SDM 2018 v Bratislave-Petržalke

V nedeľu 4. marca 2018 sa v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na konala ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb. Zúčastnili sa na nej veriaci z celej Bratislavy.

Za ženy v štáte Surinam sa modlili evanjelici spolu so sestrami, ale aj bratmi z gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi, cirkvi bratskej, reformovanej cirkvi, bratskej jednoty baptistov, evanjelickej cirkvi metodistickej a starokatolíckej cirkvi. Prostredníctvom videoprezentácie, ktorú pripravili ženy zo Surinamu, sme spoznali ich krajinu aj problémy, ktoré majú. Do bohatého programu slova a modlitieb, ktorým sprevádzala domáca zborová farárka Eva Kolesárová, prispeli spevokoly Petržalský lúč a Laudate a klavirista Tomáš Rojček. Duchovným slovom sa prihovoril zborový farár Ján Kolesár.

V rámci bohoslužby sa uskutočnila zbierka na podporu nadácie Kulturu Krakt v Albine, ktorá podporuje dievčatá, aby si výrobou prírodnej kozmetiky a sladkostí zarobili na štúdium na večernej škole, a tak sa lepšie uplatnili na trhu práce. V zbierke bola vyzbieraná suma 430,50 eur. Ďakujeme!

Kvetuša Halačiová, organizátorka SDM za ECAV na Slovensku | 12.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart