Z júnového rokovania RV ERC v SR

Dňa 12. júna 2017 sa uskutočnilo plánované zasadnutie Riadiaceho výboru ERC v SR. Úvodnou pobožnosťou poslúžil predseda ERC a generálny biskup ECAV Miloš Klátik spolu s podpredsedom ERC a biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekasom.

Na zasadnutí RV ERC sa okrem iných bodov programu prerokoval bod Model budúceho financovania cirkví, v rámci ktorého predseda ERC Miloš Klátik informoval prítomných členov RV o stave rokovaní medzi zástupcami štátu a jednotlivých cirkví.

Generálny tajomník ERC Ladislav Krpala informoval členov RV o nedávnom stretnutí s predstaviteľmi Komisie cirkví pre migrantov v Európe, ktorá je suborganizáciou Konferencie európskych cirkví. Na stretnutí si vymenili skúsenosti a informácie o problematike migrácie v Európe.

Po skončení rokovania RV poslúžil záverečnou modlitbou podpredseda Bratskej jednoty baptistov Ján Szöllös.

Fotografie: Edita Škodová

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 15.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart