< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>

Prezentácia knihy o slovenských evanjelikoch v Srbsku v Bratislave

V nedeľu večer 13. mája 2018 sa vo Veľkom ev. a. v. kostole v Bratislave uskutočnila slávnostná promócia knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch editorky Svetlany Vojnićovej Feldyovej, evanjelickej farárky v Soľanoch.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.5.2018

viac

Koncert spevokolov DNS 2018

Prehliadka spevokolov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu sa konala v nedeľu Cantate 29. apríla 2018 v priestoroch Evanjelického kostola v Pukanci.

 

Zorica Horáková, zborová farárka, CZ ECAV Bátovce | 16.5.2018

viac

Prezentácia kníh v Lučenci

V Evanjelickom kostole v Lučenci sa 6. mája 2018 konala beseda k dvom knihám, ktoré mapujú obdobie reformácie: Katarína von Bora od Martina Treua a Musel som byť kacírom od Daniely Hroncovej.

 

Mária Hroboňová a Milica Jozafová  | 15.5.2018

viac

Stretnutie spevokolov GES 2018

Z Božej milosti sa v 4. nedeľu po Veľkej noci 29. apríla 2018 v CZ Štítnik stretlo na seniorátnom stretnutí 17 spevokolov z Gemerského seniorátu a hostia z CZ Liptovský Ondrej, kde sestra kaplánka pôsobila ako seniorálna kaplánka LOS.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 11.5.2018

viac

Vyšla Postila s kázňami k 500. výročiu reformácie

Postila obsahuje slávnostné kázne, ktoré odzneli v roku 2017 na seniorálnych stretnutiach v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ i na ďalších podujatiach ECAV k 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.3.2018

viac

Vyšli "Evanjelické odpovede"

Príručka Evanjelické odpovede obsahuje stručné odpovede na otázky viery vo svetle Božieho slova a vierouky našej cirkvi. Pripravil ju Vieroučný výbor ECAV; schválil a odporučil ju Zbor biskupov ECAV. Príručka má pomôcť zorientovať sa v spleti názorov, s ktorými sa stretávame.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.3.2018

viac

Prednáška v Leviciach

V nedeľu 11. marca 2018 popoludní sa domáci veriaci spolu s pozvanými hosťami z okolitých zborov a z Cirkvi bratskej stretli v zborovom centre v Leviciach na prednáške Pavla Trúsika o sestrách Royových.

 

Iveta Kanisová, CZ ECAV Levice | 15.3.2018

viac

Vyšli dejiny bratislavského cirkevného zboru

Publikácia Dejiny Evanjelického cirkevného zboru a. v. Bratislava prvý raz vyšla v roku 1906 pri 300. výročí založenia evanjelického zboru na území Bratislavy. Dosiaľ vyšla iba v nemčine a maďarčine. Slovenské vydanie vychádza pri 500. výročí reformácie.

 

Martin Šefranko, ev a. v. farár, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 20.2.2018

viac

Kniha o histórii CZ Soľ: „Vy ste soľ zeme“

Rok 2017 bol pre našu evanjelickú cirkev významný, pretože sme si pripomínali 500. výročie reformácie. Pri tejto príležitosti v CZ Soľ vydali publikáciu o dejinách tohto cirkevného zboru pod názvom „Vy ste soľ zeme“, ktorú zostavila Mgr. Zuzana Kubačková.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 12.1.2018

viac

Vyšla monografia v nemčine

Generálnemu biskupovi doc. PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD., nedávno vyšla monografia pod názvom „Evangelisch in der Slowakei. Profile. Positione. Perspektiven“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.12.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart