Zasadnutie Riadiaceho výboru ERC v SR

Dňa 11. júna 2012 sa Riadiaci výbor (RV) ERC v SR stretol na svojom plánovanom zasadnutí. Na úvod stretnutia privítal všetkých prítomných predseda ERC v SR a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Po úvodnej pobožnosti sa členovia výboru venovali jednotlivým bodom programu. Okrem iného schválili kandidáta ECAV Marcela Ištvána na miesto väzenského pastora v nápravnovýchovnom zariadení MS SR v Banskej Bystrici, ako aj kandidáta Pravoslávnej cirkvi Vladimíra Vargu na miesto riaditeľa úradu EPS v OS SR.

Jedným z bodov programu bolo prerokovanie možnosti organizovať ekumenické služby Božie 1. januára spoločne s Rímskokatolíckou cirkvou v priamom prenose RTVS tak, ako je to zvykom v okolitých štátoch. Zástupca rímskokatolíckej cirkvi biskup Imrich prisľúbil, že sa touto otázkou bude zaoberať Konferencia biskupov Slovenska.

Na záver stretnutia prítomní dostali zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku 2011 pod názvom Misia a charizmatické hnutia. Stretnutie ukončil modlitbou Karol Badinský.

Ladislav Krpala, gen.tajomnik@ekumena.sk | 19.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart