Ekumenické služby Božie 2018

Na úvod Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR na Námestí SNP 4 v Bratislave budú v nedeľu 14. januára 2018 o 10.00 hod. konať ekumenické služby Božie. Priamy prenos tradične odvysiela RTVS Dvojka.

Ekumenické služby Božie sa budú konať pod mottom „Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ (2M 15, 6). Materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pripravili cirkvi v Karibiku.

Na službách Božích sa zúčastnia najvyšší predstavitelia evanjelickej, rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a reformovanej kresťanskej cirkvi, ako aj zástupcovia ďalších kresťanských cirkví združených v ERC v SR a zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy.

Bratia a sestry, srdečne vás pozývame!

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart