Kardinál Kurt Koch aj na GBÚ

V pondelok 2. októbra 2017 generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik prijal na GBÚ v Bratislave kardinála Kurta Kocha, predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

V rámci stretnutia generálny biskup odovzdal kardinálovi Kochovi pamätnú medailu k 500. výročiu reformácie. Kardinál Koch venoval bratovi generálnemu biskupovi pamätnú medailu vydanú pri príležitosti spoločnej pripomienk& reformácie v Lunde 31. 10. 2016, na ktorej sa osobne zúčastnil aj brat generálny biskup, a sestre farárke Oľge Klátikovej Pamätnú medailu pápeža Františka.

Prijatie sa uskutočnilo počas návštevy kardinála Kocha na Slovensku v dňoch 1. až 3. októbra 2017. Jej súčasťou bola účasť a vystúpenie na XIII. NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte 2017 v Bratislave, stretnutie s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ďalšími ústavnými činiteľmi a cirkevnými hodnostármi, návšteva Prešova a Ľutiny, najväčšieho gréckokatolíckeho pútnického miesta na Slovensku.

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave kardinál Koch prevzal zlatú medailu Univerzity Komenského v Bratislave za osobný prínos k rozvoju katolíckej teológie, medzinárodne významnú publikačnú činnosť a vynikajúci osobný vklad pri prehlbovaní dialógu medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart