Obete komunistického režimu si treba pripomínať

Na pietnej spomienke na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom v Leopoldove sa 25. augusta tohto roku stretli bývalí politickí väzni zo Slovenska a z Česka so solidárnymi ľuďmi z občianskej spoločnosti.

Zhromaždili sa na Archijerejskej svätej liturgii vo Farskom kostole sv. Ignáca v Leopoldove, kde si zvlášť spomenuli na dvoch politických väzňov, vladyku Pavla Gojdiča a kňaza gréckokatolíckeho obradu v Ľvove na Ukrajine Metoda Dominika Trčku. Totalitný režim ho v roku 1952 nespravodlivo odsúdil na 12 rokov straty slobody. Prenasledovaný a týraný až do úplnej straty zdravia bol žalárovaný vo väzniciach v Ilave, Mírove a Leopoldove. Pri príležitosti tohtoročnej spomienky boli jeho relikvie vystavené v kostole mesta Leopoldov, kde mu väzenská správa neumožnila liečiť sa z nadobudnutej tuberkulózy, ktorej nakoniec podľahol.

Dnes sa na Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) hľadí inak. Príslušníci ZVJS sú súčasťou obrodného procesu a kňazi, ktorí vykonávajú duchovnú službu vo väzniciach, sú ich kolegami. Účastníci spomienky sa pristavili s pietou nielen pri pamätnej tabuli nespravodlivo väznených spojenou s návštevou bývalého väzenského cintorína, ale si uctili aj obete leopoldovskej vzbury z roku 1990 pri tabuli venovanej väzenským pracovníkom, ktorí zahynuli pri výkone svojej služby v tomto ústave.

Podujatie pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska spolu s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Rímskokatolíckym farským úradom v Leopoldove. Pietnu spomienku uviedol predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec. Generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov podplukovník Miroslav Táborský v zastúpení generálneho biskupa ECAV na Slovensku a predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR Miloša Klátika a v mene Ekumenickej pastoračnej služby vyjadril solidaritu so všetkými nespravodlivo trpiacimi. Vo svojom prejave okrem iného povedal: „Kresťan má mať v dôležitých veciach svedomia jasno. Ak ide o oslobodzujúcu pravdu, má so vztýčenou hlavou, nie z pýchy ani vzdoru, dovidieť až na obzor, pripravený znášať tvrdosť života.“

S prejavmi vystúpili aj poslanci NR SR a partneri z Českej republiky. Za MO SR sa na pietnej spomienke zúčastnil štátny tajomník Miloš Koterec, za Ozbrojené sily SR veliteľ Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR brigádny generál Ľubomír Svoboda, predstaviteľ Vikariátu ZVJS a ďalší hostia.

Miroslav Táborský, generálny duchovný OS a OZ SR | 28.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart