Medzinárodné cvičenie aj s EPS

Vo vojenskej posádke Martin sa v dňoch 29. mája až 2. júna 2017 uskutočnilo medzinárodné cvičenie CIMIC/PSYOPS Cooperation IV. aj s účasťou Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ v SR.

Podľa veliteľa strediska CIMIC a PSYOPS v Martine majora Branislava Krajčíka sa na cvičení zúčastnili špecialisti v danej oblasti zo Slovenska, zČeskej republiky a Maďarska: „Cvičenie prebieha formou odborno-taktického cvičenia, na základe dohody medzi OS SR a Armádou ČR. Som rád, že v tomto roku sa ho zúčastňujú aj maďarskí kolegovia a navštívili ho aj zástupcovia americkej armády a NATO Force Integration Unit – Slovakia. Do cvičenia sa nám podarilo zakomponovať vďaka spolupráci s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) aj odovzdanie humanitnej pomoci v rómskej časti mesta Martin Bambusky.“

Generálny duchovný OS a OZ SR plukovník Marian Bodolló, ktorý v spolupráci s vojenským dekanom veliteľstva pozemných síl nadporučíkom Ondrejom Rišiaňom spoločne s cvičiacimi slovenskými a českými vojakmi ( z Centra CIMIC – PSYOPS AČR v Olomouci) odovzdávali v komunitnom centre Bambusky rómskym rodinám pomoc, poznamenal, že sa vyzbierala vďaka iniciatíve duchovných EPS v AOS Liptovský Mikuláš a Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach a Generálneho riaditeľstva ZVJS v Bratislave: „Zozbierali medzi profesionálnymi vojakmi a príslušníkmi ZVJS oblečenie, hračky, deky i obuv. Obdobnú zbierku uskutočnili aj koncom uplynulého roka. Vtedy pomoc smerovala do Bosny a Hercegoviny, kde v operácii Európskej únie EUFOR ALTHEA pôsobia aj slovenskí vojaci. Pomoc sme odovzdali prostredníctvom styčného a pozorovacieho tímu (LOT) v meste Foča, ktorý vtedy viedol práve major Krajčík.“

Témou medzinárodného cvičenia CIMIC/PSYOPS Cooperation IV. bolo uskutočňovanie aktivít civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií v prospech nadriadeného počas plnenia asistenčných úloh. Na cvičení nechýbala ani starostka obce Žabokreky Zuzana Valocká, ktorá takúto iniciatívu zo strany ozbrojených síl privítala, ďalší zástupcovia štátnej správy a samosprávy i Červeného kríža.

Cvičenie podľa slov jeho riadiaceho majora Krajčíka, ako aj náčelníka Oddelenia CIMIC a PSYOPS trenčianskeho veliteľstva pozemných síl podplukovníka Milana Žilinčára pomohlo jeho účastníkom prehĺbiť odborné vedomosti a zručnosti, ale aj skúsenosti z pôsobenia v medzinárodných tímoch. Spoločne v nich plnili úlohy slovenskí, českí aj maďarskí špecialisti z oblasti CIMIC - PSYOPS.

Fotografie: Jozef ŽIAK

Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR | 2.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart