Ekumenická bohoslužba prvý krát v Prievidzi

„Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (5M 16, 18 – 20).

Motto tohtoročného ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zaznelo aj evanjelickým kostolom v Prievidzi, a to v sobotu 19. 01. 2019. Stretnutie sme organizovali spolu s rímskokatolíckymi farnosťami Prievidza – mesto a Prievidza – Zapotôčky. Stretli sme sa pri modlitbách a piesňach podľa poriadku pripraveného Ekumenickou radov cirkví z Indonézie. Bratia farári z rímskokatolíckych farností prijali pozvanie s nadšením a prvý krát sa tak tieto spoločné modlitby za jednotu medzi kresťanmi mohli konať aj v Prievidzi. Zamyslením nad Božím slovom poslúžil brat kaplán Dominik Kučera z farnosti Prievidza – mesto. O hudobnú stránku sa postarala sestra kantorka Emília Briatková a hudobná skupina mladých z farnosti Prievidza – Zapotôčky.
Hojná účasť aj radostné rekcie prítomných vydali pekné svedectvo o duchu aj zmysle stretnutia. Okrem samotnej bohoslužby to bola príležitosť aj na stretnutia starých priateľov z rôznych kresťanských spoločenstiev. Niektoré sestry svedčili, že na modlitbách sa spolu stretávali z rôznych cirkví ešte za socializmu. Keď to nešlo v kostoloch, stretávali sa tajne po domácnostiach a povzbudzovali sa vo viere. Ekumenické vzťahy sa tak medzi veriacimi v Pána Ježiša budovali, aj napriek ťažkej dobe. O čo ľahšie by to preto malo ísť dnes!
Veríme, že naše prvé spoločné ekumenické stretnutie pri modlitbách za jednotu v Prievidzu bude mať svoje pokračovanie. Minimálne v dobrých vzťahoch s našimi bratmi a sestrami z iných kresťanských cirkví a tiež v účasti na týždni modlitieb aj o rok. S Božou pomocou sa budú napĺňať aj rozhodnutia a prosby za spravodlivosť a jednotu, ku ktorým sa prítomní pred Pánom Bohom rozhodovali v duchu motta: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“.

Mgr. Emil Hankovský, zborový kaplán CZ ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany | 25.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart