Vedecký zborník Život v dialógu

Pri príležitosti ukončenia pôsobenia Miloša Klátika, predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR, v úrade generálneho biskupa ECAV na Slovensku a pri príležitosti jeho 55. narodenín bol vydaný vedecký zborník Život v dialógu.

Zborník zostavili prof. ThDr. Juraj Bándy a Mgr. Milan Krivda z príspevkov odborníkov v odbore teológia z rozličných kresťanských cirkví na Slovensku, ako aj zo židovskej náboženskej obce. Publikácia s finančným príspevkom z projektu Hoffnung für Osteuropa vyšla vo vydavateľstve Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 2018. 136 s. ISBN 978-80-7140-552-8.

Zborník recenzovali doc. ThDr. Peter Gažík a Mgr. Radoslav Hanus, PhD., ktorý o. i. napísal: „Uvedené dielo je hodnotným súborom vedeckých a odborných pojednaní jednotlivých autorov k aktuálnemu tematickému zadaniu vedeckého zborníka: k životu v dialógu kresťanov a židov v spoločnosti.“

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart