Ekuména vo svete 10-2012

Dnes vám ponúkame tieto témy:
- Ekumenický svetový deň modlitieb
- Finančná podpora sprostredkovala 700 audiobiblií
- Experti z Organizácie Spojených národov naliehajú na Pakistanskú vládu, aby zlepšila bezpečnosť pre náboženské menšiny
- Jednota je Boží dar
- Práva pôvodného obyvateľstva
- Požiar v honduraskej väznici
- Obnovenie premietaní dokumentu o Norimberskom procese v školách
- Nasledovníci šintoizmu pripravujú spomienku na výročie katastrofy

Ekumenický svetový deň modlitieb
V piatok 2. marca sa kresťania stretli na Svetovom dni modlitieb na tému „Nech zvíťazí spravodlivosť“. Do jeho realizovania sa zapojili aj cirkevné zbory v Bratislave, konkrétne dcérocirkev Konventná a Bratislava – Petržalka. Na začiatku modlitieb bola v skratke predstavená krajina Malajzia, ktorej ženy pripravili program Svetového dňa modlitieb. V Malajzii si veľmi cenia pokoj a mier. Obyvateľstvo tvorí pestrú mozaiku. Žijú tam Malajzijčania, Číňania, Indovia a potomkovia pôvodných obyvateľov. Malajzia je v Ázii najdôležitejšou cieľovou krajinou pre tých, ktorí hľadajú prácu v zahraničí. Pokoj a vzájomné akceptovanie možno vidieť, keď moslimovia, budhisti, hinduisti, kresťania a prívrženci iných tradičných náboženstiev žijú v jednej rodine a komunite. Informácie o krajine vystriedali piesne, čítane biblického textu z knihy proroka Abakuka, odzneli aj krátke kázňové zamyslenia na danú tému. Nespravodlivosť nezažívajú iba kresťania v Malajzii, ale počas totalitného režimu sme boli jej svedkami aj u nás. Tichá spomienka na tých, ktorí sa stali obeťou nespravodlivosti, odznela aj v rámci modlitieb. Ekumenické stretnutia boli aj v iných mestách a obciach na Slovensku. Takto sa naša krajina pripojila k modlitbám kresťanov z vyše 150 krajín sveta za spravodlivosť.

Finančná podpora sprostredkovala 700 audio biblií
www.lcms.org
Grant vo výške 35 000 dolárov od Luteránskej cirkvi missourskej synody dostala misijná organizácia špecializujúca sa na evanjelizovanie nevidiacich ľudí. Tieto finančné prostriedky použili na zakúpenie a distribúciu sedemsto audio-digitálnych Biblií. Tieto Biblie sú distribuované cez 68 misijných stredísk po celých Spojených štátoch amerických. „Každý mesiac strediská navštívi približne 1500 ľudí, z toho 75 percent nevie čítať breillovo písmo. Audiobiblia je jedinou možnosťou pre týchto ľudí,“ konštatoval reverend Dave Andrus, výkonný riaditeľ Luteránskej Misie pre slepých. „Hovoriaca Biblia“, ako ju nazývajú, má hodnotu približne šesťdesiat dolárov. Reverend Andrus však ubezpečil, že bude dostupná pre všetkých, ktorí ju potrebujú a budú o ňu mať záujem – bez ohľadu na ich finančnú situáciu.

Experti z Organizácie Spojených Národov naliehajú na Pakistanskú vládu, aby zlepšila bezpečnosť pre náboženské menšiny
www.eni.ch
Ženeva – ENInews
Traja nezávislí odborníci na ľudské práva Spojených národov druhého marca oslovili pakistanskú vládu. Požadujú, aby rázne zakročila voči sektárskemu násiliu, a tak zvýšila bezpečnosť menšinových náboženských skupín. Táto iniciatíva vznikla po vraždách šiitských moslimov vo februári tohto roku. „Tieto vraždy zase raz poukazujú na ohromujúcu úroveň náboženskej nenávisti v krajine, ktorá evidentne zlyháva pri zabezpečení ochrany menšinových náboženských skupín,“ povedal vo svojom vyhlásení Heiner Bielefeldt – reportér špecializujúci sa na slobodu vyznania a viery.

Jednota je Boží dar
Ženeva (ENInews)
www.oikoumene.org

Anglikánsky Arcibiskup Rowan Williams navštívil minulý týždeň ústredie Svetovej rady cirkví v Ženeve. Pri tejto príležitosti prispel v diskusii príhovorom o jednote v kreťanov. Konštatoval, že „jednota nie je ani prostriedkom ani výsledkom. Jednota je dar, ktorý sme dostali od Boha skrze cirkev.“ Zodpovednosť kresťanov, ktorí tento dar dostali, sa nachádza v „hľadaní života, v ktorom nikto nie je osamelý. Tento koncept tak núti každého človeka žijúceho v láske Božej, aby sa opýtal: Kto ešte nie je medzi nami?“ Na diskusii sa okrem anglikánov zúčastnili aj zástupcovia luteránskych cirkví, katolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi a reformovaných cirkví. Diskusiu moderoval generálny tajomník svetovej rady cirkví Olav Fykse Tveit. Reverend John Gibaut pripomenul, že „pokiaľ sa nedokážeme zhodnúť v tom, čo vlastne myslíme pod výrazom Cirkev, nemôžeme o jednote veľmi hovoriť.“ Reverend Gibaut je riaditeľom komisie zaoberajúcej sa vypracovaním dokumentu o jednote cirkví pod názvom „The Church- Cirkev“ .

Práva pôvodného obyvateľstva
www.oikoumene.org
Výkonná komisia Ekumenickej rady cirkví na svojom poslednom stretnutí v Ženeve odsúdila „Doktrínu o objavovaní“, ktorú v minulosti používali na kolonizáciu a zotročovanie pôvodného obyvateľstva. Komisia vydala stanovisko v ktorom hovorí, že charakter doktríny je v príkrom rozpore k zvesti o Ježišovi. Nalieha na to, aby nebola uznávaná žiadna taká doktrína, ktorá dovoľuje zotročovanie pôvodného obyvateľstva v mene kresťanstva. Jej korene siahajú až do 15. storočia k bulám pápeža Mikuláša V.-ho z rokov 1452 a 1455. Tieto historické cirkevné dokumenty znamenali pre nekresťanov nebezpečenstvo. Umožňovali premôcť ich, zajať a zbaviť vlastníctva, ktoré odovzdali do rúk kresťanských vladárov. Na základe tohto precedensu bol aj Krištof Kolumbus označovaný za objaviteľa a dobyvateľa vzdialených krajín. Európske krajiny Španielsko, Portugalsko, Anglicko, Francúzsko a Holandsko používali túto doktrínu pri svojich objavoch. V roku 1832 ju uviedli aj v Spojených štátoch amerických a neskôr ju prebrala Austrália, Kanada a Nový Zéland. V poslednom období rastie iniciatíva, aby sa táto doktrína stala iba historickou minulosťou. Veľa cirkví v USA a Kanade ju už odsúdilo. Doktrína o objavovaní bude jednou z hlavných tém aj na 11.-tom stretnutí pôvodných národov pri Organizácii Spojených národov v máji tohto roku v New Yorku. Výkonná komisia Ekumenickej rady cirkví vyzýva cirkvi a ekumenické organizácie, aby reagovali na toto stretnutie. Vo svojom stanovisku súčasne vyzýva každú členskú cirkev, aby reflektovala svoju vlastnú národnú a cirkevnú históriu a hľadala lepšie pochopenie pre práva pôvodného obyvateľstva.

Požiar v honduraskej väznici
www.lutheranworld.org
Evanjelická luteránska cirkev v Hondurase žiada o pomoc a podporu pri dodržiavaní ľudských práv v krajine. Otrasné nešťastie vo väznici, kde pri požiari zahynulo 350 väzňov, si žiada dôsledné vyšetrenie tohto prípadu. „Honduraské väzenie sa znovu stalo scénou, na ktorej sa odohrala tragédia. Sme zhrození touto pekelnou katastrofou. Zmocňuje sa nás rozhorčenie nad strašnými podmienkami v ktorých žijú väzni v našej krajine,“ konštatoval reverend José Martinéz, prezident Kresťanskej luteránskej cirkvi v Hondurase. Túto stredoamerickú krajinu stíha jedno nešťastie za druhým. Porušovanie základných ľudských práv a vraždy sú každodenným problémom. Evanjelické cirkvi v susedných krajinách vyjadrili svoju podporu pri práci v oblasti pastorálnej starostlivosti. Svetový luteránsky zväz podporil pomoc prostredníctvom advokátov pre ľudí z Hondurasu.

Obnovenie premietaní dokumentu o Norimberskom procese na školách
www.eni.ch
Historický dokumentárny film o Norimberskom procese natočený po druhej svetovej vojne, by mal byť čoskoro vydaný v Anglicku. Tento dokument obsahuje zábery zo súdnych pojednávaní nacistických vojnových zločincov a je určený na premietanie na anglických stredných školách. Hovorca Hnutia Reformovaného judaizmu vo Veľkej Británii – Rabín Jonathan Romain - zdôraznil: „Nemôžeme zostať žiť v minulosti, ale zároveň je veľmi dôležité nezabudnúť na ňu.“ Tento deväťdesiatminútový film má názov „Norimberg: Ponaučenie pre dnešok“. Film je zložený zo záznamov amerického námorníctva pripravených v roku 1948 pre vtedajšie Americké vojenské ministerstvo. (ministerstvo vojny?)

Nasledovníci šintoizmu pripravňujú spomienku na výročie katastrofy
www.eni.ch
Šintoistickí kňazi v celom Japonsku pripravujú spomienku na katastrofu minulého roku. Obrady sa majú konať 11. marca. Chcú pripomenúť cunami a a zemetrasenie, ktoré zdevastovalo severovýchodné pobrežie Japonska. Pri nešťastí zahynulo okolo 20 000 ľudí. V Japonsku je približne 22 000 šintoistických kňazov a 90 000 svätostánkov. Tieto miesta sa po katastrofe používali ako centrá pre pomoc obetiam. Organizovali sa tu aj zbierky pre postihnutých.

ekumena.vosvete@gmail.com | 11.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart