Spomienka na deportovaných židov z Levíc

V Leviciach sa 1. apríla 2017 konala v židovskej synagóge smútočná slávnosť na pamiatku približne 2300 židov z Levíc a okolia, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do koncentračného tábora Osvienčim – Auschwitz, kde skoro všetci zahynuli.

Občania a oficiálni predstavitelia mesta Levice a zástupcovia viacerých cirkví vyjadrili ľútosť a bolesť nad stratou blízkych spoluobčanov židovského pôvodu, a zároveň spoločne prosili Pána Boha o odpustenie a milosť.

Podujatie zorganizovalo Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii s podporou primátora mesta Levice. Na smútočnej slávnosti sa zúčastnila aj priama účastníčka deportácií 92-ročná pani Štadlerová, ako aj pán Štadler a pani Salátiová, príbuzní židov, ktorí boli deportovaní do koncentračného tábora Osvienčim. Slovo dostal tiež pán Ürge, ktorý ako päťročný bol priamym svedkom deportácie židov v roku 1944 v Leviciach.

Smútočná slávnosť sa začala trúbením na šofar (baraní roh), ktorým sa vždy zvolával Boží ľud k pokániu. Nasledovalo vyjadrenie pokánia slovami, ktoré používa Biblia, keď sa žijúca generácia vracia k vyznávaniu zlyhaní predošlej generácie: „Odpusť, Bože, nám a našim otcom.“

Potom predstavitelia židovskej náboženskej obce a mesta Levice zapálili sedem sviec na pamiatku všetkých obetí holokaustu z mesta a okolia.

Foto: Jaroslav Macek

Marián Bielik, Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii  | 4.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart