Svetový deň modlitieb v Kremnici

CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom 1. 3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorý pripravili ženy zo Surinamu.

S touto zaujímavou krajinou nás oboznámili deti počas krátkej detskej bohoslužby slovne a tiež videoprezentáciou. Modlili sa za ochranu prírody, za vzdelávanie detí na všetkých úrovniach, za zachovanie životného prostredia. Predstavili krajinu (národnosti, náboženstvá, vzdelávanie deti, opísali prírodu a druhy priemyslu), význam farieb zástavy. Na znak spolupatričnosti mali účinkujúci pripnutý kvietok vo farbách zástavy Surinamu.

Po predstavení krajiny Surinam pokračovali v bohoslužbe SDM sestry z CZ Kremnica so sestrami z rímskokatolíckej farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom.Všetkých prítomných pozvali k modlitbám a spoločne sa s nimi modlili podľa scenára pripravenej bohoslužby. V úlohách jednotlivých žien zo Surinamu hovorili o zaujímavostiach prírody, o živote a spolunažívaní rôznych etnických skupín, o systéme vzdelávania, migrácii obyvateľstva, o pretrvávajúcej chudobe, priemysle, devastovaní prírody a pod. Program bohoslužieb SDM 2018 spestril miestny rímskokatolícky detský spevácky zbor Holúbky z Kríža.

Slávnostným kazateľom bol Juraj Dovala, biskup Brnenskej diecézy Cirkvi československej husitskej, rodák zo Žiaru nad Hronom. V kázni vychádzal z knihy 1M 1, 1 – 31 poukázal na krásu stvorenstva, za ktorým stojí Stvoriteľ, nielen zem je Jeho stvorením, ale vesmír presahujúci naše vnímanie. Všetko okolo nás je dôvodom Božej existencie, všetko bolo stvorené pre človeka, aby panoval nad zemou a všetkým stvorením. Slová o znečisťovaní planéty a výzva k pokániu vzhľadom na stav, ku ktorému sme to ako ľudstvo dotiahli, a k ochrane Božieho stvorenia. Aj múdrosti indiánskeho náčelníka prispeli k poukázaniu významu dôležitosti ochrany životného prostredia: „Až keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba chytená až potom si uvedomíme, že z peňazí sa nenajeme.“

Záverečné modlitby a požehnania vykonali prítomní kňazi za Cirkev československú husitskú biskup Juraj Dovala, za Rímkokatolícku cirkev v Žiari nad Hronom farár Miroslav Klimant a za Evanjelickú cirkev a. v. domáci farár Jozef Pacek.

Hoci je Surinam na opačnej zemeguli, všetci sme si boli navzájom blízki a mali sme k sebe tak blízko skrze nášho Pána Ježiša Krista. Veríme, že vykonaná zbierka v Žiari nad Hronom pre dievčatá z nadácie KulturuKrakt v Albine tiež prispeje k zabezpečeniu ich vzdelávania a zamestnania.

Božena Schniererová, presbyterka, CZ ECAV Kremnica  | 16.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart