Pamiatka zosnulých v Príbovciach opäť spoločne

V Príbovciach už tradične prichádzali v stredu 1. novembra 2017 do domu smútku tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých chcú spoločne uctiť všetkých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti.

Organizátormi tohto ekumenického stretnutia v Príbovciach sú tradične Občianske združenie „Nádej človeka“, Farský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. Príbovce, Farský úrad Rímskokatolíckej cirkvi vo Valči a Obecný úrad v Príbovciach. Pojem ekuménia - „spoločný dom“ - nie je v Príbovciach neznámy. Organizátori nadviazali na dobré vzájomné vzťahy oboch cirkevných zborov, podporujúc aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci a regióne. Ekumenická spomienka v Príbovciach už niekoľko rokov spája ľudí v jednote dobrej myšlienky a spomienok na svojich blízkych.

Ticho v sále, keď sa všetci v myšlienkach vracali späť k svojim najmilším, prerušil a ešte umocnil pietnu atmosféru spev spevokolov oboch cirkevných zborov. Pietnu atmosféru dotvorili aj prednesené slová básnika. Slovom Božím, modlitbami a kázňou slova Božieho poslúžil brat farár z Valče a domáca farárka z Príboviec. Pri odchode z domu smútku si každý mohol zobrať kahanček a na cintoríne ho zapáliť niekomu, komu už na hrob nik nemohol prísť alebo je hrob opustený.

Po skončení ekumenickej spomienky si členovia CZ ECAV Príbovce pripomenuli aj pamiatku rodiny Benických, teda zakladateľov, horlivých podporovateľov a dlhoročných patrónov evanjelickej cirkvi v Príbovciach. Sviečky položili pri pamätníčku, ktorý v roku 2013 s finančnou podporou obce vybudovali na mieste, kde ešte do roku 1985 stála majestátna stavba rodinnej hrobky – krypty rodiny Benických.

Naša vďaka patrí všetkým za účasť na tejto spomienke, a zároveň všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jej úspešnému priebehu.

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 7.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart