Slovensko pomáha Bosne a Hercegovine

Vďaka slovenským vojakom, ktorí pôsobia v LOT Višegrad v operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine, sa v dňoch 11. a 12. mája 2017 podarilo uskutočniť humanitárnu pomoc Slovenskej republiky pre obyvateľov v hmotnej núdzi v regiónoch miest Višegrad a Han Pijesak.

Materiálna a finančná pomoc bola realizovaná v spolupráci rezortov obrany, vnútra a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pomoc koordinovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR. Obsahom materiálnej pomoci bolo detské oblečenie, hygienické a zdravotnícke potreby zabezpečené Ústredím EPS. Ministerstvo vnútra SR vyčlenilo zo svojich zásob viac ako 400 kusov spacích vakov a diek a zabezpečilo prepravu materiálu. Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytlo finančný dar vo výške 5000,- eur. Zástupcom Červeného kríža v uvedených mestách bola odovzdaná materiálna pomoc v celkovej hodnote vyše 19.000,- eur. Táto pomoc bude distribuovaná do približne 400 rodín nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii.

Naša krajina sa pri poskytnutí humanitárnej pomoci prezentovala aj formou vystúpenia folklórneho súboru Ľubovňan zo Starej Ľubovne v rámci 14. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu vo Vyšegrade. Finančný dar z MZV a EZ SR umožní recipročné vystúpenie folklórneho súboru BIKAVAC z Bosny a Hercegoviny v júni 2017 na Slovensku.

Milan Petrula, LOT Višegrad | 18.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart