Ekumenické slávnosti k 500. výročiu reformácie na Sicílii

V dňoch 21. a 22. januára 2017 sa v Monreale na Sicílii konali ekumenické slávnosti k 500. výročiu reformácie, na ktorých sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Nemeckej akadémie Henricha VI. Hohenstaufena, sa začalo slávnostnými službami Božími, ktoré spoločne viedli arcibiskup z Monrealu Michele Pennisi a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. V liturgii poslúžili aj emeritný dekan z Kalmar Dag Sandahl, člen výkonnej rady luteránskej cirkvi vo Švédsku, biskup anglikánsko-katolíckej diecézy z Malty Frederick Haas, biskup Starokatolíckej cirkvi v Nórsku Roald Nikolai Flemestad, pomocný biskup Švédskej cirkvi v Göteborgu Göran Beijer, emeritný opát benediktínskeho rádu Notker Wolf, farár pre Koptskú pravoslávnu cirkev Egypta na Sicílii Pola El Akhmim, zástupca veľmajstra Rádu nemeckých rytierov a generálneho prokurátora Svätej stolice Laurentius Meissner, farár z luteránskej cirkvi v Bavorsku Friedemann Steck a farár Luteránskej cirkvi na Sicílii Andreas Latz. Služby Božie sa konali podľa poriadku pripraveného pre spoločnú luteránsko-katolícku spomienku na 500. výročie reformácie v Lunde. Zahŕňali aj zapálenie piatich sviečok symbolizujúcich päť dôrazov na ceste od konfliktu k spoločenstvu.

Na úvod účastníkov slávnosti pozdravil arcibiskup Lorefice, ktorý im poďakoval za účasť a zdôraznil potrebu usilovať sa o dosiahnutie jednoty viery v duchu vôle Pána Ježiša Krista. Príhovor bol potom prečítaný aj v angličtine. Nasledoval pozdrav evanjelického farára Andreas Latza v mene Evanjelickej cirkvi a. v. na Sicílii. Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik mal kázeň a na záver udelil požehnanie. Požehnanie chrámovému zhromaždeniu udelil aj arcibiskup Michele Pennisi.

Po slávnostných službách Božích vystúpil so správou a s príhovorom biskup Antonino Raspanti. Sústredil sa na to, čo obe konfesie spája a čo ich rozdeľuje. Potom arcibiskup Lorefice odovzdal novým akademikom Nemeckej akadémie Henricha VI. Hohenstaufena akademické insígnie. Toto významné ocenenie dostal aj generálny biskup Miloš Klátik.

Ráno 22. januára 2017 sa konala súkromná audiencia u arcibiskupa Corrada Loreficeho, metropolitu z Palerma. Arcibiskup vyjadril uznanie a podporu iniciatíve usporiadať takéto stretnutie. Zdôraznil, že na takomto stretnutí treba dôsledne premýšľať o otázkach viery a hľadaní ciest k vzájomnému stretnutiu. Za delegáciu pozvaných predstaviteľov zahraničných cirkví sa prihovoril generálny biskup Miloš Klátik. Na záver sa všetci spoločne sklonili k modlitbe Otče náš.

Po prehliadke katedrály v Palerme, cisárskych hrobov a klenotnice sa delegácia presunula do paláca Normanni, sídla sicílskeho parlamentu, kde hostí privítal predseda parlamentu Michele Cimino a viceprezident Giuseppe Lupo.

Na záverečnom zasadnutí, ktoré sa konalo v popoludňajších hodinách, generálny biskup Miloš Klátik predniesol prednášku o Augsburskom vyznaní. Ďalšie prednášky predniesli Dag Sandahl, Roald Nikolai Flemestad a Notker Wolf.

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 31.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart