Veľkonočné sviatky Kábul 2018

V dňoch 30. 3. − 7. 4. 2018 vykonal generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) plk. Marian Bodolló pastoračnú návštevu príslušníkov operácie RS Afganistan.

Bola to jedna z mála príležitostí, ako slovenským vojakom aspoň na chvíľu priblížiť atmosféru veľkonočných sviatkov zo Slovenska, keď v miestnej kaplnke Kabul International Airfield ( KAIA ) vykonal služby Božie. Oboznámil sa s plnením operačných úloh príslušníkov NSE a videl náročnú prácu slovenských leteckých inštruktorov, ktorí sa podieľajú na výučbe opráv vrtuľníkov Afganskej národnej armády. Navštívil aj slovenských príslušníkov v Resolute Support Headquarters Kabul.

Generálny duchovný mal popri duchovnej starostlivosti o vojakov aj diakonickú úlohu. Išlo o podpísanie dokumentov k pripravovanej humanitárnej pomoci SR pre základnú školu v Mazar-e-Sharif v Afganistane. V roku 2014 sa začala stavať základná škola zo miestnych zdrojov a s pomocou bývalých afganských obyvateľov žijúcich na Slovensku. Od roku 2016 pristúpilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k finančnej podpore výstavby tejto školy. Ústredie EPS je nápomocné najmä vo veci koordinácie zainteresovaných zložiek s OS SR, aby išlo o efektívnu a úspešnú pomoc.

V septembri 2018 sa má s využitím síl a prostriedkov OS SR uskutočniť odovzdanie viac ako 400 uniforiem pre žiakov spomínanej základnej školy. EPS svojou angažovanosťou pri humanitárnych aktivitách SR v miestach pôsobenia našich vojakov prispieva k tzv. komplexnému prístupu medzinárodného spoločenstva pri operáciách na miestach pôsobenia medzinárodného krízového manažmentu. Je to v poradí už siedma materiálna pomoc do miest pôsobenia OS SR v Afganistane. Koordinátor a riaditeľ správy EPS Ing. Milan Gajdoš k tejto bohumilej aktivite povedal: ,, Teší nás, že sme organizovaním humanitárnej pomoci našli prepojenie aj s pastoračnou činnosťou. Zapojením vojakov a policajtov do charitatívnych zbierok ponúkame priestor na rozvoj ich cností, ako k pestovaniu spolupatričnosti a obetavosti. V posledných rokoch sa pri distribúcii humanitárnej pomoci zúčastňuje aj vojenský duchovný. Sú to pre nás obohacujúce príležitosti, keď na miestach pôsobenia medzinárodného krízového manažmentu sa vieme priblížiť k vojakom pri spoločnej práci v záujme ľudskosti pri zmiernení utrpenia vojnou postihnutého obyvateľstva."

Na záver sa patrí poďakovať všetkým, ktorí z prostredia MZVaEZ SR, MO SR podporujú pomoc vojnou postihnutému obyvateľstvu Afganistanu, najmä však doc. Nasirovi Jalilimu, ktorý stojí za výstavbou školy v Mazar-e-Sharife.

Marian Bodolló, generálny duchovný EPS | 10.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart