Na Liptove sa zišli kresťanské manželské páry profesionálov

V krásnom prostredí Liptova na Akadémii Ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa v posledný májový víkend konalo stretnutie kresťanských manželských rodín profesionálov.

Pod vedením staršieho kaplána npor. Mgr. Viktora Saba sa stretlo spoločenstvo rodín pod názvom „Láska nikdy neprestane“ (1Kor 13, 8). Stretnutie sa začalo vo vojenskej kaplnke biblickým zamyslením por. Mgr. Jána Magyara. Potom si prítomní vypočuli prednášku pplk. PaedDr. ThDr. Stanislava Šverhu, PhD., o manželskej jednote v nejednotnej spoločnosti. Piatkový večer bol ukončený večerou a tvorivou diskusiou na spomínanú tému.

Sobotný deň sa začal ranným biblickým zamyslením vo vojenskej kaplnke, ktoré viedol pplk. v. v. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký. Predsedníčka Občianskeho združenia Obrúčka Mgr. Janka Straková, PhD. predstavila zaujímavú prednášku doplnenú s videoprezentáciou na tému „Základné negatíva v manželskej komunikácii.“

Počas prednášok sa deti stretli na detskej besiedke a zapojili sa do športových aktivít. Športové aktivity pre nich pripravila Janka Plachtinská. Poslucháči neváhali otvorene diskutovať o svojich predstavách a skúsenostiach zo svojho manželstva. Príjemnou, takmer rodinnou atmosférou sa nieslo celé podujatie, kde mnohí našli povzbudenie, ale upokojenie a úľavu od každodenných starostí a povzbudenie vo viere, no aj vo vzťahu človeka k pánu Boha. Pozitívum stretnutia vyvrcholilo aj tým, že sa chceme stretnúť aj nabudúce.

Viktor Sabo, ev. a. v. vojenský duchovný | 11.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart