Biblia pre nepočujúcich – ďalšie časti

Slovenská biblická spoločnosť tento týždeň zverejnila ďalšie dve časti Biblie pre nepočujúcich. Videonahrávky v slovenskom posunkovom jazyku sú voľne dostupné na www.biblia.sk.

Biblické príbehy v slovenskom posunkovom jazyku vychádzajú z ekumenického prekladu Biblie. Ich cieľom je povzbudiť vieru nepočujúcich z rôznych denominácií a poslúžiť aj kresťanským pracovníkom, ktorí sa nepočujúcim venujú.

Viac vo formáte DOC
Viac vo formáte PDF

Katarína Bošková,Slovenská biblická spoločnosť, boskova@biblia.sk | 6.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart