Pietna spomienka na obete hôr a sadenie Stromu reformácie

Na symbolickom cintoríne v Žiarskej doline 8. októbra 2017 členovia dobrovoľnej a profesionálnej Horskej záchrannej služby zorganizovali už 23. spomienku na ľudí, ktorí prišli o život v Západných Tatrách.

Na symbolickom cintoríne v Žiarskej doline neďaleko Žiarskej chaty sa každoročne konajú pietne spomienky na obete Západných Tatier. Dňa 8. októbra 2017 na tomto mieste organizovali členovia dobrovoľnej a profesionálnej Horskej záchrannej služby už 23. takúto spomienku na ľudí, ktorí prišli o život v Božej prírode majestátnych Západných Tatier.

Poľskí záchranári prišli spolu s nami spomínať na dve obete, ktoré v miestnych vrchoch zahynuli na poľskej strane. Náčelník Horskej záchrannej služby oblastného strediska Západné Tatry Roman Švanda však s radosťou konštatoval, že na slovenskej strane nezahynul toho roku vďaka Bohu ani jeden človek, hoci záchranári absolvovali 98 záchranných akcií.

V programe pietnej spomienky nechýbala ani tradičná ekumenická pobožnosť, ktorú spolu s katolíckymi duchovnými MV SR Jánom Dubeckým a Marcelom Senderákom slúžili evanjelickí duchovní Ján Paciga (MV SR), Viktor Sabo (OS SR) a domáci zborový farár zo Smrečian Ján Šípka. Policajný duchovný Ján Paciga vo svojom príhovore na základe slov Písma svätého z Jánovho evanjelia (8, 36) „Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní", vyzdvihol krásu Božieho stvorenia v tatranskom prostredí, kde človek hľadá oddych, upokojenie či slobodu. A hoci tu človek nachádza aj bolesť a smrť, môže si byť istý slobodou Božích detí, ku ktorej nás Pán Ježiš vedie aj cez ťažšie chvíle v živote. Poprial návštevníkom hôr, aby zo svojej slobodnej vôle danej od Boha robili tie správne rozhodnutia a správne kroky, ktoré im budú na osoh nielen v horách, ale aj pre celý časný život, a predovšetkým pre večnosť.

Hoci na tomto symbolickom cintoríne vďaka Bohu v tomto roku nepribudla žiadna nová tabuľka s menom nebohej obete Západných Tatier, pribudol tu v tento deň v nadmorskej výške viac ako 1200 m n. m. najvyššie položený slovenský STROM REFORMÁCIE - borovica LIMBA. Pri príležitosti 500. výročia Lutherovej reformácie ho v závere pietnej spomienky v areáli symbolického cintorína zasadili spolu s členmi Horskej záchrannej služby prítomní duchovní Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR, ako aj štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, domáci náčelník Horskej záchrannej služby Roman Švanda, riaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová a ďalší hostia. Iniciátorom zasadenia stromu reformácie na tomto mieste bol riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR Milan Petrula. Vďaka za pomoc pri realizácii patrí aj členom Oblastného strediska Horskej záchrannej služby Západné Tatry a všetkým prítomným patrí poďakovanie za účasť a podporu.

K dôstojnej a priateľskej atmosfére pietnej spomienky a sadenia stromu reformácie prispeli hudbou a spevom aj Goralskí hudobníci z Poľska a domáci zborový spevokol zo Smrečian, ktorý piesňou celé podujatie uzavrel. Prítomní sa rozišli s prianím, aby Pán Boh sprevádzal a chránil aj všetkých návštevníkov a milovníkov hôr kdekoľvek na svete.

Ján Paciga, EPS na MV SR | 12.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart