Ekuména vo svete 9-2012

Dnes vám ponúkame tieto témy:
- Hľadanie riešení v otázke eucharistie konfesijne odlišných manželských párov
- Švédsky arcibiskup komentoval vzrast vývozu švédskych zbraní
- Evanjelický farár kandiduje na nemeckého prezidenta
- Vedúca európska funkcionárka nalieha na Irán, aby zastavil popravu kresťanského farára
- Luteráni vo Vatikáne
- Cenu nemeckých masmédií za rok 2011 získal palestínsky evanjelický farár
- Divadelná adaptácia Biblie

Hľadanie riešení v otázke eucharistie konfesijne odlišných manželských párov
Innsbruck, epnn
Na katolíckej teologickej fakulte v Innsbrucku rokovali na tému “Ekuména – stretnutie s príslušníkmi rozličných kresťanských tradícií a vyznaní”. Zaoberali sa hľadaním riešení v otázke prijímania eucharistie konfesijne rozdielnych manželských párov. „Situácia v tejto oblasti je veľmi ťažká a nie je uspokojujúca,“ povedal kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej jednotnej rady. Podobne evanjelicko-luteránska superintendentka Luise Müllerová upozornila na to, že v jej diecéze, ktorá patrí do Tirolska a Salzburgu, v niektorých oblastiach má až 95% evanjelických kresťanov konfesijne odlišného manželského partnera. Elisabet a Klemens Betzovci zo spoločenstva „ARGE Ekuména“ prezentovali v rámci rokovania vízie, podľa ktorých by „spoločná skúsenosť so spoločným stolom Pána“ mohla pôsobiť ako „znak zmierenia“. Okrem toho by zblížila cirkvi. Do spoločenstva „ARGE Ekuména“ patria konfesijne rozdielne páry a ich rodiny. Klemens Betz zdôraznil, že by sa radšej malo hovoriť o „konfesijne zbližujúcich sa“ manželských pároch.

Švédsky arcibiskup komentoval vzrast vývozu švédskych zbraní
www.svenskakyrkan.se
z článku Ewy Almqvist
„Ako môže byť vývoz švédskych zbraní dôležitejší ako ľuské práva?“ – pýta sa arcibiskup Švédskej cirkvi. Je znepokojený nedávno zverejnenými údajmi o vývoze zbraní za rok 2011. Je zahanbujúce, že krajiny, ako Thajsko, Pakistan, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty patria medzi desať najväčších odberateľov švédskych zbraní. Pred rokom arcibiskup vyzval vládu, aby sprísnila dohľad na vývoz zbraní. 19. mája 2011 prijala vláda nový protokol o prísnejšej kontrole vývozu zbraní do nedemokratických krajín, pre ktoré mala vláda vymyslieť nový mandát o vývoze vojenskej techniky. Arcibiskup upozornil aj na skutočnosť, že Švédsko zvýšilo svoj vývoz zbraní do krajín s nedemokratickým režímom, v ktorých sa vážne porušujú ľudské práva. V porovnaní s rokom 2010 sa vývoz do krajín mimo Európskej únie viac ako zdvojnásobil.

Evanjelický farár kandiduje na prezidenta Nemeckej spolkovej republiky
www.ecav.sk, TASR
Nemecká vládna koalícia a hlavné opozičné strany sa dohodli na spoločnej nominácii 72-ročného nestraníka Joachima Gaucka za nového prezidenta krajiny. Gauck je evanjelický farár, ktorý bol v časoch komunistickej NDR aktivistom za ľudské práva; neskôr viedol spolkovú inštitúciu na skúmanie archívov východonemeckej Štátnej bezpečnosti (STASI). Výber novej hlavy štátu museli politické strany urobiť po náhlom piatkovom odstúpení prezidenta Christiana Wulffa pre aféru poberania možných výhod zo strany spriatelených podnikateľov. Prokuratúra v Hannoveri v sobotu začala proti nemu viesť vyšetrovanie. Gaucka navrhli za prezidenta opoziční sociálni demokrati a Zelení, po rokovaní ho podporila aj stredopravá vláda kancelárky Angely Merkelovej. Novú hlavu štátu musí Spolkové zhromaždenie zložené z poslancov nemeckého parlamentu a zástupcov jednotlivých spolkových krajín zvoliť do 18. marca 2012. Funkcia je päťročná a má najmä reprezentatívnu úlohu. Gauck sa uchádzal o prezidentský úrad už v roku 2010, v 3. kole hlasovania však prehral súboj práve s Wulffom. Podľa prieskumu novín Bild am Sonntag si Gaucka za prezidenta želá 54 percent Nemcov.

Vedúca európska funkcionárka nalieha na Irán, aby zastavili popravu kresťanského farára
Ženeva (ENInews)
Vedúca predstaviteľka pre zahraničné záležitosti a bezpečnosť Európskej únie Catherine Ashtonová žiada iránsku vládu o prepustenie kresťanského farára Youcefa Nadarkhaniho odsúdeného na smrť za odvrátenie sa od učenia islamu. Vo svojej žiadosti uvádza:
“Pán Nadarkhani vzdoruje trestu smrti za odvrátenie sa od učenia islamu, pokiaľ nezaprie svoju kresťanskú vieru. Žiadam iránsku islamskú republiku, aby rešpektovala medzinárodné ľudské práva, konkrétne náboženskú slobodu, a dôrazne žiadam iránsku vládu, aby neodsudzovala farára Nadarkhaniho na smrť. Žiadam o jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie." Hrozba popravy sa podľa správ z rôznych zdrojov rýchlo blíži. Podobná žiadosť bola vydaná aj Bielym domom 23 februára. Farár Youcef Nadarkhani má 34 rokov, pracuje ako farár v Iránskej cirkvi a vedie 400-členný zbor v meste Rasht. Na smrť bol odsúdený v novembri 2010 štátnym súdom, určeným pre prípady odvrátenia sa od islamu a evanjelizovania moslimov.

Eskalácia v Sýrii – začiatok pomoci
Sýria, epnn
So stúpajúcimi obavami sleduje nemecká diakonia eskaláciu v Sýrii: „Represia sýrskej vlády proti protestnému hnutiu je čoraz násilnejšia a opozícia a ich nasledovníci prekračujú hranice pokojného protestu a vedú ho až k násilným akciám,“ povedala riaditeľka evanjelickej humanitárnej organizácie – Evangelische Hilfswerk - Cornelia Füllkrug-Weitzelová. „Obidve strany čoraz menej chránia ľudí. Počet obetí medzi obyvateľmi rastie,“ dodala teologička. Nemecká diakonia zaviedla opatrenia na pomoc prenasledovaným. Evangelische Hilfswerk sa obáva, že obyvateľstvu hrozí krvavá občianska vojna. Okrem toho je obyvateľstvo stále krutejšie a cielenejšie vtiahnuté do násilných činov. Riaditeľka sa obáva, že viacerí medzinárodní aktéri na oboch stranách konfliktných strán sa spolupodieľajú na rozšírení eskalácie.

Luteráni vo Vatikáne
Zdroj: www.elca.org
Katolíci a evanjelici majú obnovený záväzok na jednote v Kristovi. Týmito slovami pozdravil pápeža Benedikta XVI. na spoločnom stretnutí vo Vatikáne predsedajúci biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike Mark Hanson. Delegácia cirkvi
vedená Hansonom pokračovala v ekumenickom dialógu, ktorý tieto dve cirkvi vedú od roku 1960. Evanjelická luteránska cirkev v Amerike a Konferencia katolíckych biskupov skončili vo februári už jedenáste kolo vzájomných rozhovorov v USA. Vedenie evanjelickej cirkvi na stretnutí vo Vatikáne predstavilo kardinálovi Kurtovi Kochovi, prezidentovi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, publikáciu „Nádej večného života“ – spoločné vyhlásenie z jedenásteho kola vzájomného dialógu. Spoločné vyhlásenie ponúka nové pohľady na debaty v 16. storočí o niektorých oblastiach, ako je spoločenstvo svätých, modlitby za mŕtvych, zmysel smrti, očistec, zasľúbenie vzkriesenia. Aktuálne kolo dialógu sa zameriava na „Službu vyučovania - jeho zdroje, tvar a základný obsah“. Vedie sa dialóg o autorite na základe morálnych, etických a teologických skúmaní Biblie. Počas návštevy vo Vatikáne sa vedenie Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike stretlo aj s arcibiskupom Luisom Ladariom, sekretárom Kongregácie pre náuku viery a kardinálom Jean-Louisom Tauranom, predsedom Pápežskej kongregácie pre medzináboženský dialóg.

Cenu nemeckých masmédií za rok 2011 získal palestínsky evanjelický farár
Zdroj: www.lutheranworld.org
24. februára bolo v Baden – Badene slávnostné udeľovanie Ceny nemeckých masmédií za rok 2011. Jubilejné 20. výročie sa zameralo na osobnosti, ktoré konajú svoju mierovú prácu v tichosti, bez zvláštnej pozornosti médií. Medzi štyrmi ocenenými bol aj pastor evanjelického cirkevného zboru v Betleheme Mitri Raheb. Komisia mu cenu udelila za jeho aktivity na poli vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a vzájomného dialógu. Evanjelická luteránska cirkev v Jordánsku a Svätej zemi má v Betleheme zriadené edukačné centrum, o ktorého vznik sa významne pričinil práve Raheb. Školu navštevujú kresťanské a moslimské deti a učia sa navzájom spolu žiť už od mladého veku. Raheb v tom vidí budúcnosť aj pre svoju krajinu. Jeho snahy spočívajú v nenásilnej opozícii k okupácii a k nájdeniu mierových riešení. V dôslednej propagácii tolerancie a vzájomného rešpektu vidí zlepšenie vzťahov medzi židmi, kresťanmi a moslimami a medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.

Divadelná adaptácia Biblie
Zdroj: www.christnet.cz
Vo švédskom Göteborgu v polovici februára odohrali divadelnú adaptáciu celej Biblie. Podľa autora inscenácie Niklasa Raadströma bola Stará a Nová zmluva spolu uvedená na divadelných doskách pravdepodobne prvýkrát na svete. Hra má byť v ponuke göteborského Mestského divadla niekoľkokrát do týždňa až do 8. mája. Raadström na adaptácii Biblie do divadelnej podoby pracoval dva roky. Bola to pre neho, ako sa vyjadril, veľmi vzrušujúca a gigantická úloha. Podľa údajov bola posledná adaptácia Biblie inscenovaná rakúskym divadelným režisérom Maxom Reinhardtom na Broadwayi v roku 1936. Bola to len Stará zmluva. V uvedení celej Biblie majú švédski organizátori prvenstvo. V priebehu štyroch hodín a 40-tich minút na javisku vystúpilo 15 hercov, traja hudobníci a dvaja komparzisti. Odohrali spolu okolo 90 rôznych úloh. Pri písaní sa autor pokúsil ignorovať 2000 rokov interpretácie, aby sa dostal priamo k srdcu biblických textov.

ekumena.vosvete@gmail.com | 2.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart