Spomienka v Košariskách 2018

Dňa 21. júla 2018, presne v deň 138. výročia narodenia generála Milana Rastislav Štefánika, som sa z poverenia pána rektora našej akadémie zúčastnil tejto spomienky s kladeným vencov v Košariskách.

Evanjelická fara, kde sa narodil Štefánik a kde je v súčasnosti aj múzeum, bola obklopená ľuďmi a významnými osobnosťami z politického, vojenského, historického a kultúrneho života.

Ja a dvaja vojaci kadeti, Michal Dančo a Matej Veľas, sme vzorne s pietou a vážnosťou uložili symbolický veniec na pamiatku narodenia generála M. R. Štefánika, po ktorom má pomenovanie aj naša vysokoškolská, vojenská a vzdelávacia inštitúcia.

Miestna pani farárka a pani starostka sa potešili aj našej prítomnosti. Ďakujeme im aj my za ústretovosť a výbornú spoluprácu. Spolupráca medzi samosprávou obce Košariská a evanjelickým zborom sa týka aj našej každoročnej návštevy Košarísk. Každý rok sem prichádzame dvakrát do roka so študentmi 1. ročníka, aby sme v rámci histórie, dejín a vlastenectva spoznali život, dielo a miesto narodenia generála Štefánika.

Dekan Ekumenickej a pastoračnej služby Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Š. v Liptovskom Mikuláši kpt. Mgr. Viktor SABO

Viktor Sabo, dekan EPS, AOS v Lipt. Mikuláši | 7.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart