Ekumenická pobožnosť na Úrade vlády SR

V stredu 28. marca 2012 sa v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave konala ekumenická bohoslužba, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku. Prišla ich pozdraviť i predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.

Pobožnosť otvoril kňaz rímskokatolíckej cirkvi Anton Srholec. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

Na pobožnosti sa zúčastnili biskup Apoštolskej cirkvi Ján Lacho, farár Reformovanej kresťanskej cirkvi Imrich Peres, predseda Bratskej jednoty baptistov Ján Szőllős, člen Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR za Cirkev bratskú Štefan Markuš, protosynkel Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie Vladimir Skyba, zástupcovia ústredia Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR Ján Juran a ďalší predstavitelia, ako aj početní veriaci.

Na organe hral Ján Benka z ústredia EPS OS a OZ; niekoľko piesní zaspievalo Petržalské okteto z CZ ECAV Bratislava-Petržalka.

Kaplnka Úradu vlády SR bola sprístupnená širokej verejnosti z iniciatívy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej v októbri 2010. Odvtedy sú v nej každú stredu konajú bohoslužby kresťanských cirkví.

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 30.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart