Tábor EPS „Otcovia a synovia“

Jeden z prvých táborov "Otcovia a synovia“ sa uskutočnil počas víkendu od 28. 4. do 30. 4. 2017 v Jabloňovciach, okr. Levice. Usporiadalo ho Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR v spolupráci so Spoločenstvom pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii.

Na tábore sa zúčastnilo 20 osôb, nakoľko kapacita chaty viac neumožňovala. Zmyslom tábora bolo nielen vnímanie slova Božieho, ale aj snaha o posilnenie či napravenie vzťahu medzi otcami a synmi. Program sa začal v piatok podvečer, keď sa po zamyslení nad slovami Písma účastníci tábora zoznámili. Muži zároveň rozprávali, ako prežívali svoje detstvo a ako vnímali svojich otcov. Hovorili aj o tom, kde vidia prípadné chyby, ktoré sa opakujú aj u nich pri výchove ich synov.

Sobotný deň bol naplnený pochodom, zlaňovaním, ako aj interaktívnymi hrami. V nich mali synovia so zaviazanými očami počúvať hlas otcov a nasledovať ich pri hľadaní ukrytých predmetov. Následne si úlohy vymenili. Hier na vzájomné spoznávanie a postupné budovanie dôvery postupne pribúdalo. Po večernej opekačke mali otcovia možnosť spoznať vzťahy, ktoré boli medzi mužmi a synmi v starovekej Sparte. Počas prezentácie padlo množstvo otázok vrátane tej, prečo sme sa v súčasnej spoločnosti odklonili od pôvodného a osvedčeného modelu odovzdávania skúseností staršími a učenia sa mladších od starších.

V priebehu tábora bolo úplne samozrejmé, že aj keď jeho účastníci tábora prišli z rôznych konfesií, bez problémov sa pridávali k modlitbám a čítaniu slova Božieho. ,,Toto je prvý raz, čo som počul svojho syna sa nahlas modliť,“ takéto a podobné vety padali na adresu juniorov - a otcovia boli na nich patrične hrdí. O to spokojnejší boli Jaroslav Macek a Marian Bielik zo Spoločenstva pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii, animátor Vojtech Sirkovský, ako aj predstavitelia ekumenickej pastoračnej služby.

Nedeľné služby Božie, ktoré viedol priamo na chate generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR plukovník Marian Bodolló, boli prirodzeným vyvrcholením trojdňového stretnutia. Na záver došlo k jednomyseľnej zhode zopakovať si prospešné, poučné, zaujímavé, a zároveň zábavné stretnutie otcov a synov opäť na jeseň.

Pavol Vitko, EPS  | 11.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart