Ekuména vo svete 11-2012

Dnes vám ponúkame tieto témy:
- Nemecká cirkev vydala smernice o sobášení ľudí rôznych vyznaní
- Ruské voľby odštartovali rozhovory v ortodoxnej cirkvi
- Turecký minister zahraničných vecí navštívil ekumenického patriarchu
- Úmrtie Miltona Schwantesa
- Medzinárodný deň žien
- Zahraničná návšteva nemeckej Diakonie a tlačových spravodajcov

Nemecká cirkev vydala smernice o sobášení ľudí rôznych vyznaní
www.eni.ch
Berlin (ENInews)

Protestantská Hessensko-Nassauská cirkev v Nemecku vydala smernice hovoriace o obradoch, pri ktorých sú prítomní ľudia viacerých vyznaní. Cieľom tejto publikácie je pomôcť duchovným v tejto dobe, keď kresťania a moslimovia žijú bok po boku v jednej komunite. „Počet párov so zmiešaným vierovyznaním narastá,“ povedala Susanna Faust Kallenbergová, sekretárka medzináboženských záležitostí. Na záver dodala: „Je tu výzva a otázka, ktorú musíte zodpovedať. Nemôžete ju ignorovať.“

Ruské voľby odštartovali debatu v ortodoxnej cirkvi
www.eni.ch
Moskva (ENInews)

Zvolenie Vladimíra Putina po tretí raz do prezidentského kresla odštartovalo debaty o spoločnosti a o cirkevno-štátnych vzťahoch v rámci Ruskej ortodoxnej cirkvi. Tieto rozhovory sa začali už v decembri minulého roka, keď padli prvé obvinenia z falšovania hlasov počas parlamentných volieb. Tie odštartovali masové protesty. Teológ Andrei Desnitsky, ktorý podporuje požiadavky ruských občanov na spravodlivé voľby povedal, že aktivita členov ortodoxnej cirkvi neustále narastá. Myslí si, že je to jeden z pozitívnych aspektov momentálnej situácie. „Politicky aktívni členovia ortodoxnej cirkvi, ktorí konečne začali hovoriť o tom, ako prepojiť ich politickú pozíciu s ich vierou, sa vďaka tejto situácii posilnili,“ povedal Desnitsky.

Turecký minister zahraničných vecí navštívil ekumenického patriarchu
www.oikoumene.org
Turecký minister zahraničných vecí Ahmet Davotoglu navštívil začiatkom marca Ekumenický patriarchát v Istanbule. Na stretnutí s patriarchom Bartolomejom I. diskutovali o potrebe harmónie a obojstrannej dôvery medzi náboženstvami a národnostnými skupinami. Ekumenický patriarchát má čestné prvenstvo medzi ostatnými ortodoxnými cirkvami na svete, vzťahujúce sa ešte k starodávnemu štatútu Konštantinopolu ako hlavnému mestu Východorímskej ríše. Návšteva ministra, podobne ako návšteva viceprezidenta v minulom roku, je pre ortodoxných veriacich prísľubom zlepšenia vzťahov s Tureckou republikou. Postupné zbližovanie sa začalo už za premiéra Erdogana, ktorý garantoval ochranu práv kresťanov a nemoslimských náboženských skupín, ako aj navrátenie skonfiškovaných majetkov a potláčanie antikresťanských skupín. Tento región potrebuje nájsť spoločnú reč a venovať sa tak spoločnej budúcnosti. Tým by mohol byť príkladom pre iné krajiny na svete, povedal generálny sekretár Svetovej rady cirkví Olav Fykse Tveit.

Úmrtie Miltona Schwantesa
www.oikoumene.org
Po dvojmesačnej chorobe zomrel 1. marca v Sao Paulo (Brazília) významný ekumenik, teológ a luteránsky pastor Dr. Milton Schwantes. Generálny sekretár Svetovej rady cirkví Dr. Olav Fykse Tveit o ňom povedal, že bol veľkým prínosom pre ekumenické hnutie. Schwantes pôsobil v 70.-tych a 80.-tych rokoch ako profesor Starej zmluvy na Vysokej škole teologickej v meste Sao Leopoldo a túto prácu kombinoval so službou v Evanjelickej luteránskej cirkvi v Brazílii. Vychoval celú generáciu teológov v Brazílii. Od roku 1988 pôsobil na Metodistickej univerzite v Sao Paulo. Svojou prácou bol známy v celej Latinskej Amerike. Ťažisko výskumu v biblických vedách položil už svojím doktorátom na univerzite v Heidelbergu. Venoval sa v ňom „Právam chudobných v Starej zmluve“. Svoje teoretické vedomosti potom rozvinul počas pôsobenia v Brazílii. Vydal množstvo kníh venujúcich sa interpretácii Biblie. Venoval sa v nich histórii Izraela, monarchiám v starom Izraeli, ľudskej dôstojnosti a mieru. Aby priblížil biblickú zvesť čo najväčšiemu počtu poslucháčov, spolupracoval aj na portugalsko-hebrejskom slovníku k Starej zmluve. Základnou otázkou pre neho bolo, ako priblížiť zvesť Biblie, aby sme vo svojom živote pochopili jej zmysel. Poctivou kritickou a inšpirujúcou interpretáciou sa mu to podarilo u mnohých žiakov.

Medzinárodný deň žien
www.oikoumene.org
Ekumenické organizácie oslavovali 8. marca v Ženeve Medzinárodný deň žien. Na pôde Svetovej rady cirkví sa konali modlitby, prednášky a podujatia, ktoré poukazovali na rovnosť pohlaví a vzájomný boj za túto rovnoprávnosť. Akcie viedli Dr. Fulata Lusungu Moyo a reverendka Dr. Elaine Neuenfeldtová, zástupkyne programu Ženy v cirkvi a spoločnosti. Súčasťou podujatí bola prezentácia „certifikátu o rovnosti platov“, ktorý dostala centrála Svetového luteránskeho zväzu od švajčiarskej organizácie „Rovnaký plat“. Certifikačný proces sa začal už v roku 2009, keď do centrály nastúpilo pracovať viac žien. Svetová aliancia kresťanských cirkví tu uviedla nová publikáciu „Tieskanie oboma rukami“, ktorá propaguje rovnosť pohlaví. Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví zasa vyhlásilo nominácie na Cenu Sylvie Michelovej, ktorá je udeľovaná ženám vo vedúcich cirkevných funkciách. Na podujatí sa aktívne zúčastnili aj Svetová asociácia mladých kresťanských žien a Svetová federácia kresťanských študentov.

Zahraničná návšteva nemeckej Diakonie a tlačových spravodajcov
Začiatkom marca tohto roku zavítali na Slovensko zástupcovia Diakonie z Wúrttemberska s tlačovými spravodajcami z Evangelischer Pressedienst a Stuttgarter Zeitung. Cieľom ich cesty na Slovensko bolo spoznať a predstaviť niektoré projekty, ktoré podporuje nemecká Diakonia v rámci projektu Hoffnung für Osteuropa (Nádej pre východnú Európu). Okrem prehliadky projektov od západného Slovenska až po východné sa stretli s generálnou riaditeľkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Máriou Nádaždyovou, riaditeľkou referátu sociálnych služieb Lýdiou Brichtovou, riaditeľom referátu pre eliminované spoločenstvá Martinom Vavrinčíkom a Silviou Gregorcovou zo sekcie štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky. Na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. ich prijal generálny biskup Miloš Klátik a počas rozhovoru bol prítomný aj veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky v SR Axel Hartmann. Ako posledné bolo stretnutie s generálnym tajomníkom Slovenskej katolíckej Charity, Radoslavom Gumulákom. O svojich dojmoch nám hostia povedali:
Peter: Som veľmi dojatý prácou diakonie. Ide vždy novými cestami. Pokúša sa napríklad o to, aby pomohla mladým ľuďom v prechodnej fáze života medzi detským domovom a životom dospelého človeka. Veľmi sa mi páči, ako hľadá vždy nové cesty. Aj detský domov v Červenici je veľmi dobré zariadenie, kde je vidieť skutočnú pomoc hendikepovaným deťom začleniť sa do života.
Mareike: Veľmi sa teším, že som spoznala partnerov v cirkvi na Slovensku, teda aj v diakonii. Páčilo sa mi, ako sa prezentuje cirkev a jej diakonia tu na Slovensku, aké tu má zaujímavé projekty, aj keď je to vlastne menšinová cirkev.
Judith: Pre mňa bolo veľmi pekné a dojímavé spoznať túto krajinu, kultúrne bohatstvo aj prírodu. Čo ma veľmi oslovilo bola predstava, že pred 20-mi rokmi mala diakonia iba niekoľko stredísk a teraz sa vybudovalo tak veľa. Videli sme rozličné projekty. Najviac sa mi páčil Dom na polceste. Myslím si, že si odnesiem veľa myšlienok a materiálu na to, aby som mohla napísať článok. Som veľmi vďačná za čas, ktorý som tu mohla zažiť.
Michael: Pre mňa bol ten pobyt zaujímavý, lebo som nikdy nebol na Slovensku. Zistil som, že je to tu atraktívne. Sú tu pekné kraje a veľmi milí a priateľskí ľudia. Tak trochu vnímam, že existuje niečo ako mentálna blízkosť Slovákov a Nemcov. To bolo pre mňa niečo úplne nové.

ekumena.vosvete@gmail.com | 23.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart