigovanie sa vzdelávali

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku zorganizoval ďalší kurz dirigovania, ktorý sa uskutočnil 30. septembra 2017 v Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši.

 

Roman Sarvaš, Marek Mišiak, VCHaH | 5.10.2017

viac

"Po stopách našich predkov" v slovinčine

V týchto dňoch vyšla monografia generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., Po stopjinah naših prednikov (Po stopách našich predkov) v slovinskom jazyku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.9.2017

viac

Zborník TTSK o J. M. Hurbanovi

Trnavský samosprávny kraj vydal zborník z vedeckej konferencie na tému „Aktuálnosť odkazu J. M. Hurbana pre našu súčasnosť a budúcnosť“, ktorá sa konala 8. júna 2017 v Trnave pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.9.2017

viac

Predpremiéra nových televíznych dokumentov

V budove RTVS v Mlynskej doline sa v stredu 13. 9. 2017 konala slávnostná predpremiéru nových televíznych dokumentov Jozef Miloslav Hurban a Evanjelický kostol a kolégium v Prešove z cyklu Genius loci.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne

Odborná konferencia pripravená MO MS v Brezne, Klubom Martina Rázusa-MAROŠKO, Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre v spolupráci s ECAV v Brezne a Mestom Breznom pri príležitosti 80. výročia úmrtia Martina Rázusa, spojená s premiérou videodokumentu, sa konala v Brezne 12. septembra 2017.

 

Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne | 17.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart