Misijné služby Božie v Trnovcoch

Súčasťou Medzinárodného folklórneho festivalu v Trnovcoch (Myjava 18. 6. 2017) sa konali misijné služby Božie, na ktorých slovo Božie zvestovala sestra farárka Júlia Štofanová z Ekumenickej pastoračnej služby.

„Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu.“ Takto znel text kázne, ktorú sme si mohli vypočuť na misijných službách Božích, ktoré boli súčasťou Medzinárodného folklórneho festivalu v Trnovcoch (Myjava 18. 6. 2017). A vskutku, aj nám bol daný čas (dokonca pod holým nebom), keď sme mohli zvestovať evanjelium.
V kázni nám pani farárka Štofanová na živote Abraháma, Jozefa a Mojžiša ukázala, že každý človek prechádza obdobiami, ktoré možno teraz nechápeme, ale slúžia na formovanie a posilnenie, a tiež to, že to najlepšie je pre nás ešte len pripravené. Pána Boha sme oslávili aj piesňami v sprievode iSKejp band. Počuli sme aj svedectvo o tom, že sme jedineční a že naším cieľom nemá byť prispôsobiť sa a splynúť s davom, ale snažiť sa pochopiť a prijať Boží plán s nami a žiť Jemu na slávu, lebo to, čo mám On dáva, je viac než nám môže dať tento svet. Ďakujeme Bohu, že nám dal krásne počasie, ktoré nás po predchádzajúcich upršaných a chladných dňoch zahrialo.

Boli to veľmi požehnané chvíle, keď bolo povzbudzujúce vidieť, že Pán Boh má miesto v srdciach ľudí v Myjavskom senioráte a pre každého mohla zaznieť tá najlepšia správa: že aj pre nich je tu Spasiteľ, ktorý ich miluje.

Foto: Daniela Novomestská

Katarína Novomestská, Myjavský seniorát | 20.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart