V Bratislave opäť rokovali najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a ÚZŽNO

V priestoroch Generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Bratislave sa vo štvrtok 20. apríla 2017 konalo na pozvanie jej predsedu Mons. Stanislava Zvolenského pravidelné stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR.

Rokovaniu dominovala téma financovania cirkvi. Účastníci sa oboznámili s výsledkami návrhu pracovnej skupiny a aktuálnym vývojom. Spoločný návrh cirkví bude nadväzovať na závery Expertnej komisie Ministerstva kultúry SR, podľa ktorých nový systém by mal byť modifikáciou toho súčasného, ale zároveň zohľadniť transparentnosť, solidaritu, predvídateľnosť a početnosť veriacich v jednotlivých cirkvách.

Náboženskí predstavitelia diskutovali aj o dôležitosti aktívnej participácie cirkví v niektorých poradných orgánoch vlády SR. V diskusii dospeli k presvedčeniu, že osobitne v prípade Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výborov platí, že ich personálne zloženie by malo viac zohľadňovať hodnotové preferencie väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky.

Na pravidelnom stretnutí najvyšších predstaviteľov kresťanskej cirkví a židovskej komunity sa zúčastnil bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský za Katolícku cirkev, generálny biskup Miloš Klátik za Evanjelickú cirkev augsburského vyznania, biskup László Fazekas za Reformovanú cirkev, arcibiskup Rastislav za Pravoslávnu cirkev a Igor Rintel za Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR.

TK KBS, www.kbs.sk, 21. 4. 2017  | 25.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart