Konferencia v Újezde u Brna

V Újezde u Brna sa 14. − 15. mája 2018 uskutočnila konferencia pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku 1. Československej republiky, spojená so slávnostnou ekumenickou bohoslužbou a predstavením publikácie „V službe milosrdenstva I − Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen“.

Účastníci konferencie si v prvý deň mali možnosť vypočuť si prednášky:
- o histórii vzniku 1. ČSR, ktorú predniesol prof. Jan Blahoslav Lášek,
- o rakúskej vojenskej duchovnej službe počas Rakúsko-uhorskej monarchie do roku 1918 v podaní genmjr. Karl-Reinharta Traunera, superintendenta evanjelickej vojenskej duchovnej služby v Rakúsku,
- o maďarskej vojenskej duchovnej službe v Rakúsko-uhorskej monarchii do roku 1918, ktorú predniesol brig. gen. János Jákob, vojenský biskup, protestantské biskupstvo Maďarských ozbrojených síl.
Konferencia bola spojená so slávnostnou ekumenickou bohoslužbou, ktorá sa konala v Kostole sv. Petra a Pavla. Počas nej generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR plk. gšt. Radoslav Ivančík odovzdal plk. gšt. Jaroslavovi Knichalovi, hlavnému kaplánovi AČR, a Janovi Hradilovi, starostovi obce Újezd u Brna a biskupovi Československej cirkvi husitskej, vyznamenanie Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu 3. stupňa za spoluprácu a zbližovanie slovenského a českého národa.

V závere bohoslužby generálny duchovný OS a OZ SR plk. Marian Bodolló predstavil publikáciu „V službe milosrdenstva I − Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen“, ktorá pojednáva o zdôvodnení potreby služby duchovných v armáde od antických čias po vznik novodobých štátnych útvarov a sleduje formovanie inštitúcie vikariátu. Obsahuje príspevky o konkrétnych vojenských kňazoch v cisárskej armáde obdobia Rakúsko-Uhorska a po roku 1918 aj v armáde ČSR a neskôr vo vojnovej SR. Pokračuje príspevkami z novodobej histórie o pôsobení vojenských duchovných v operáciách MKM. Cieľom knihy je vzdanie úcty a vďaky tým, ktorí sa do histórie vojenstva zapísali ako služobníci ducha, obľahčujúci život vojakom vo všetkých doterajších armádach štátnych útvarov na historickom i dnešnom území SR a okolitých štátov.

Po bohoslužbe sa účastníci konferencie presunuli na Pracký kopec, kde pietnym aktom pri Mohyle míru vzdali poctu padlým duchovným i vojakom v novodobej histórii.

V prvý deň konferencie sa zúčastnili okrem menovaných aj vzácni hostia z rezortu MV SR: prof. Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie PZ SR; gen. Ľubomír ÁBEL, viceprezident PZ SR; gen. Ivan Ševčík, policajný pridelenec v ČR; predstavitelia Ordinariátu OS a OZ SR: plk. Jozef Michalov, biskupský vikár OS SR, pplk. Jozef Paluba, biskupský vikár MV SR, a ďalší záujemcovia.

Na druhý deň konferencia pokračovala v menšom kruhu pre duchovných Ekumenickej pastoračnej služby a Armády ČR. O Martinskej deklarácii a Samuelovi Zochovi prednášala Milena Sokolová z Ústavu politických vied SAV, po nej o duchovnej službe AČR v rokoch 1918 − 2018 prednášal generálny duchovný OS a OZ SR plk. Marian Bodolló a na záver odznela prednáška o duchovnej službe AČR po roku 1989 v podaní hlavného kaplána AČR plk. gšt. Jaroslava Knichala.

Predstavitelia duchovných služieb OS SR a OZ SR a AČR vyjadrili túžbu po užšej spolupráci v budúcnosti a vidia priestor pre častejšie zdieľanie svojich skúseností a poznatkov, aby tak dokázali slúžiť tým, medzi ktorých sú vyslaní.

Foto: Milan Gajdoš

Dávid Vargaeštok, OS SR a OZ SR | 22.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart